Archiwum ogłoszeń 2012

Obwieszczenie AU.6733.16.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.12.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.16.2012  z dnia 17.12.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ  W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.14.2012 z dnia 21-11-2012r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.14.2012  z dnia 21.11.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA NA UL. WARNEŃCZYKA” NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 3605/4, 3020/13, 3017/16, 3017/125, 3146/1, AM-36, OBRĘB MIASTO PLESZEW"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 27.12.2012r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 27.12.2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2012r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 11 grudnia 2012r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2012r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Informacja GK.7234.257.2012.DA z dnia 28-11-2012 r.

Informacja GK.7234.257.2012.DA z dnia 29-11-2012r. o przebudowie dróg w ramach czego może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

" Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew"

pobierz tekst ogłoszenia - format pdf 

pobierz tekst wzoru umowy - format pdf 

Obwieszczenie AU.6733.13.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszewz dnia 17.12.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.13.2012  z dnia 17.12.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „BUDOWA DROGI GMINNEJ PRZY UL. PIASKI W PLESZEWIE NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 2384/2, 2393/2, 2390, AM-32, 2392, 2350/2, 2452/6, AM-39, OBRĘB MIASTO PLESZEW"

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2012 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.15.2012  z dnia 27.11.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 kV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ TYPU STS ORAZ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA, GM. PLESZEW

Pobierz teskt obwiszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 z dnia 23 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 października 2012 r. zawiadamiające o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (TRANSFORMATOR, STACJA POMIAROWO-ROZLICZENIOWA), BUDOWA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3/2, 2/3, AM-11, OBRĘB PIEKARZEW GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.10.2012r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Aktywni seniorzy - integracja polsko - niemiecka".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2012 z dnia 1 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2012  z dnia 1 października 2012 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (Dz) 90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 z dnia 01 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 z dnia 01 października 2012 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KOWALEWIE WZDŁUŻ SZOSY JAROCIŃSKIEJ, GMINA PLESZEW”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 z dnia 10 października 2012 r.

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2012 r. o możliwości zapozanania się i wypowiedzenia co do zebranych w postępowaniiu administracyjnym dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (TRANSFORMATOR, STACJA POMIAROWO-ROZLICZENIOWA), BUDOWA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3/2, 2/3, AM-11, OBRĘB PIEKARZEW GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2012 r.

Obwieszczenie AU.6721.32.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 września 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-10-2012

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2012 "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-09-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-09-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z BUDOWLĄ PIĘTRZĄCĄ WODĘ NA ROWIE LEŚNYM P-G8 W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI NA TERENIE DZIAŁEK NR 2178/12, 2184,ARK. MAPY 3, GM. PLESZEW

Pobierz - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WRAZ Z BUDOWLĄ PIĘTRZĄCĄ WODĘ NA ROWIE LEŚNYM P-11 W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO NA TERENIE DZIAŁKI NR 2054, ARK. MAPY 5, OBRĘB GRODZISKO, GM. PLESZEW

Pobierz - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 września 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWYCH NN WRAZ Z BUDOWĄ ZŁĄCZY KABLOWO – POMIAROWYCH PRZYŁĄCZONYCH DO ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI, GM. PLESZEW"

Pobierz - format pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-09-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-09-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Informacja z dnia 22-08-2012r.

Informacja z dnia 22-08-2012r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Pobierz tekst informacji - format pdf
 
Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6730.161.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 sierpnia 2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (TRANSFORMATOR, STACJA POMIAROWO-ROZLICZENIOWA), BUDOWA LINII ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3/2, 2/3, AM-11, OBRĘB PIEKARZEW GM. PLESZEW.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W KOWALEWIE WZDŁUŻ SZOSY JAROCIŃSKIEJ, GM. PLESZEW

Pobierz - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2012 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn(Dz) 90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GM. PLESZEW (w ulicach Chrobrego, Cegielnianej, Fabrycznej).

Pobierz - format pdf

 

Ogłoszenie AU.6721.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie AU.6721.26.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 sierpnia 2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań  w Pleszewie

Pobierz - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6721.16.2012 z dnia 25 lipca 2012 r.

