Ogłoszenia 2015

Obwieszczenie AU.6733.31.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE dn 90 mm O DŁUGOŚCI OK. 3000 M W ULICACH WYSPIAŃSKIEGO, PIASKI, NIEPODLEGŁOŚCI W PLESZEWIE ORAZ W ULICY PIASKOWEJ W ZIELONEJ ŁĄCE NA TERENIE DZIAŁEK NR 71/8, AM.24 I 1, AM.25, OBRĘB SUCHORZEW GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.30.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W SUCHORZEWIE UL. KOWALEWSKIEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 71/8, AM.24 I 1, AM.25, OBRĘB SUCHORZEW GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.28.2015 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA na terenie działek nr 16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/12, AM.1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.61.2015 z dnia 04 grudnia 2015 r

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-12-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.12.2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PLESZEW – TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1194/4, 1219, 1229/1, 1230/1, 1231/2, AM.21, MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 18 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 18 listopada 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU DROGI TACZANÓW DRUGI - SOWINA BŁOTNA NA TERENIE DZIAŁEK NR 281, AM.2, OBRĘB TACZANÓW DRUGI I DZIAŁEK NR 69, 72, AM.1, OBRĘB LUBOMIERZ, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.26.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.26.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KASZTANOWEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 336, 3070/1, 249, 425, 354, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
 

Obwieszczenie AU.6733.25.2015 z dnia 10 listopada 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2015 z dnia 10 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. WIŚNIOWEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 307, 288/1, 287 AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - tekst studium - format pdf

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - kierunki rozwoju - format jpg

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - uwarunkowania rozwoju - format jpg

W przypadku problemów z wyświetlaniem rysunków w formacie jpg, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz element docelowy jako...

Informacja z dnia 21.10.2015 r.

Informacja Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego o możliwości dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie budowy zbiorników wodnych o powierzchini od 0,5 ha do 2,0 ha w kwocie 60000 zł/ha oraz ich renowacji w kwocie 30000 zł/ha.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.10.2015 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29.10.2015 r. o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: Sieć kanalizacyjna w miescowości Piekarzew i Suchorzew, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6720.20.2015 z dnia 30 października 2015 r.

Obwieszczenie AU.6720.20.2015 z dnia 30 października 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie OB.5520.49.2015 z dnia 26 października 2015r.

Ogłosznie OB.5520.49.2015 z dnia 26 października 2015r. - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 23.10.2015

Ogłoszenie z dnia 23.10.2015 - oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" w Pleszewie na realizację zadania publicznego: "Prowadzenie sekcji piłki koszykowej chłopców i udział w rywalizacji sportowej".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2015 z dnia 15 października 2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE PLESZEW – TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 15 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY PARKOWEJ W LENARTOWICACH

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2015 z dnia 15 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO I WODOCIĄGU

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 15 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 15 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO ORAZ BUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE SOWINA - CHRZANÓW NA TERENIE DZIAŁKI NR 28, AM.3, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW "

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15Kv"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2015 z dnia 8 października 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2015 z dnia 8 października 2015r. o zakończoniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY SZKLANEJ W MIEJSCOWOŚCI PIEKARZEW"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 30 września 2015r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2015 z dnia 30 września 2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa oraz przebudowa oświetlenia drogowego na drodze powiatowej 5288P na odcinku Taczanów Drugi - Sowina"

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Ogłoszenie z dnia 09.10.2015

Ogłoszenie z dnia 09.10.2015 - oferta Fundacji Piotra Reissa i na realizację zadania publicznego: "Reiss Cup - turniej piłki nożnej".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-10-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-10-2015r. o przetargu na sprzedaż samochodów pożarniczych

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załacznik nr 2- format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25-09-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25-09-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 września 2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-09-2015r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-09-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 sierpnia 2015r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W CIĄGU ULICY PARKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE na terenie działek nr 129, 128, 233/2, 145/7, 145/8, 127/4, 121, 140/5 (am.2), obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.50.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.08.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.21.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową oświetlenia drogowego i wodociągu"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE SOWINA-CHRZANÓW"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV – skablowanie przęsła linii napowietrznej przebiegającego pod linią WN 110 kV w miejscowości Pleszew – Zielona Łąka "

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. BUDOWA LINII KABLOWEJ nN w miejscowości Janków.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "BUDOWA I PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PIEKARZEW W ULICY SZKLANEJ"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.08.2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.08.2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaloniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Zmiana użytkowania części budynku gospodarczego dla potrzeb Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie przy Placu wolności im. Jana Pawła II nr 5 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6730.1.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015r.

Obwieszczenie AU.6730.1.64.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2015r. o zmianie decyzji 133/2015 z dnia 1 czerwca 2015 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpna 2015r.

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 sierpna 2015r. o zakończeniu postępowania i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zbiorników gazu propan-butan podziemnych (posadowionych jako zakopcowane) o pojemności do 9,3 m3 - 2 szt. wraz z instalacją technologiczną odparowania gazu na potrzeby kotłowni na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 165/8, arkusz mapy 1 obręb Taczanów Drugi, gm. Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 lipca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE PRZY PLACU WOLNOŚCI IM. JANA PAWŁA II nr 5 na terenie działki nr 2534/2, ark. mapy 38, obręb Miasto Pleszew.

