Ogłoszenia 2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-12-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2013 z dnia 29.11.2013 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.11.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 639022P W MIEJSCOWOŚCI PACANOWICE, GM. PLESZEW na terenie działek nr 92, 93, 94, 95 (am.1, obręb Pacanowice),  dz. nr 96, 52 (am.2, obręb Pacanowice), dz. nr 242 (am. 2, obręb Lenartowice).
 

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 22.11.2013 r.

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.11.2013 r. o wniesieniu odwołania do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku.
 

Obwieszczenie AU.6733.9.2013 z dnia 18 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 18 listopada 2013r o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI BÓGWIDZE NA DZIAŁKACH NR 14/11 I 188, AM.1, OBRĘB BÓGWIDZE, GM. PLESZEW"
 

Obwieszczenie AU.6733.8.2013 z dnia 18 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 18 listopada 2013r o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 12 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA DZIAŁCE NR 11, AM.3, OBRĘB BRZEZIE, GM. PLESZEW"
 

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 18 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 18 listopada 2013r o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 400/230v NA DZIAŁKACH NR 88, AM.2, 26/11, 26/10, 26/9, 26/8, AM.55, OBRĘB ZAWIDOWICE, GM. PLESZEW"
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-11-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-11-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-11-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-11-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 5 listopada 2013r

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 5 listopada 2013r o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2013 z dnia 22 października 2013r

Obwieszczenie AU.6733.4.2013 z dnia 22 października 2013r o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 82, 90, 128/10, AM.1, OBRĘB KORZKWY ORAZ NR 65, 34, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 21 października 2013r

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 z dnia 21 października 2013r o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w postępowaniu administracyjnym dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA FERMY ZWIERZĄT FUTERKOWYCH Z ZAPLECZEM MAGAZOYNOWO SOCJALNYM, STUDNI WIERCONEJ, LINII ENERGETYCZNEJ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI MR 1, 49, 50, 52/1, AM-3. OBRĘB GRODZISKO, GM. PLESZEW."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2013 z dnia 3 października 2013r

Obwieszczenie AU.6733.9.2013 z dnia 3 października 2013r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 08-10-2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2011 r, Nr 12 poz. 59) wykłada na okres 60 dni (tj. w dniach od 14.10.2013 r. do 13.12.2013 r.) do publicznego wglądu projekty Uproszczonych Planów Urządzania Lasów dla wsi: Dobra Nadzieja, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice, Rokutów, Sowina Błotna, Suchorzew i Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2013 z dnia 30 września 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA WZDŁUŻ DROGI KRAJOWEJ NR 12 W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 z dnia 30 września 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 400/230 v W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE, GM. PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-09-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19-09-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.
 
Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.68.2013 z dnia 18 września 2013r.

Obwieszczenie AU.6721.68.2013 z dnia 18 września 2013r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.
 
 

 

Pobierz projekt - format pdf

Pobierz rysunek - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.64.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6721.64.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.
 

Obwieszczenie AU.6733.63.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4334P PLESZEW – CHOCZ NA ODCINKU PLESZEW – PROKOPÓW WRAZ Z CHODNIKIEM” W MIEJSCOWOŚCIACH PLESZEW I PROKOPÓW NA DZIAŁKACH NR 1532/3, AM.9, 1532/2, AM. 5, 1532/1, AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW NR 24 I 35, AM.1, OBRĘB PROKOPÓW.
 

Obwieszczenie AU.6733.3.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2013 z dnia 28 sierpnia 2013r. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ W UL. PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/2 (AM.5), 1532/1 (AM.6), 1532/3 (AM.9) OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.28.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6730.28.2013 z dnia 19 sierpnia 2013r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji polegającej na: "Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531, AM-38, obręb miasto Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013

Zawiadomienie GK.6220.12.4.2013.MCh z dnia 13-08-2013 - o wydaniu postanowienia w któym nie stwierdzno potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla planowanego przedsiewzięcia pn "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w północna zachodniej częsci miasta"

Pobierz teskt zawiadomienia - format pdf  

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-08-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13-08-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.
 
Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.2013 z dnia 06 sierpnia 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2013 z dnia 06 sierpnia 2013r. o  wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 4334P PLESZEW – CHOCZ NA ODCINKU PLESZEW – PROKOPÓW WRAZ Z CHODNIKIEM.
 

Obwieszczenie AU.6721.56.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.07.2013r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.
 

Informacja z dnia 18-07-2013r.

Informacja z dnia 18-07-2013r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014"

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Ogłoszenie z dnia 16-07-2013

Ogłoszenie z dnia 16-07-2013 r.: oferta Organizacji Pozarządowej na realizację zadania publicznego: "Bezwyjazdowe - odjazdowe wakacje" dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Pleszew.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1.


Pobierz tekst oferty - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.07.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia,że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI KORZKWY I KOWALEW, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.07.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia,że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ W UL. PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE (DO GRANIC MIASTA).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.06.2013r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją 4/2013 (sprawa AU.6733.2.2013) z dnia 19.06.2013 zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "PRZEBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 288P W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI NA DZIAŁCE NR 281, AM – 2, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GM. PLESZEW".

Obwieszczenie AU.6730.28.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w postępowaniu administracyjnym dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. "Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531, AM-38, obręb miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-06-2013r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-06-2013r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz informacje - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.06.2013 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że do decyzji (znak sprawy AU.6730.14.2013) odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku zostało wniesione odwołanie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2013 r.

Obwieszczenie AU.6721.48.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.06.2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.
 
 

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.06.2013 r.

Obwieszczenie AU.6730.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.06.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i odmowie ustalenia warunków zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia dnia 21 maja 2013r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia dnia 21 maja 2013r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi owiatowej nr 5288P w miejscowości Taczanów Drugi gmina Pleszew
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22-05-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22-05-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.
 
Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.05.2013r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy zwierząt futerkowych do 40 DJP (do 16000 sztuk) w Grodzisku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.04.2013r.

Wezwanie na rozprawę administracyjną w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy norek do 40 DJP (do 16000 sztuk) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grodzisku .

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 19-04-2013 r.

Ogłoszenie z dnia 19-04-2013 r.: oferta Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej  na realizację działania publicznego "Nie kolegów i nikt mnie - kopię piłkę  - bo tak chcę" - przygotowanie i organizacja turnieju.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłosić uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz tekst oferty - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-04-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-04-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z dnia 05.04.2013r

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY PLESZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2012 ROKU

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.22.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.03.2013 r.

Obwieszczenie AU.6721.22.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.03.2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie nr AU.6730.28.2013 z dnia 13.03.2013 r.

Zawiadomienie nr AU.6730.28.2013 z dnia 13.03.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 2531.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 25 lutego 2013r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 25 lutego 2013r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.03.2013 r.

Obwieszczenie AU.6730.10.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.03.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalenia warunków zabudowy dla realizacji inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja GK.7234.39.2013.DA z dnia 06-03-2013r.

Informacja GK.7234.39.2013.DA z dnia 06-03-2013r. o budowie dróg w Lenartowicach ul. Jaśminowa, ul. Wrzosowa i ul. Brzozowa. W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-03-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-03-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Konsultacje społeczne - KDP

W ramach projektu POIiŚ 7.1-26 „Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej w Polsce z uwzględnieniem ograniczeń w węzłach kolejowych” trwają prace nad: „Studium wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Warszawa – Łódź- Poznań/Wrocław”. 

W celu udostępnienia informacji o projekcie i jego oddziaływaniu na środowisko każdej zainteresowanej osobie, na stronie internetowej projektu www.kdp-konsultacje.pl zamieszczone zostały dokumenty dotyczące przedsięwzięcia:

- opis realizowanego projektu,
- przebieg planowanej linii Kolei Dużych Prędkości,
- formularz zgłaszania uwag.

Ponadto ww. informacje dostępne są również do wglądu w siedzibach miejscowych Urzędów Gmin. Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej.

Prosimy o przekazywanie uwag do 22 marca 2013 r. za pośrednictwem: nr telefonu: +48 22 257 89 16 adres e-mail: kdp@kdp-konsultacje.pl

Adres do korespondencji, listy zwykłe z dopiskiem „konsultacje KDP”:
Skrytka pocztowa nr 021A3G004,
X Store Atrium Tower Al. Jana Pawła II 25,
00-854 Warszawa,
Polska

 

Pliki do pobrania


Formularz konsultacji - KDP - pobierz format pdf
 
Streszczenie - KDP - pobierz format pdf
 
Obwieszczenie - pobierz format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2012.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.02.2013

Obwieszczenie AU.6733.16.2012.2013 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.02.2013 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunkó lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW”

Pobierz tekst obwieszczeia - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych 2013

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych stan na 25 marca 2013

pobierz harmonogram - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-02-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18-02-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.7.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14-02-2013r.

Obwieszczenie AU.6721.7.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14-02-2013r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PLESZEW REJON ULIC KALISKA – PIASKI” dla południowo - wschodniej części miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.12.2012.2013 z dnia 07.02.2013 r.

Obwieszczenie AU.6730.12.2012.2013 z dnia 07.02.2013 r. o zkończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji dla inwestycji pod nazwą „BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO O POWIERZCHNI ca 2000 m2 I POJEMNOŚCI ca 2600 m3 WRAZ Z BUDOWLĄ PIĘTRZĄCĄ WODĘ NA ROWIE LEŚNYM P-G8 O WYSOKOŚCI PIĘTRZENIA DO 1,0 M W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW” NA TERENIE DZIAŁKI NR 2178/12 I 2184, AM-3, OBRĘB TACZANÓW DRUGI"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie nr AU.6730.14.2013 z dnia 11.02.2013 r.

Zawiadomienie nr AU.6730.14.2013 z dnia 11.02.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie nr AU.6730.10.2013 z dnia 11.02.2013

Zawiadomienie nr AU.6730.10.2013 z dnia 11.02.2013 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-02-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04-02-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-01-2013r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-01-2013r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2013r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-01-2013r.

Obwieszczenie  AU.6721.4.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-01-2013r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2012.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.01.2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2012.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 04.01.2012 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:  „BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO, GMINA PLESZEW.”

pobierz obwieszczenie - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.12.2012 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 31.12.2012 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:  „BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ TYPU STS ORAZ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA”

pobierz obwieszczenie - format pdf