Obwieszczenie AU.6721.16.2012 z dnia 25 lipca 2012 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

pobierz dokument - format pdf

Informacja GK.7234.157.2012.DA z dnia 11-07-2012 r.

Informacja GK.7234.157.2012.DA z dnia 11-07-2012r. o budowie drogi gminnej przy ul. Piaski w Pleszewie w ramach której może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 14.06.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 14.06.2012r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W PLESZEWIE.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.1012 z dnia 15.06.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.6.1012 z dnia 15.06.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI POWIATOWEJ OD KOŚCIOŁA W KUCZKOWIE W KIERUNKU CHRZANOWA ORAZ UL. PARKOWEJ I SŁONECZNEJ"

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-06-2012r.

Ogłoszenie z dnia 18-06-2012r.: oferta Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "DOM" 63-325 Kowalew, ul.Kościelna 12 na realizację zadania publicznego "Organizacja obozu profilktyczno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.1012 z dnia 05.06.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.1012 z dnia 05.06.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 5/2011 z dnia 03.06.2011r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6 AM-20 OBRĘB PLESZEW.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-05-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-05-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r z zakresu pomocy społecznej.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-05-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-05-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 05.04.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 05.04.2012r. o zakończeniu postępowania i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Dn(DZ) 125/90/63PE”NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KOWALEW I PLESZEW, GMINA PLESZEW.”

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.2012 z dnia 02.04.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2011.2012 z dnia 02.04.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 5/2011 z dnia 03.06.2011r. (sprawa nr AU.7331.WZCP.4.2011) o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6, AM-20, OBRĘB PLESZEW.”

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2012 z dnia 30.03.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2012 z dnia 30.03.2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEW, UL. ŁĄKOWA Z ŁĄCZNIKIEM DO SZOSY JAROCIŃSKIEJ.”

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2012 z dnia 30.03.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2012 z dnia 30.03.2012r. o wszęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICY WENECKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA, GM. PLESZEW.”

Pobierz - format pdf

Sprawozdanie z dnia 05.04.2012r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 ROKU

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Ogłoszenie z dnia 2012-03-30

Ogłoszenie z dnia 2012-03-30 o unieważnieniu konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2012 w obszarze turystyki.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-03-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-03-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 01.03.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 01.03.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DZ 63 MM, L=130M W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW”

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2012 z dnia 29.02.2012r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2012 z dnia 29.02.2012r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „BUDOWA DRÓG: ANNY JAGIELLONKI, ZYGMUNTA III WAZY, PRZEMYSŁAWA II WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW”

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-02-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-02-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06-02-2012r.

Ogłoszenie z dnia 06-02-2012r. Stowarzyszenia Pionier o realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci z terenu gminy".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst ogłoszenia

Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 24 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011.2012 z dnia 24 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 12/2011 z dnia 17.08.2011r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W PLESZEWIE, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 957/6, 957/5, OBRĘB PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2012 z dnia 23 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA GAZOCIĄGU ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn(Dz) 125/90/63PE W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, gm. PLESZEW.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2012 z dnia 23 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DZ 63mm I L = 130 m W PLESZEWIE
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2012 z dnia 23 stycznia 2012r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2012 z dnia 23 stycznia 2012r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA DRÓG: ANNY JAGIELLONKI, ZYGMUNTA III WAZY, PRZEMYSŁAWA II W PLESZEWIE.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12-01-2012r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12-01-2012r. o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych na rok 2012r.

pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Informacja GK. 7234. 215.2011.DA z dnia 02-01-2012r.

Informacja GK. 7234. 215.2011.DA z dnia 02-01-2012r.  o przebudowie drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Piłsudskiego w Kowalewie w ramach której może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie AU.6721.19.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie AU.6721.19.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew, Prokopów, Pacanowice, Lenartowice, Zawidowice, Brzezie, Zielona Łąka, Chorzew, Bógwidze, Borucin, Kuczków, Sowina, Kowalew, Nowa Wieś z przeznaczeniem pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie AU.6721.14.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Ogłoszenie AU.6721.14.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szosa Jarocińska” dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia GK.6220.11-13.1011.as

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia  GK.6220.11-13.1011.as o zmianie miejsca rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania prowadzonego na wniosek firmy Biopawer S.A.o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:  „Budowa instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka"

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozbudowa linii kablowej oświetlenia ulicznego" w ulicy Wyspiańskiego w Pleszewie na terenie działek NR 2424/1, 2426/13, 2426/9, 2426/10, AM-32, Obręb Pleszew.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej typu miejskiego MBST 2-/630 ".