Informacja z dnia 12-08-2015

Informacja z dnia 12-08-2015r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: ROZBUDOWIE Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM, NA DZIAŁCE NR 304, AM-1, OBRĘB KUCZKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKÓW GAZU PROPAN-BUTAN PODZIEMNYCH (POSADOWIONYCH JAKO ZAKOPCOWANE) O POJ DO 9,2 M3 - 2 SZT WRAZ Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ ODPAROWNIA GAZU NA POTRZEBY KOTŁOWNI NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAK DZIAŁKA NR 165/8, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15-07-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15-07-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.138.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ZBIORNIKÓW GAZU PROPAN-BUTAN PODZIEMNYCH (POSADOWIONYCH JAKO ZAKOPCOWANE) O POJ DO 9,2 M3 - 2 SZT WRAZ Z INSTALACJĄ TECHNOLOGICZNĄ ODPAROWNIA GAZU NA POTRZEBY KOTŁOWNI NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAK DZIAŁKA NR 165/8, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 165/3, 149, 148/36, 148/32, 148/33, 148/30, 148/29, 148/28, 148/35, 148/34, AM.2, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6730.94.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ W GOSPODARSTWIE ROLNYM, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 304, AM-1, OBRĘB KUCZKÓW, GMINA PLESZEW.

 

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2015 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska – Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa – Etap I.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚĆI JANKÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 14, 15/1, 15/2, 19/2, 23, 24, 30/1, 30/2, 33/4, 33/3, 33/1, 34/2, 34/1, 36/2, 22, 35, (AM.1), OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI W MIEJSCOWOŚĆI NOWA WIEŚ - FOLUSZ NA TERENIE DZIAŁEK NR 323, 325/1, 324/1, (AM.1), 62/1, 63/4, 63/3, 64/1, 65/1, (AM.2), OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE KOTŁOWNI GAZOWEJ DLA POTRZEB OBIEKTÓW ZESPOŁU PLACÓWEK SPECJALNYCH W PLESZEWIE PRZY ULICY OSIEDLOWEJ 1 na terenie działki nr 378, ark. mapy 19, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN 0,4 kV W MIEJSCOWOŚĆI DOBRA NADZIEJA NA TERENIE DZIAŁEK NR 128/3, 75, 28/3, 129, 131/1, 131/2, 27/3, 24, 20/4, 21/1, 21/2, 22/8, 22/9, 22/4, 29, AM.1, OBRĘB DOBRA NADZIEJA GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15KV - BUDOWA LINII KABLOWYCH NN I SN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW W REJONIE ULIC: AL. MICKIEWICZA, SPORTOWEJ, SPORNEJ NA TERENIE DZIAŁEK 2486, 2487, 3103/1, 2477/11, 2478/4, 2478/2, 2478/3, 2495, 2350/2, 2492/1, 2497/5, 2493/3 AM. 39, 2374, AM.40, 2498, 2497/6, 2322/1,2517/1, 2797, 2798, 2516/1, 2524/2, AM.43, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 168, 167/1, 167/2, 311/14, 311/2, 311/12, 311/13, 164, 271, 163, 162, 157, 156, 237, 236, 234/4, 233/3, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 25.06.2015

Ogłoszenie z dnia 25.06.2015 - oferta Stowarzyszenia S.M.O.K.E. na realizację zadania publicznego: "Organizacja Red Smoke Festival".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.06.2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1,8MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM-1 OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza nabór kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach na kadencję 2016-2019.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  kartę zgłoszenia- format pdf

Obwieszczenie AU.6721.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.28.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 02.06.2015 r.

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 02.06.2015 r. - pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-05-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28-05-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Wykazy pomocy udzielonej w roku 2014

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr 165/3, 149, 148/36, 148/32, 148/33, 148/30, 148/29, 148/28, 148/35, 148/34, am.2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO NN w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 49/12, 82, 74/1, 81, 83/2, 83/3, 150, 151, 152, 153, 154, 90, 128/7, 128/3, am.1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI w miejscowości Janków na terenie działek nr 14, 15/1, 15/2, 19/2, 23, 24, 30/1, 30/2, 33/4, 33/3, 33/1, 34/2, 34/1, 36/2, 22, 35, am.1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIOWEJ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI w miejscowości Nowa Wieś - Folusz na terenie działek nr 323, 326/1, 325/1, 324/1 (am.1), 62/1, 63/4, 63/3, 64/1, 65/1, (am.2), obręb Nowa Wieś, gmina Plesze.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wyborach Do wielkopolskiej izby rolniczej

W niedzielę 31 maja 2015 roku odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W okręgu wyborczym nr 146 obejmującym obszar gminy Pleszew zarejestrowanych zostało dwóch kandydatów:

• Kempiński Lucjan Marek

• Wajsnis Olgierd Jan

Lokal wyborczy w naszj gminie znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, ul. Rynek 1 (sala USC) i czynny jest w godz. 8:00 – 18:00.

Obwieszczenie AU.6730.60.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2015r.

