Ogłoszenia 2016

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w roku 2016.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W 2016 ROKU

Pobierz wykaz - format df

Decyzja WK.527.2.2016 z dnia 21-12-2016r.

Decyzja WK.527.2.2016 z dnia 21-12-2016r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji

pobierz tekst decyziji - format pdf

Decyzja WK.527.1.2016 z dnia 21-12-2016r.

Decyzja WK.527.1.2016 z dnia 21-12-2016r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji

pobierz tekst decyziji - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.43.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.43.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO NA TERENIE DZIAŁEK NR 302, AM.1 I 175, AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.44.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV – usunięcie kolizji NA TERENIE DZIAŁKI NR 291/2, 297, 71, 70/1, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY FABIANOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW I SUCHORZEW"

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja SKO-4213/361/16 z dnia 7 grudnia 2016

Decyzja SKO-4213/361/16 z dnia 7 grudnia 2016

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 16.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01 2018 roku do 31.12.2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.49.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.49.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SUSZARNI OSADÓW NA OCZYSZCZALNI W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 130, 137, 140/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.48.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.48.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE 100 dn 90 W ULICY KALISKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1188, AM.21, 2180/2, AM.22, 2180/3, AM.23, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.47.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.47.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 grudnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE DZIAŁKI NR 92, AM.1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA

Miejsce zgromadzenia: Rynek.

Trasa przemarszu: Bez przemarszu.

Termin zgromadzenia (rozpoczęcie): 13. 12. 2016r. godz. 18:00

Termin zgromadzenia (zakończenie): 13. 12. 2016r. godz. 19:30

W sprawie: Sprzeciw obywateli wobec niszczenia demokratycznego państwa prawa.

Ogłoszenie AU.6733.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie AU.6733.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 grudnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa linii SN 15kV – demontaż linii napowietrznej, budowa linii kablowej SN 15kV w miejscowości Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.12.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.12.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.41.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.41.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 22/1, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 18, 19, 24 AM.2, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PARDELAK na terenie działek nr 25/2 i 77, am.13, obręb Pacanowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 z dnia 25 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 listopada 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN na terenie działek nr 242, am.2, obręb Lenartowice, dz. nr 159, am. 1, obręb Zawidowice i dz. nr 77, am.3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.42.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.42.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE - PRZYDZIAŁKI na terenie działek nr 23/1, 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.40.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.40.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SOWINA BŁOTNA na terenie działek nr 372, am.1, obręb Sowina Błotna oraz działek nr 66 i 28, am.3, obręb Sowina, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.39.2016 z dnia 23 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.39.2016 z dnia 23 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA KABLOWĄ na terenie działek nr 2524/2, 2524/3, am.43, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.47.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie AU.6733.47.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 92, AM.1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 16 listopada 2016 r. o  zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 36, 25/1, 25/12, 25/13, 40/8, ARKUSZ MAPY 3, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.45.2016 z dnia 15 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.45.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICY FABIANOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW i SUCHORZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 37, AM.24, OBRĘB KOWALEW, ORAZ DZ. NR 17, AM.25, OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Pardelak” na terenie działek nr 25/2 i 77, am.13 obręb Pacanowice, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 listopada 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Sulęcin” na terenie działek nr 242, am.2, obręb Lenartowice, dz. nr 159, am. 1, obręb Zawidowice i dz. nr 77, am.3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.
 

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018.pn „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na lata 2017-2018 pn „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.44.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15kV – usunięcie kolizji NA TERENIE DZIAŁKI NR 291/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.43.2016 z dnia 8 listopada 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.43.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI GRODZISKO NA TERENIE DZIAŁEK NR 302, 175, AM.1, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 7 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.11.2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY ROLNEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 3224, 3225, 3012/1, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 02.11.2016 - oferta Klubu Sportowego "KOSZ Pleszew"

Ogłoszenie z dnia 02.11.2016 - oferta Klubu Sportowego "KOSZ Pleszew" na realizację zadania publicznego: "Zajęcia nauki gry w piłkę koszykową dla dzieci z klas I - III szkół Miasta i Gminy Pleszew promujące zdrowy i aktywny styl życia".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 31 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 31 października 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lenartowice” na terenie działek nr 36, 25/1, 25/12, 25/13, 40/8 am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.
 