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Ustawienie kontenerów socjalnych z budynkami gospodarczymi" na terenie działki NR 23/1, AM-3, Obręb Lenartowice, Gmina Pleszew.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2011 z dnia 14 grudnia 2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa linii oświetlenia ulicznego drogi Nowa Wieś - Taczanów" na terenie działki NR 228/2, AM-1, Obręb Nowa Wieś, Gmina Pleszew.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 05 grudnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2011 z dnia 05 grudnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa linii kablowej średniego i niskiego napięcia, przyłącza kablowego niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym oraz stacji transformatorowej typu miejskiego MBSt 20/630 w Pleszewie w rejonie ulic Sportowej i Kubackiego"

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2012.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2011 z dnia 23 listopada 2011r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „USTAWIENIE KONTENERÓW SOCJALNYCH I BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE  NA TERENIE DZIAŁKI NR 23/1, AM-3, GMINA PLESZEW”.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-11-2011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-11-2011 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:  „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN-15KV ORAZ ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ SN-15KV W PLESZEWIE W REJONIE ULIC NIESIOŁOWSKIEGO – PROKOPOWSKA NA DZIAŁKACH NR 1991/6, AM-22, OBRĘB PLESZEW, ORAZ NR 1933/3, 1537/2, 1538, 1532/3, 1532/2, 1533, AM-9, OBRĘB PLESZEW”.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-10-2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-10-2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Grodzisku, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-10-2011r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I rokowanie po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lubomierzu, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.4.2011 postanowieniu.

 Pobierz - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania o wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.5.2011 postanowieniu.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie AU.6721.3.2011 z dnia 18-10-2011r.

Ogłoszenie AU.6721.3.2011 z dnia 18-10-2011r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.

Pobierz - format pdf 

Ogłoszenie z dnia 18-10-2011r

Ogłoszenie z dnia 18-10-2011r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2011r.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Ogłoszenie z dnia 17-10-2011r

Ogłoszenie z dnia 17-10-2011r. Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego z dnia 17-10-2011 realizacji zadania publicznego "Dokumentowanie historii ziemi pleszewskiej poprzez wydanie książki "VIRIBUS UNITIS" - Dzieje kręglarstwa pleszewskiego".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Ogłoszenie z dnia 29-09-2011r

Ogłoszenie z dnia 29-09-2011r "Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2011."

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie AU.7322.7.2011 z dnia 27-09-2011r.

Ogłoszenie AU.7322.7.2011 z dnia 27-09-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Nowa Wieś” dla części wsi Nowa Wieś gmina Pleszew

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2011 z dnia 26-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2011 z dnia 26-08-2011r. o wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na "Budowie drogi łączącej ul. Szenica i Szosę Jarocińską w miejscowości Korzkwy, gm. Pleszew".

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 23-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 23-08-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: „BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 3 W PLESZEWIE, WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ NA PRZEBUDOWIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU USŁUGOWEGO NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR 957/6, 957/5, OBRĘB PLESZEW”.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.2011 z dnia 22-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2011 z dnia 22-08-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „BUDOWA SIECI CIEPLNEJ NA DZIAŁKACH NR 165/8, 165/1, 165/6 I CZĘŚCIACH DZIAŁEK NR 179 I 165/7, OBRĘB TACZANÓW DRUGI”.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2011 z dnia 22-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2011 z dnia 22-08-2011r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Pobierz - format pdf 

Informacja z dnia 09-08-2011r.

Informacja z dnia 09-08-2011r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego"

Pobierz  tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2011 z dnia 03 sierpnia 2011r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2011 z dnia 03 sierpnia 2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie linii oświetlenia drogi krajowej nr 11(12) w miejscowości Kowalew, Piekarzew, Suchorzew, gm. Pleszew.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2011 z dnia 03-08-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2011 z dnia 03-08-2011r. z dnia o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudową drogi oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach Nr 252, 251, 250, 238 i części działki Nr 158, AM-3, (ulice Berlinga i Pokoju), obręb Kowalew gmina Pleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.08.2011 z dnia 28-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.08.2011 z dnia 28-07-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii oświetlenia drogowego Lenartowice - Grodzisko na częsci działki Nr 77, AM-3, obręb Grodzisko gmina Pleszew”.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh z dnia 27-07-2011r.

Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh z dnia 27-07-2011r. o wydaniu postanowienia, w którym nie stwierdza się potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali montażu z wiatą magazynową, stosownie do wszczętego  w dniu  18.04.2011 r. z wniosku FAMOT Pleszew Sp z o.o., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 

Ogłoszenie z dnia 26-07-2011r.

Ogłoszenie z dnia 26-07-2011r. otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2011.
Dotyczące następujących zadań wspieranych w obszarze kultury fizycznej:

1. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej
2. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki koszykowej i udział w rywalizacji sportowej
3. Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki siatkowej i udział w rywalizacji sportowej.

pobierz - format pdf 

Obwieszczenie AU.6733.11.2011 z dnia 20-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2011 z dnia 20-07-2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej Nowa Wieś – Zielona Łąka, gm. Pleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Informacja GK.7234.02.2011.DA z dnia 14-07-2011r.

Informacja GK.7234.02.2011.DA z dnia 14-07-2011r. o przygotowywaniu niżej wymienionych zadań inwestycyjnych: budowa dróg z siecią wodociągową, kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną w ul. Warneńczyka, ul. Anny Jagiellonki, ul. Zygmmunta III Wazy, ul. Przemysława II, ul. Jana III Sobieskiego w miejscowości Pleszew z możliwością powstania obowiązku budowy kanału technologicznego.
 

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 08-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2011 z dnia 08-07-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali sportowej przy ZSP nr 3 w Pleszewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2011 z dnia 08-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2011 z dnia 08-07-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia placu zabaw przy ul. Zygmunta Augusta w Pleszewie.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2011 z dnia 07-07-2011r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2011 z dnia 07-07-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia drogowego Lenartowice – Grodzisko.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14-07-2011r

Ogłoszenie z dnia 14-07-2011r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2011

pobierz - format pdf 

Ogłoszenie z dnia 11-07-2011r

Ogłoszenie z dnia 11-07-2011r.: oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej pw Chrystusa Króla w Chojniku z dnia 08-07-2011r.  realizacji zadania publicznego "Organizacja wypoczynku letniego w formie obozu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.14.2011.MCh z dnia 29-6-2011r.

Zawiadomienie GK.6220.14.2011.MCh z dnia 29-6-2011r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie ul. Łąkowej w Kowalewie.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 14-06-2011.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dn. 14-06-2011. w sprawie wyborów ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Rejonowego w Pleszewie i Sądu Rejonowego w Kaliszu.

pobierz ogłoszenie - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 03-06-2011

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 03-06-2011 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA DZIAŁKACH NR 792/30, 3622/4, 3623/3, 790/7, 789/17 ORAZ CZĘŚCI DZIAŁKI NR 784/6 AM-20 OBRĘB PLESZEW.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 31-05-2011r.

Ogłoszenie z dnia 31-05-2011r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2011

pobierz - format pdf 

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/5/2011 z dnia 11-05-2011

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/5/2011 z dnia 11-05-2011 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.11.2011.MCh z dnia 2011-05-23

Zawiadomienie GK.6220.11.2011.MCh z dnia 2011-05-23 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji biogazowi o mocy elektrycznej 600kW w miejscowości Zielona Łąka
 

Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh z dnia 2011-05-18

Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh z dnia 18-5-2011r. o wydaniu postanowienia  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ul. Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w m. Lenartowice.
 

Harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych (stan na dzień 01-04-2011 r.)

Harmonogram zebrań

(na dzień 08.04.2011 r.)

Lp.

Sołectwo, Komitet Osiedlowy

Termin zebrania

Miejsce zebrania, godzina

1

Osiedle Nr 1

12.04.2011 r.

Technikum ul. Zielona godz. 18ºº

2

Rokutów

15.04.2011 r.

Sala wiejska godz. 18ºº

3

Piekarzew

18.04.2011 r.

Sala wiejska godz. 19ºº

4

Zielona Łąka

19.04.2011 r.

Przedszkole Zielona Łąka godz. 17ºº

5

Osiedle Nr 3

20.04.2011 r.

Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Dzieci godz. 17³º

6

Osiedle Nr 4

21.04.2011 r.

Kotlarz ul. Kaliska 98 godz. 17ºº

7

Osiedle Nr 9

26.04.2011 r.

Dom Kultury Pleszew godz. 17ºº

8

Osiedle Nr 5

27.04.2011 r.

Ratusz sala nr 206 godz. 17ºº

9

Osiedle nr 2

28.04.2011 r.

Casyno ul. Wojska Polskiego godz. 17ºº

Zmiana terminu zebrania w Piekarzewie z dnia 14.04.2011 r. na dzień 18.04.2011 r.

Zmiana terminu zebrania Pleszewie Osiedle Nr 2 z dnia 28.03.2011 r. na dzień 28.04.2011

 

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011 z dnia 14-04-2011r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011   z dnia 14-04-2011r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „ROZBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DZ 90 MM PE O DŁUGOŚCI OK. 556,0 M NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1933/1, AM-7, OBRĘB PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.9.2011.MCh

Zawiadomnienie GK.6220.9.2011.MCh   o wszczęciu postępowania sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie hali montażu z wiatą magazynową.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.8.2011.MCh

Zawiadomnienie GK.6220.8.2011.MCh  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na “Budowie ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: od ul.Parkowej – Klonowej – drogi gminnej nr 639073P do drogi krajowej nr 12 w m. Lenartowice”

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 24.03.2011 r.

AU-7331/WZCP/4/2011  z dnia 24.03.2011 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGU W UL. MARCINKOWSKIEGO I ALEI WOJSKA POLSKIEGO W PLESZEWIE” POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI"

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/14/10-11 z dnia 23.03.2011 r.

AU-7331/WZCP/4/2011  z dnia 24.03.2011 r. zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W GMINIE PLESZEW ETAP II (DOKUMENTACJA), ZADANIE NR 2 – BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ: NOWA WIEŚ – TACZANÓW”.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/1/2011 z dnia 23.03.2011 r.

AU-7331/WZCP/1/2011  z dnia 23.03.2011 r. o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „ROZBUDOWA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW W ZAKRESIE PODWYŻSZENIA WYSOKOŚCI SKŁADOWANIA ODPADÓW NA ISTNIEJĄCYCH KWATERACH NR 3 I 4 ORAZ W ZAKRESIE BUDOWY KWATERY NR 5”

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 11 marca 2011 r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/4/2011 z dnia 11 marca 2011 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011 dnia 11 marca 2011 r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/2011 dnia 11 marca 2011 r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci gazowej.

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie GK.6131.56.2011.as z dnia 16-03-2011r.

Obwieszczenie GK.6131.56.2011.as. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16-03-2011r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew .

Pobierz - format pdf

Zawiadomienie GK 7627/1-4/11 z dnia 16-03-2011r.

Zawiadomienie GK 7627/1-4/11 z dnia stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 

Pobierz dokument - format pdf

Informacja GK. 7234.18.2011.z dnia 23-02-2011r.

Informacja GK. 7234.18.2011.z dnia 23-02-2011r. o przygotowywaniu wymienionych zadań inwestycyjnych oraz możliwości powstania obowiązku wybudowania kanału technologicznego.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie AU7320/06/2011 z dnia 03-03-2011r.

Ogłoszenie AU7320/06/2011 z dnia 03-03-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew.

Pobierz - format pd f

Ogłoszenie z dnia 01-03-2011r.

Ogłoszenie z dnia 01-03-2011r. otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w roku 2011

pobierz - format pdf 

Uchwała SO - 0951/24/D/3/Ka/2011

Uchwała SO - 0951/24/D/3/Ka/2011 w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Zawiadomienie GK 7627/1/11

Zawiadomienie GK 7627/1/11 stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Pobierz - format pdf

Informacja z dnia 16-02-2011

Informacja z dnia 16-02-2011 dotycząca inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie dróg i ulic w Kowalewie z możliwością powstania obowiązku budowy kanału technologicznego,

Pobierz tekst informacji - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10-02-2011r

Ogłoszenie  z dnia 10-02-2011r otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2011 w obszarze ochrony zdrowia.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10-02-2011r

Ogłoszenie  z dnia 10-02-2011r otwarty konkurs na realizację zadań publicznych na rok 2011 w obszarze kultury fizycznej.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/2/2011 z dnia 25-01-2011r

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/2/2011 z dnia 25-01-2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ul. Marcinkowskiego i Alei Wojska Polskiego w Pleszewie.

 

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 19-01-2011r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 19-01-2011r. o wydaniu decyzji zezwalającej na przebudowę  i rozbudowę drogi gminne Zielona Łąka - Brzezie.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 20-01-2011r.

Ogłoszenie z dnia 20-01-2011r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz - fomrat pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/1/2011 z dnia 18-01-2011r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/1/2011 z dnia 18-01-2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Dobra Nadzieja.

 

Zawiadomienie GK 7627/1/11

Zawiadomienie GK 7627/1/11 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy na działce nr 60/1 obręb Brzezie.

Pobierz teskt zawiadomienia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03-01-2011r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03-01-2011r. -  otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21-12-2010

Ogłoszenie  z dnia 21-12-2010 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 16-12-2010

Ogłoszenie z dnia 16-12-2010  o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 47160 Zielona Łąka.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-12-2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-12-2010r. -  otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Informacja z dnia 06-12-2010

Informacja z dnia 06-12-2010 dotycząca inwestycji polegającej na budowie drogi z kanalizacją deszczową w ul. Pokoju w Kowalewie z możliwością powstania obowiązku budowy kanału technologicznego,

Pobierz tekst informacji - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/16/2010 z dnia 30-11-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/16/2010 z dnia 30-11-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznegopolegającej na budowie kompleksu sportowego składającego się z boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym na terenie położonym w Pleszewie przy ul. Zielonej 3.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-11-2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-11-2010r. dot przygotowanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg, ciągów komunikacyjnych oraz kanałów technologicznych w pasie drogowym

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 05-11-2010r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 05-11-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/15/2010 z dnia 12-08-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/15/2010 z dnia 12-08-2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnikaprzy drodze krajowej nr 11 w miejscowościach Janków i Kuczków, gmina Pleszew.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie

w  sprawie:  Programu  współpracy  Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego na  rok  2011

Pobierz tekst projektu - format pdf

Projekt uchwały przedstawia się celem konsultacji z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Uwagi należy zgłaszać w terminie do dnia 3 września 2010r na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew Rynek 1 

Oferta organizacji pozarządowej z dnia 11-08-2010r

Oferta organizacji pozarządowej z dnia 11-08-2010r III Przegląd Kina Niezależnego SPAM Pleszew 2010r.

Pobierz teskt oferty - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie Rynek 1. 

Oferta złożona w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz 873 z późniejszymi zmianami)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16-08-2010r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 16-08-2010r w sprawie spotkania organizacji pożytku publicznego.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16-08-2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16-08-2010r. w sprawie konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz ogłoszenie - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/14/2010 z dnia 14-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/14/2010 z dnia 14-07-2010r. o wszęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś Taczanów

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 14-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 14-07-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej w miejscowści Zielona Łąka

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 14-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 14-07-2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika w miejscowści Dobra Nadzieja

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-07-2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-07-2010r. o unieważnieniu konkursu na wsparcie zadań publicznych w roku 2010 w zakresie ochrony zdrowia.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Zawiadomienie GK7627/33/10 z dnia 12-07-2010r.