Obwieszczenie AU.6730.60.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 maja 2015r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO TRZYKONDYGNACYJNEGO (30 LOKALI MIESZKALNYCH) WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 2937/52, 2937/53, AM-36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6730.96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2015r.

Obwieszczenie AU.6730.96.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ZABUDOWIE ZAGRODOWEJ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 304, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB KUCZKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 z dnia 5 maja 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2015 z dnia 5 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie działek nr 128/3, 75, 28/3, 129, 131/1, 131/2, 27/3, 24, 20/4, 21/1, 21/2, 22/8, 22/9, 22/4, am.1, obręb Dobra Nadzieja
 

Informacja z dnia 23 kwietnia 2015 o składach obwodowych komisji wyborczych.

Informacja z dnia 23 kwietnia 2015 o składach obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.  o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ NR 639039P ZIELONA ŁĄKA – BRZEZIE NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO DROGI POWIATOWEJ NR 4343P NA TERENIE DZIAŁEK NR 300, 303/6, 298/3, 296/1, 295/3, 297, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.
 

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21.04.2015

Ogłoszenie z dnia 21.04.2015 - oferta Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi z Pleszewa na realizację zadania publicznego: "XV Wielkopolski turniej w aerobiku grupowym szkół podstawowych i gimnazjalnych".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1 

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.04.2015

Zawiadomienie o publicznym losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenia z dnia 14.04.2015

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o uprawinieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 marca 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.03.2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.03.2015 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15 kV – BUDOWA LINII KABLOWYCH NN I SN W PLESZEWIE w rejonie ulic Spornej, Kubackiego, Al. Mickiewicza, parku Plant.
 

Obwieszczenie AU.6733.2.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI W PLESZEWIE W REJONIE ULIC WIERZBOWEJ I SZPITALNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 223/15, 223/35, 223/37, 223/38, AM.17, OBRĘB PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 oferta Stowarzyszenia "Dolina Giszki"

Ogłoszenie z dnia 08.04.2015 - oferta stowarzyszenia "Dolina Giszki" na realizację zadania publicznego: Upamiętnienie Wielkopolskich Żołnierzy Wyklętych - II Wielkopolski Rajd Szlakiem Żolnięrzy Wyklętych por.Jana Kempińskiego "Błyska" i por. Kaziemirza Skalskiego "Zapory".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-04-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-04-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.04.2015

Ogłoszenie z dnia 01.04.2015 - oferta stowarzyszenia "Pionier" na realizację zadania publicznego: Ochrona i promocja zdrowia - Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1 

Obwieszczenie AU.6730.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.03.2015r.

Obwieszczenie AU.6730.60.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.03.2015r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY DLA INWESTYCJI POD NAZWĄ: BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO TRZYKONDYGNACYJNEGO (30 LOKALI MIESZKALNYCH) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 2937/52, 2937/53, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 23 marca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2015 z dnia 23 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ NR 639039P ZIELONA ŁĄKA – BRZEZIE NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO DROGI POWIATOWEJ NR 4343P na terenie działek nr 300, 303/6, 298/3, 296/1, 295/3, 297, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.18.2015 z dnia 20 marca 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.18.2015 z dnia 20 marca 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszew - Wschód".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-03-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-03-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015 r.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 46 w Kaliszu z dnia 17 marca 2015 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 46 w Kaliszu oraz pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 27.02.2015

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 27.02.2015 o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi gminnej Nowa Wieś - Zielona Łąka (Folusz)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2015 z dnia 3 marca 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NIESKIEGO NAPIĘCIA w rejonie ul. Wierzbowej i Szpitalnej w Pleszewie na terenie działek nr 223/15, 223/35, 223/38, 223/37,am.17, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 25.02.2015

Informacja Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego - Biuro Powiatowe ARiMR w Pleszewie o spotkaniach informacyjnych dla mieszkańców miasta i gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym - informacja zamieszczona dn. 11.02.2015 r. - format pdf

Link do dokumentów dot. Koncesji na roboty budowlane pn. "Wybór partnera prywatnego dla realizacji inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalno - usługowego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie".

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-02-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-02-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.31.2014.2015 z dnia 3 lutego 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2014.2015 z dnia 3 lutego 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 73/5, 61, 54, 55, 37, 36, 34, (AM. 24), OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NIESKIEGO NAPIĘCIA na terenie działek nr 168, 167/1, 167/2, 311/14, 311/2, 311/12, 311/13, 164, 271, 163, 162, 157, 156, 237, 236, 234/4, 233/3, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-01-2015r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-01-2015r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.01.2015

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warBUDOWA LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 41/14 I 41/19, (AM. 23), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.29.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV DO ZASILENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 90/5, 96, 99/1, (AM.12), 6, 7/2, 37, AM. 24, 33, 37/14, 37/13, 37/5, (AM. 23), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.28.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.28.2014.2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – 0,4 kV W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 41/14 I 41/19, (AM. 23), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew”.
 

Obwieszczenie AU.6721.5.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.5.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - etap I i II.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Obwieszczenie AU.6721.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 05.01.2015

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 05.01.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf