Ogłoszenia, decyzje 2024

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB16 z dnia 23.07.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB16 z dnia 23.07.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB10 z dnia 16.07.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB10 z dnia 16.07.2024 r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny oraz magazynami energii" na terenie części działek o nr ewid. 1, 2/1, 2/2 ark. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB22 z dnia 3.07.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB22  z dnia 3.07.2024 r. o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu odwołania Pana Adama Rembiasza, od decyzji OS.6220.1.1.2023.JB19 z dnia 28.05.2024 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)", które wpłynęło po terminie.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB20 z dnia 25.06.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB20 z dnia 25.06.2024 r. o przekazaniu sprawy w związku z odwołaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)" do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie WOO-II.420.38.2023.ET.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.06.2024 r.

Obwieszczenie WOO-II.420.38.2023.ET.18 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 10.06.2024 r. o wydanej 7 czerwca 2024 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu decyzji znak: WOO-II.420.38.2023.ET.16 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb Brzezie, gmina Pleszew, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB15 z dnia 11.06.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB15 z dnia 11.06.2024 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB9 z dnia 06.06.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB9 z dnia 06.06.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny oraz magazynami energii" na terenie części działek o nr ewid. 1, 2/1, 2/2 ark. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB19 z dnia 28.05.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB19 z dnia 28.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB8 z dnia 07.05.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB8 z dnia 07.05.2024 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny oraz magazynami energii" na terenie części działek o nr ewid. 1, 2/1, 2/2 ark. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB18 z dnia 24.04.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.JB18 z dnia 24.04.2024 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB7 z dnia 02.04.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB7 z dnia 02.04.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Zawady DS metodą odkrywkową w granicach działki nr ewid. 45/2 ark. mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB4 z dnia 27.03.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB4 z dnia 27.03.2024 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Przetwarzaniu odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 71, 63-300 Pleszew? na działkach o nr ewid. 130, 137 w m. Zielona Łąka, ul. Długa 65.

Pobierz dokument format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.4 z dnia 25.03.2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.4 z dnia 25.03.2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyznaczeniu nowego terminu wydania ewentualnego postanowienia stwierdzającego potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na srodowisko oraz wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do 29 maja 2024r.

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.JB8 z dnia 21.03.2024 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.18.2021.JB8 dla decyzji OS.6220.1.18.2021.KP7 z dnia 20.07.2023 r. w której orzeka się przenieść decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew znak OS.6220.1.18.2021.KP6 z dnia 20.05.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków-Kuczków polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków do granicy gminy".

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB6 z dnia 28.02.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB6 z dnia 28.02.2024 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Zawady DS metodą odkrywkową w granicach działki nr ewid. 45/2 ark. mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB2 z dnia 22.02.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2024.JB2 z dnia 22.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny oraz magazynami energii" na terenie części działek o nr ewid. 1, 2/1, 2/2 ark. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB1 z dnia 19.02.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2024.JB1 z dnia 19.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Przetwarzaniu odpadów na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Polnej 71, 63-300 Pleszew" na działkach o nr ewid. 130, 137 w m. Zielona Łąka, ul. Długa 65.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.63.2023.AON.7 z dnia 07.02.2024

Zawiadomienie  WOO-II.420.63.2023.AON.7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 07.02.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Pleszew wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.2 z dnia 29.01.2024 r.

Zawiadomienie WOO-II.420.74.2023.AM.2 z dnia 29.01.2024 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych Raszków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN16 z dnia 15.01.2024r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN16 z dnia 15.01.2024r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB1 z dnia 09.01.2024 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB1 z dnia 09.01.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn /Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, Ark. 26".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB3 z dnia 09.01.2024r.

Obwieszczenie OS.6220.1.22.2023.JB3 z dnia 09.01.2024r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn.: "Budowa odlewni żeliwa z magazynem odlewów, budynkiem biurowo-socjalnym oraz niezbędnym zapleczem technicznym w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn /Wschodnia, na dz. ewid. nr 2243/4 oraz 2247/4, obręb Miasto Pleszew, Ark. 26".

Pobierz dokument - format pdf