Zawiadomienie GK7627/33/10 z dnia 12-07-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie ul. Malińskiej w Pleszewie wraz z chodnikami o dł. 350 mb – na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Zawiadomienie GK7627/35/10 z dnia 14-07-2010r.

Zawiadomienie GK7627/35/10 z dnia 14-07-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi nr 5288P na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Taczanowa Drugiego wraz z chodnikiem w m. Nowa Wieś.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/13/2010 z dnia 02-07-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/13/2010 z dnia 02-07-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi krajowej nr 11 w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz tekst obwieszczenie - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-07-2010

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02-07-2010r. -  otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2010 w obszarze ochrony zdrowia.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01-07-2010r.

Ogłoszenie z dnia 01-07-2010r.: oferta UKS Żaki z dnia 24-06-2010r.  realizacji zadania publicznego "Organizacja Turniejów tenisa stołowego jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew w miesiącach sierpień, wrzesień, październik 2010"

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.96. poz 873 z późn. zmianami)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-06-2010

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Pobierz - fotmat pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-06-2010

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2010 w obszarze ochrony zdrowia

Pobierz - fotmat pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-06-2010

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-06-2010r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie pomocy społecznej .

Pobierz - format pdf 

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/10/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/10/10 z dnia 09.06.2010r.o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w Swoinie

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/10 z dnia 09.06.2010r.o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii oświetlenia ulicznego w Brzeziu w ul.Zachodniej

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/10 z dnia 09.06.2010r.o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicach Malinie, Malińskiej i Targowej

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/10 z dnia 09.06.2010r.o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Łaszew – Dobra Nadzieja

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/3/10 z dnia 09.06.2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na przebudowie oraz rozbudowie ulicy Ks. Wawrzyniaka w Kowalewie

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/2/10 z dnia 09.06.2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/2/10 z dnia 09.06.2010r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej na terenie położonym w Zielonej Łące.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-05-2010r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-05-2010r. o otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej.\

Pobierz pełny tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 20-05-2010r.

Ogłoszenie z dnia 20-05-2010r.: oferta UKS Jedynka z dnia 14-05-2010r.  realizacji zadania publicznego "Umiem pływać - uniwersytet pływania przez całe życie"

Oferta złożona w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.96. poz 873 z późn. zmianami)

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/1/06-10 z dnia 22-04-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/1/06-10 z dnia 22-04-2010r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji przekaźnikowej telefonii cyfrowej ERA 47160 „Zielona Łąka”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 22-04-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/11/2010 z dnia 22-04-2010r. o wszęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie chodnika w miejscowośćci Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 22-04-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/12/2010 z dnia 22-04-2010 o wszęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budowie chodnika w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 22-04-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 22-04-2010 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/5/2010 z dnia 22-04-2010r.

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/5/2010 z dnia 22-04-2010 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie GK 7610-DŚ/10/07-10

Obwieszczenie  GK 7610-DŚ/10/07-10 wniosek wraz z raportem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wniosek o umorzenie postępowania wraz z analizą środowiskową złożonego przez firmę RESCOM s.c., ul. Syrokomli 7/8, 30-102 Kraków dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA 47160 Zielona Łąka.

pobierz dokument - format pdf 

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Zachodniej w miejscowości Brzezie.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 24-03-2010r.

Ogłoszenie z dnia 01-03-2010r. harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych w miesiącu kwietniu 2010.

Pobierz pełną treść informacji (stan na dzień 24-03-2010) - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/9/2010 z dnia 18-03-2010 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 5288P Pleszew – Raszków w miejscowości Sowina.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/2010 z dnia 18-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/8/2010 z dnia 18-03-2010
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w ulicy Malinie w Pleszewie

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/2010 z dnia 16-03-2010

Obwieszczenie AU-7331/WZCP/7/2010 z dnia 16-03-2010 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi Łaszew - Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf  

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/10/2010 z dnia 16-03-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/10/2010 z dnia 16-03-2010r.o o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie z dnia 05-03-2010r.