Decyzja SKO-4213/207,227/16 z dnia 26 lipca 2016

Decyzja SKO-4213/207,227/16 z dnia 26 lipca 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.41.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.41.2016 z dnia 26 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 22/1, 22/8, 22/7, 22/6, 22/5, 22/10, 22/11, 22/12, 22/13, 22/14, 19, 18, 24, am.2, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.40.2016 z dnia 26 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.40.2016 z dnia 26 października 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SOWINA BŁOTNA NA TERENIE DZIAŁEK NR. 372, am.1, OBRĘB SOWINA BŁOTNA I DZIAŁEK NR. 66, 28, AM.3, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 21 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 21 października 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa ulicy Rolnej w Pleszewie wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego” na terenie działek nr 3012/1, 3225, 3224 am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14.10.2016 o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych

UWAGA ! Urząd Miasta i Gminy Pleszew przedłużył termin składania ofert do 18.11.2016 r. do godz. 15:30.

 

Pobierz dokument - format pdf


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz formularz - format doc

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 z dnia 11 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.38.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PARDELAK NA TERENIE DZIAŁEK NR 25/2, 77, AM.13, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 z dnia 11 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.37.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 października 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN NA TERENIE DZIAŁEK NR 50, 96, AM.21, OBRĘB PACANOWICE ORAZ DZ. NR 77, AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie AU.6721.62.2016 z dnia 6 października 2016

Ogłoszenie  w sprawie zagospodarowania obszaru  w rejonie ulic: Kaliska, Niesiołowskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.36.2016 z dnia 7 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.36.2016 z dnia 7 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY POZNAŃSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 48/1, 193, 194/2, 199/1, 198/5, 60, 63, 66, 69, 71, AM.15, DZ. NR 207/2, ARK. MAPY 16, OBRĘB MIASTO PLESZEW .
 

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 7 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 7 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1327/6, 661/2, 660/1, 655/1, 656, 658, AM.11, I DZ. NR 1421/3, 1420/1, 1419/2, AM. 10, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.34.2016 z dnia 7 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.34.2016 z dnia 7 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 634, 633, 632/3, 632/5, 630/1, 630/7, 630/9, 630/10, 627/1, 627/2, 2782/1, 2782/4, 2782/5, 2782/6, AM.11, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 04.10.2016 -

Ogłoszenie z dnia 04.10.2016 - oferta stowarzyszenia "Dolina Giszki" na realizację zadania publicznego: "Zajęcia z nauki pływania dla dzieci i młodzieży promujące zdrowy i aktywny styl życia".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 3 października 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 3 października 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: BUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 29 września 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 22/2016 z dnia 7 lipca 2016r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 56, 62, 36, 57/2, 58, AM. 56, dz. nr 89, 88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, AM.2, OBRĘB ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 29 września 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W GRODZISKU GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 160, 200, 158/3, 158/4, 152, 150, 143 AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 z dnia 28 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ na terenie działek nr 36, 25/1, 25/12, 25/13, 40/8, (am.3), obręb Lenartowice, gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 z dnia 28 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.32.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY ROLNEJ W PLESZEWIE WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO na terenie działek nr 3012/1, 3225, 3224, (am.34), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2016 z dnia 22 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2016 z dnia 22 września 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WENECKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3/6, AM.2, OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.09.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.09.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.58.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6720.8.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.55.2016 z dnia 20 września 2016 r.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 września 2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf 

