Ogłoszenia, decyzje 2024

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB2 z dnia 22.02.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB2 z dnia 22.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny oraz magazynami energii" na terenie części działek o nr ewid. 1, 2/1, 2/2 ark. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB1 z dnia 19.02.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB1 z dnia 19.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzaniu odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 71, 63-300 Pleszew" na działkach o nr ewid. 130, 137 w m. Zielona Łąka, ul. Długa 65.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.63.2023.AON.7 z dnia 07.02.2024

Zawiadomienie  WOO-II.420.63.2023.AON.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Pleszew wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.2 z dnia 29.01.2024 r.

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.2 z dnia 29.01.2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Raszków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN16 z dnia 15.01.2024r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN16 z dnia 15.01.2024r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB1 z dnia 09.01.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB1 z dnia 09.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn /Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, Ark. 26".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB3 z dnia 09.01.2024r.

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB3 z dnia 09.01.2024r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn.: "Budowa odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn /Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, Ark. 26".

Pobierz dokument - format pdf