Ogłoszenie z dnia 05-03-2010r. harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych

Pobierz pełną treść informacji (stan na dzień 05-03-2010) - format pdf

Ogłoszenie ARIMR z dnia 01-03-2010r.

Ogłoszenie ARIMR  z dnia 01-03-2010r. szkolenia dla rolników - "Płatności obszarowe kampania 2010"

Pobierz ogłoszenie - format.pdf

Pobierz plan - format.pdf

 

Obwieszczenie z dnia 03-03-2010r.

Obwieszczenie z dnia 03-03-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – magazynowo – handlowego dla potrzeb magazynowania i sprzedaży części samochodowych
 

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/6/2010 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Sali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. Szkolna w Pleszewie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/5/09 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/5/09 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1, ul. Szkolna w Pleszewie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/4/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/4/2010 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ulicy Ks. Niesiołowskiego oraz ul. Lenartowickiej w Pleszewie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/03/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/03/2010 z dnia 24-02-2010r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ulicy ks.Wawrzynika w Kowalewie

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/2/2010 z dnia 24-02-2010r.

Ogłoszenie AU-7331/WZCP/2/2010 z dnia 24-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 639039P Zielona Łąka – Brzezie.

Pobierz pełną treść informacji - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01-03-2010r.

Ogłoszenie z dnia 01-03-2010r. harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych

Pobierz pełną treść informacji (stan na dzień 01-03-2010) - format pdf

Obwieszczenie GK 7627/5/10 z dnia 18-02-2010r.

Obwieszczenie GK 7627/5/10 z dnia 18-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Łaszew – Dobra Nadzieja,

Pobierz - format pdf

 

Obwieszczenie GK 7627/3/10 z dnia 18-02-2010r.

Obwieszczenie GK 7627/3/10 z dnia 18-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi gminnej nr 639039P Zielona Łąka – Brzezie (na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi powiatowej nr 4343P)

Pobierz - format pdf

Obwieszczenie GK 7627/4/10 z dnia 17-02-2010r.

Obwieszczenie GK 7627/4/10 z dnia 17-02-2010r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową ul. Ks. Wawrzyniaka w m. Kowalew na odcinku od ul. Suchorzewskiej do ul. Fabianowskiej dz. nr  33, 37 ark. nr 23 obręb Kowalew

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 16-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 16-02-2010r. harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych

Pobierz pełną treść informacji (stan na dzień 16-02-2010) - format pdf

Ogłoszenie z dnia 12-02-2010 r.

Ogłoszenie z dnia 12-02-2010 r. o konsultacjach społecznych w sprawie poszerzenia granic miasta.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-01-2010r.

Ogłoszenie z dnia 28-01-2010r. harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych

Pobierz pełną treść informacji (stan na dzień 28-01-2010) - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21-01-2010r.

Ogłoszenie z dnia 21-01-2010r. w sprawie  konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Informacja z dnia 20-01-2010

Informacja z dnia 20-01-2010 w sprawie odśnieżania i zwalczania śliskości w okresie zimy 2009/2010.

W związku z trwającą zimą Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że za odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew, odpowiedzialni są poszczególni zarządcy dróg:

Drogi krajowe:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Kalisz
Al. Wojska Polskiego 37
62-800 Kalisz
Tel. (062)7649215

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Środa Wlkp.
ul. Libelta 2
63-000 Środa Wlkp
tel. (61)2853023

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych
Ul. Hallera 54
63-300 Pleszew
Tel. (062)7427216

Drogi gminne:

Urząd Miasta i Gminy Pleszew
Rynek 1
63-300 Pleszew
tel. (062)7428310

Pobierz pełną informację dotyczącą utrzymania dróg na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2011 z dnia 28-11-2011r.

Obwieszczenei AU.6733.16.2011 z dnia 28-11-2011r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „BUDOWA KOLEKTORA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁASZEW – ZIELONA ŁĄKA"

Pobierz - format pdf

Informacja FnP-W.3120.46.2012.sr z dnia 18-07-2012

Informacja FnP-W.3120.46.2012.sr z dnia 18-07-2012 - Interpretacja indywidualna

pobierz dokument - format pdf