Obwieszczenie AU.6733.36.2016 z dnia 15 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.36.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. POZNAŃSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 48/1, 193, 194/2, 199/1, 198/5, 60, 63, 66, 69, 71, am.15, 207/2, AM.16, OBRĘB MIASTO, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. MARSZEWSKIEJ W PLESZEWIE na terenie działek nr 1327/5, 661/2, 660/1, 1421/3, 1420/1, 655/1, 656, 658, (am.11), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.34.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.34.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 września 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z CHODNIKAMI I OŚWIETLENIEM W UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE na terenie działek nr 636/2, 634, 633, 632/3, 632/5, 630/1, 630/7, 630/9, 630/10, 627/1, 627/2, 2782/1, 2782/4, 2782/5, 2782/6 (am.11), obręb Miasto Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.27.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.27.2016 Burmistrza Miasta i GMiny Pleszew z dnia 12 września 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV NA ODCINKU OD GRANICY OBRĘBU TACZANÓW DRUGI Z OBRĘBEM CZARNUSZKA DO STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 8 ODGAŁĘZIENIA OD CIĄGU MAGISTRALNEGO PLESZEW – BRONÓW SN4-04007/06 W TACZANOWIE DRUGIM GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 37, 42, 118, 26, 34, 43, 25, 52, 116, 180, 24/1, AM.1, ORAZ DZ. NR 2171, AM.3, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Interpretacja indywidualna nr FnP-W.3120.61.2016.SR

Interpretacja indywidualna nr FnP-W.3120.61.2016.SR

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 07-09-2016

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 07-09-2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 22/2016 z dnia 7 lipca 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN wraz z przebudową linii niskiego napięcia zasilającej mieszkańców miejscowości Zawidowice na terenie działek nr 56, 62, 36, 57/2, 58, am. 56, dz. nr 89, 88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, am.2, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, ULICA SUCHORZEWSKA, NA TERENIE DZIAŁEK NR 98/2, 97/10, 97/11, AM.12, DZ. NR. 36, 35/1, 34, 33, 37/14, 37/13, 37/12, 37/10, 37/8, 37/7, 37/11, 37/9, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.09.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.09.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego w sprawie wydania decyzji Nr AB.6740.4.5.2016 z dnia 26.08.2016r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego w sprawie wydania decyzji Nr AB.6740.4.5.2016 z dnia 26.08.2016r. o zezwoleniu na inwestycję drogową pn "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul.Piaski i Wschodnia w Pleszewie".

 

 Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.128.2016 z 26 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z 26 sierpnia 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2016

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 sierpnia 2016 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczengo.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6733.30.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.30.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY LENARTOWICKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1963/1, 1964/1, 1966/8, 1972/1, AM.23, DZ. NR 1933/2, AM.8, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6733.28.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.28.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ SN, BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, BUDOWA PRZYŁĄCZY KABLOWYCH NN, BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZEW I PIEKARZEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR NR 90, 89 AM.11, OBRĘB PIEKARZEW, NR 55, 60, 54/3, 54/4, 56 AM.23, OBRĘB SUCHORZEW, NR 5/1, 18 AM.24, OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.08.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.08.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.
 

Obwieszczenie AU.6721.46.2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6721.46.2016 z dnia 09 sierpnia 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.128.2016 z dnia 08 sierpnia 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na BUDOWIE FERMY DROBIU O POCZĄTKOWEJ OBSADZIE 3287,2 DJP Z ZAPLECZEM WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 6 I 7, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 28-07-2016r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję drogową pn "Rozbudowa drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w ciągu ul.Piaski i ul. Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz tekst obieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW W REJONIE ULIC KOŚCIELNEJ, WAWRZYNIAKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 86, 96, 98/2, 97/7, 97/6, 97/8, 97/3, 97/9, AM.12, dz. nr. 34, 26, 29/1, 29/4, 27, 28/1, 28/4, 29/3 30, 33, 35/1, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.24.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA SIECI SN I NN W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, UL. ŁĄKOWA, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 78, 75/1, 76/2, 76/1, 77, 80/2, 81/4, 85/2, 88/2, 79, 65, ARK. MAPY 16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.22.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR NR 203, 148, 194/20, 194/19, 195, 183, 182, 194/17, AM.1, OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.31.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN NA TERENIE DZIAŁEK NR 160, 200, 158/3, 158/4, 152, 150, 143, AM.3, OBRĘB GRODZISKO, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.28.2016 z dnia 27 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.28.2016 z dnia 27 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SŁUPÓW LINII NAPOWIETRZNEJ SN, BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, BUDOWA PRZYŁĄCZY KABLOWYCH NISKIEGO NAPIĘCIA, BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN NA TERENIE DZIAŁEK NR 90, 89,AM.11, OBRĘB PIEKARZEW I DZ. NR. 60, 55, 56, 54/4, 54/3, AM.23 I 18, 5/1, AM.24, OBRĘB SUCHORZEW, GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.07.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26-07-2016 o ponownym dodatkowym naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.
 

Obwieszczenie AU.6721.43.2016 z dnia 22 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6721.43.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej” dla północno-zachodniej części miasta Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICY LENARTOWICKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1972/1, 1964/1, 1963/1, 1966/8, AM.23 ORAZ DZ. NR 1933/2, AM.8, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.29.2016 z dnia 20 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY WENECKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 2/5, AM.1 OBRĘB ZIELONA ŁĄKA ORAZ DZ. NR 3/6, AM.2, OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.
 

Informacja z dnia 18 lipca 2016

Informacja z dnia 18-07-2016 r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017".

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 11/1, 11/2, 26/1, 26/3, 30, am.3 oraz dz. nr 66/4, 66/5, am.1, OBRĘB BRZEZIE, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.20.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN ORAZ MUFAMI NN, DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY, DEMONTAŻ ZŁĄCZA KABLOWEGO NN”. na terenie działek nr 3688/1, 3688/2, 3646/5, 2986/24, 2986/42, 2986/44, am. 34, obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY POZNAŃSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 48/1, 193, 194/2, 199/1, AM.15, DZ. NR 207/2, ARK. MAPY 16, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GRZYBOWEJ, MALINOWEJ, ZBOŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA na terenie działek nr 74/22, 74/15, 74/6, 74/19, 109, 111/1, 305/1, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.11.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWIE BUDYNKU PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO – SOCJALNĄ (SPOPIELARNIA) W MARSZEWIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 24, ARK. MAPY 3, OBRĘB MARSZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 8/2016 (znak sprawy AU.6733.2.2016) z dnia 31.03.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN – zmiana sposobu zasilania istniejącej linii napowietrznej nN miejscowości Zielona Łąka” na terenie działek nr 300, 301, 302, 313/2, am.1, obręb Zielona Łąka gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 08 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 08 lipca 2016 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 56, 62, 36, 57/2, 58, AM. 56, dz. nr 89, 88, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, AM.2, OBRĘB ZAWIDOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 13.07.2016

Ogłoszenie z dnia 13.07.2016 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" na realizację zadania publicznego: "Udział drużyny sporotwej seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 12 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.94.2016 z dnia 12 lipca 2016 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA FERMY DROBIU O POCZĄTKOWEJ OBSADZIE 3287,2 DJP Z ZAPLECZEM WRAZ Z INSTALACJAMI, URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 6 I 7, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6721.37.2016 z dnia 7 lipca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6721.37.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6733.27.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.27.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV NA ODCINKU OD GRANICY OBRĘBU TACZANÓW DRUGI Z OBRĘBEM CZARNUSZKA DO STANOWISKA SŁUPOWEGO NR 8 ODGAŁĘZIENIA OD CIĄGU MAGISTRALNEGO PLESZEW – DOBRZYCA SN4-04007/03 W TACZANOWIE DRUGIM W GMINIE PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 37, 42, 118, 26, 34, 43, 25, 52, 116, 180, 24/1, AM.1, ORAZ DZ. NR 217/1, AM.3, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.26.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, UL. SUCHORZEWSKA, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 36, 35/1, 34, 33, 97/10, 97/11, 98/2, 37/14, 37/13, 37/12, 37/11, 37/10, 37/9, 37/8, 37/7, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.25.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W REJONIE ULIC KOŚCIELNEJ I WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 86, 96, 98/2, 97/7, 97/6, 97/8, 97/3, 97/9, 97/10,AM.12, DZ. NR. 34, 26, 29/1, 29/4, 27, 28/1, 28/4, 29/3 30, 33, 35, AM.23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.24.2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2016 z dnia 28 czerwca 2016r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "PRZEBUDOWA SIECI SN I NN W ZWIĄZKU Z USUNIĘCIEM KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, UL. ŁĄKOWA, GMINA PLESZEW

Pobierz pełny tekst obwieszczenia - format pdf

 

Zawiadomienie GK.6220.18.2016.MCh z dnia 27-06-2016r.

Zawiadomienie GK.6220.18.2016.MCh z dnia 27-06-2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie gm. Pleszew”.

Pobierz tekst zawiadomienia - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-06-2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23-06-2016 o dodatkowym naborze kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz kartę złoszenia - format doc

Pobierz kartę złoszenia - format pdf

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR.III.746.45.2016.8 z dnia 16-06-2016r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego IR.III.746.45.2016.8 z dnia 16-06-2016r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii elektor energetycznej 15 kV

Pobierz ogłosznie - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 21-06-2016

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 21-06-2016 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 8/2016 z dnia 31 marca 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA” NA TERENIE DZIAŁEK NR 300, 301, 302, 313/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA GMINA PLESZEW".

Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 22-06-2016

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 21-06-2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W REJONIE ULICY ŁĄKOWEJ W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 80/1, 80/2, 65, ARK. MAPY 16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW".

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 17-06-2016

Obwieszczenie AU.6733.22.2016 z dnia 17-06-2016 o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 203, 148, 194/20, 194/19, 195, 183, 182, 194/17, AM.1, OBRĘB JANKÓW, GMINA PLESZEW".

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.59.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.

Obwieszczenie nr AU.6730.59.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.
” Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 w Taczanowie Drugim na lokal użytkowy - przychodnia zdrowia na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 2, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”

Podbierz tekst obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.58.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.

Obwieszczenie nr AU.6730.58.2016 z dnia 20 czerwca 2016r.
„Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na dobudowie schodów zewnętrznych i podnośnika pionowego (windy) dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Taczanowie Drugim na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”

Pobierz tekst obwiszczenia - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6733.20.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.20.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI ORAZ MUFAMI NN, DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO ZWIĘKSZONEGO POBORU MOCY ORAZ DEMONTAŻ ZŁĄCZA KABLOWEGO NN W UL. MALINIE W PLESZEWIE.
 

Ogłoszenie z dnia 15.06.2016

Ogłoszenie z dnia 15.06.2016 - oferta Stowarzyszenia S.M.O.K.E. "Organizacja RED SMOKE FESTIVAL".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać  uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 384/18 I 384/19 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79 W PLESZEWIE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PODDASZE Z WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI STRYCHOWO – GOSPODARCZYMI NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU NA TERENIE DZIAŁEK NR 384/18, 384/19, AM.19, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Zawiadomienie AU.6733.11.2016 z dnia 10.06.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że w dniu 27.06.2016r. o godz. 17.00 w sali wiejskiej sołectwa Marszew odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania prowadzonego na wniosek INCINERIS Sp. z o.o., 02-585 Warszawa, Al. Niepodległości 106 o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: budowa budynku produkcyjno – usługowo – magazynowego z częścią biurowo – socjalną (spopielarnia), na części działki nr 24, ark. mapy 3, obręb Marszew, gmina Pleszew.
 

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w 2015 roku

Wykaz szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w 2015 roku w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń"

Pobierz wykaz - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.94.2016 z dnia 9 czerwca 2016 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „budowa fermy drobiu z zapleczem” na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 6 i 7, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03.06.2016

Ogłoszenie z dnia 03.06.2016 - oferta Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Platan" Pleszew ul. Św. Ducha 5 - stowarzyszenie kultury fizycznej  "Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Kręglarskeigo jako forma promocji zdrowego i aktywnego stylu życia".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać  uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 784/3, 789/9, 879, ARK. MAPY 20, OBRĘB MIESTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2016 z dnia 02 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. POZNAŃSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 48/1, 193, 194/2, 199/1, am.15, 207/2, AM.16, OBRĘB MIASTO, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 01 czerwca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2016 z dnia 01 czerwca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W UL. KOŚCIELNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 11, 26/1, 26/3, 66/3, 30, AM.3, OBRĘB BRZEZIE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.05.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2015 r.

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013., poz. 885, ze zm.)

Pobierz wykaz - format pdf

"Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" – art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). 

 

Pobierz wykaz - format pdf  

 

 

Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 5 w Taczanowie Drugim na lokal użytkowy - przychodnia zdrowia na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 165/1, arkusz mapy 2, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew” .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „dobudowa schodów zewnętrznych i podnośnika pionowego (windy) dla osób niepełnosprawnych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 w Taczanowie Drugim na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 165/1, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 20 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM CZĘŚCI OBIEKTU NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOWINIE BŁOTNEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 384, 385, AM.1, OBRĘB SOWINA BŁOTNA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 20 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 20 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORZKWY NA TERENIE DZIAŁEK NR 24 i 25/22, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.17.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GRZYBOWEJ, MALINOWEJ I ZBOŻOWEJ W ZIELONEJ ŁĄCE na terenie działek nr 74/22, 74/15, 74/6, 74/19, 109, 111/1, 305/1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.16.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 384/18, 384/19 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 79 W PLESZEWIE W CZĘŚCI OBEJMUJĄCEJ PODDASZE Z WYDZIELONYMI POMIESZCZENIAMI STRYCHOWO – GOSPODARCZYMI NA POMIESZCZENIA BIUROWE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OBIEKTU.
 

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 16 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 16 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 1219, AM.21, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 12 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2016 z dnia 12 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA dn 63 PE O DŁUGOŚCI OK. 200 m W ULICY ŁĄKOWEJ W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 80/1, 80/2, 65, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.11.2016 z dnia 11 maja 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2016 z dnia 11 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE BUDYNKU PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWO – SOCJALNĄ (SPOPIELARNIA) W MARSZEWIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 24, ARK. MAPY 3, OBRĘB MARSZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6721.25.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY DO 1,8 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM - 1, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.
 

Obwieszczenie nr AU.6733.31.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.31.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICACH: WYSPIAŃSKIEGO, NIEPODLEGŁOŚCI, PIASKI W PLESZEWIE ORAZ W ULICY PIASKOWEJ W ZIELONEJ ŁĄCE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1113/1, 1114 (am.21), 2358/1, 2350/5, 2357/2 (am.27), 2079/1, 2078/13, 2078/18 (am.30), 2421/15 2421/16, 2421/19, 2421/24, 2384/2 2419/6, 2415/5, 2412/8, 2413/8, 2414/5, 2412/10, 2421/21 (am.32), 2384/1 (am.40), obręb Miasto Pleszew dz. nr 111, 297, 271, 111/1, 83/2, 108, 83/1, 109, 106/1, (am.1), obręb Zielona Łąka.
 

Obwieszczenie nr AU.6733.12.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.12.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W ULICY PIASKI W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2384/1, AM.40, 2176/1, 2171/1, 2170/1, 2177/1, AM.27, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie nr AU.6733.8.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie nr AU.6733.8.2016 z dnia 5 maja 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ ORAZ ZŁĄCZY KABLOWYCH NN  MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 24, 22/11, 22/1, 25/37, 25/30, 25/31, 25/32, 25/33, 25/34, 25/35, 25/36, 25/38, 25/39, 25/40, 25/41, 25/42, 25/43, 25/46, 25/54, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie nr AU.6721.22.2016 z dnia 6 maja 2016 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap II.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.48.2016 z dnia 5 maja 2016 r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa elektrowni wiatrowej o maksymalnej mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci energetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, stacji pomiarowo – rozdzielczej, placu manewrowego i wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 5/2, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew.

Pobierz dokument + format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 4 maja 2016 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa z przebudową budynku Komendy Powiatowej Policji przy ul. Kochanowskiego w Pleszewie” na terenie działek nr 784/3, 789/9, 879 am.20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28.04.2016

Ogłoszenie z dnia 28.04.2016 - oferta Stowarzyszenia Edukacyjnego im. Królowej Jadwigi na realizację zadania publicznego: "XVI Wielkopolski Turniej w Aerobiku Grupowym Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać  uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.59.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL UŻYTKOWY – PRZYCHODNIA ZDROWIA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.58.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: DOBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I PODNOŚNIKA PIONOWEGO (WINDY) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 5 NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.
 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.48.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MAKSYMALNEJ MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POSTACI ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, STACJI POMIAROWO – ROZDZIELCZEJ, PLACU MANEWROWEGO I WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/2, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB NOWA WIEŚ, GM. PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE na terenie działki nr 1219, (am.21), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLNEGO Z PRZEZNACZENIEM CZĘŚCI OBIEKTU NA PRZEDSZKOLE W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SOWINIE BŁOTNEJ na terenie działek nr 384 I 385 (am.1), obręb Sowina Błotna.
 

Obwieszczenie AU.6733.12.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW W UL. PIASKI NA ODCINKU OD FIRMY ARAMIR DO CMENTARZA KOMUNALNEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 2384/1, AM. 40, 2176/1, 2171/1, 2170/1, 2177/1, AM.27, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.10.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KORZKWY na terenie działek nr 24, i 25/22, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.124.2014.2015.2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1,8 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM - 1, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 56, 52/25, 52/31, 52/33, 52/35, 52/37, 52/39, 52/41, 52/43, 52/45, 80/1, 81/1, am.3, obręb Marszew i dz. nr 31/3, 37, am.1, obręb Prokopów, gmina Pleszew. .
 

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN – ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA” NA TERENIE DZIAŁEK NR 300, 301, 302, 313/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 21-03-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z  zakresu oświaty i wychowania „Aktywizacja dzieci, młodzieży oraz kobiet powyżej 45 roku życia z obszarów wiejskich”

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.48.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6730.48.2016 z dnia 18 marca 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROWNI WIATROWEJ O MAKSYMALNEJ MOCY DO 2MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W POSTACI ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA, KONTENEROWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ, STACJI POMIAROWO – ROZDZIELCZEJ, PLACU MANEWROWEGO I WEWNĘTRZNEGO UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 5/2, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB NOWA WIEŚ, GM. PLESZEW.
 

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 21.03.2016

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 21.03.2016

Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 18 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 18 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE NA TERENIE DZIAŁEK NR 24/1, 24/10, 24/11, 24/12, 24/13, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 25/1, 25/10, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 36, 44, ARKUSZ MAPY 3, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 17 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.9.2016 z dnia 17 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO W PLESZEWIE na terenie działek nr 784/3, 789/9, 879 (am.20), obręb Miasto Pleszew.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja uzupełniająca z dnia 18.04.2016  - pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CIĄGU UL. BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA: REMONT I PRZEBUDOWA KANAŁU OGÓLNOSPŁAWNEGO OD UL. HALLERA DO PLACU KOŚCIUSZKI WRAZ Z ROZDZIELENIEM KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ W CENTRUM PLESZEWA NA TERENIE DZIAŁEK NR 1003/2, am. 21, obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 11 marca 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 11 marca 2016 r.  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2016 z dnia 8 marca 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2016 z dnia 8 marca 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15 KV, LINII KABLOWEJ NN 0,4 KV, STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ ORAZ ZŁĄCZY KABLOWYCH NN W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN – ZMIANA SPOSOBU ZASILANIA ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ nN W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA na terenie działek nr 301, 302, 300, 313/2, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nN, LINII KABLOWEJ SN WRAZ Z PRZEBUDOWĄ LINII NISKIEGO NAPIĘCIA ZASILAJĄCEJ MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAWIDOWICE na terenie działek nr 56, 62, 36, 88, 89, 37, 90, 87, 156, 86, 93, 94, 85, 111, 112, 64, 70, 146, 145, 62/6, 62/7, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW I PROKOPÓW na terenie działek nr 56, 74, 89/1, 90/1, 91/1, 52/29, 52/27, 52/25, 52/43, 52/31, 52/33, 52/35, 52/37, 52/39, 52/41, 52/45, 80/1, 81/1, am.3, obręb Marszew, 31/3, 37, am.1, obręb Prokopów, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 22 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2016 z dnia 22 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W CIĄGU UL. BOJANOWSKIEGO W PLESZEWIE w ramach przedsięwzięcia: remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w centrum Pleszewa na terenie działek nr 1003/2 (am.21), obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.33.2015.2016 z dnia 23 lutego 2016 r.

Obwieszczenie AU.6733.33.2015.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE w ramach przedsięwzięcia: remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w centrum Pleszewa na terenie działek nr 650/1, 633, 632/3, 628, 2782/1, 2782/4, 630/7, 630/8, 651/8 (am.11), obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.5.2016 z dnia 17 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W MIEJSCOWOŚCI LENARTOWICE.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.02.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.02.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.02.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.02.2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.32.2015.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA I PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN I KABLOWYMI SZAFKAMI POMIAROWYMI NN W MIEJSCOWOŚCI SULĘCIN.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie zamierza sprzedać kocioł wodny z podajnikiem i zbiornikiem paliwa.

Rok produkcji: 2010

Typ: KWSP

Moc: 250 kW

Powierzchnia grzewcza: 32,8 m2

Cena: 25.000,00

Kocioł był eksploatowany do kwietnia 2014r.

Zapraszamy do obejrzenia kotła w Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, 63-300 Pleszew

Informacje pod numerem telefonu 62 7427 376

 Zdjęcie - kocioł wodny z podajnikiem i zbiornikiem paliwa

 Zdjęcie - kocioł wodny z podajnikiem i zbiornikiem paliwa

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.02.2016r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.02.2016r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uwaga Mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew! Informacja o opłatach za odpady komunalne w 2016 r.

W roku 2016 wpłat za odpady komunalne dokonujemy w ten sam sposób co w roku 2015. Terminy płatności, numery indywidualnych kont bankowych i stawki opłat pozostają bez zmian.

 

Terminy płatności:

- za I kwartał do 15 lutego każdego roku,  (styczeń, luty, marzec)

- za II kwartał do 15 maja każdego roku,  (kwiecień, maj, czerwiec)

- za III kwartał do 15 sierpnia każdego roku,  (lipiec, sierpień, wrzesień)

- za IV kwartał do 15 listopada każdego roku,  (październik, listopad, grudzień)

Wpłat dokonujemy w dowolnej placówce banku, na poczcie itd. lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego otrzymanego po złożeniu deklaracji.

 

Dodatkowe informacje uzyskasz pod numerami telefonu:

(62) 580 11 80, (62) 580 11 81 -  (Referat Gospodarki Odpadami)

drogą elektroniczną pod adresem: smieci@pleszew.pl

na stronie internetowej: www.pleszew.pl

oraz osobiście w Referacie Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Fabryczna 5 (biurowiec Przedsiębiorstwa Komunalnego), 63-300 Pleszew

Obwieszczenie AU.6733.30.2015.2016 z dnia 25.01.2016

Obwieszczenie AU.6733.30.2015.2016 z dnia 25.01.2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pod nazwą: ROZBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI SUCHORZEW GMINA PLESZEW.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2015.2016 z dnia 25.01.2016

Obwieszczenie AU.6733.28.2015.2016 z dnia 25.01.2016 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pod nazwą: ROZBUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI DOBRA NADZIEJA GMINA PLESZEW.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Wykaz z dnia 01 lutego 2016 r.

wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2015 roku.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.01.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.01.2016 r. dotyczące przygotowywanego zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy i rozbudowy drogi, w ramach którego może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.33.2015.2016 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. ŚW. DUCHA W PLESZEWIE w ramach przedsięwzięcia: remont i przebudowa kanału ogólnospławnego od ul. Hallera do Placu Kościuszki wraz z rozdzieleniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej w centrum Pleszewa na terenie działek nr 650/1, 633, 632/3, 628, 2782/1, 2782/4, 630/7, 630/8, 651/8 (am.11), obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.32.2015.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE I PRZEBUDOWIE LINII KABLOWYCH NN Z WOLNOSTOJĄCYMI KABLOWYMI ROZDZIELNICAMI SZAFOWYMI NN I KABLOWYMI SZAFKAMI POMIAROWYMI NN, PRZEBUDOWIE ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY I BUDOWIE KABLI ZALICZNIKOWYCH NN, DEMONTAŻU ISTNIEJĄCEJ LINII NAPOWIETRZNEJ NN, DEMONTAŻU PRZYŁĄCZY NAPOWIETRZNYCH NN W MIEJSCOWOŚCI PACANOWICE I SULĘCIN, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 90/6, 96, 50, 51, 52/1, 52/2, OBRĘB PACANOWICE I DZ. NR 242, 7/1, 7/2, 9, 10, 11, 15, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej.

Pobierz dokument - format pdf