Ogłoszenia 2021

Obwieszczenie GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.23.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021

Obwieszczenie  GP.6721.25.2021 z dnia 21.06.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

KOMUNIKAT NR 2 dotyczący zaopatrzenia w wodę z dnia 19 czerwca 2021 r. (godz. 18.00)

1. Poziom "rezerwy wody" na stacji wodociągowej w Pleszewie nadal jest niski, choć w porównaniu z dniem wczorajszym sytuacja się poprawiła (jest m.in. mniejsze zużycie wody). Ewentualne obniżenie ciśnienia w sieci będzie podyktowane wyłącznie zgromadzeniem odpowiedniej ilości wody w zbiornikach w nocy z 19 na 20 czerwca br. Takie działanie podjęte poprzedniej nocy przyniosło zamierzony efekt - ulice i miejscowości, które pozbawione były w ogóle wody otrzymały ją w dniu dzisiejszym. Nadal jednak w niektórych miejscowościach sytuacja jest trudna.

2. Sytuacja w Państwa miejscowościach oraz na osiedlach stale monitorowana jest za pośrednictwem radnych, sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli, OSP - za co bardzo dziękujemy.

3. Podlewanie trawników, ogródków czy mycie samochodów nie jest już prośbą i zaleceniem, ale jest to formalne ograniczenie. W dniu dzisiejszym zostało wydane stosowne zarządzenie.

4. W poniedziałek (21.06.2021 r.) o godzinie 8.00 odbędzie się spotkanie Burmistrza z Radnymi Rady Miejskiej celem omówienia sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę. Transmisja on-line odbędzie się na profilu FB na profilu Miasta i Gminy Pleszew (Pleszew Miasto Otwarte).

 

 

             Grzegorz Knappe                                                                               Arkadiusz Ptak

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

           Komunalnego Sp z o.o.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021

Zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja - organizacja spotkań profilaktycznych.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja

Oferta z dnia 17.06.2021 Fundacja Animacja - półkolonie letnie dla seniorów.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 17.06.2021 ZHP - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin

Oferta z dnia 17.06.2021 ZHP - Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Jarocin. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 14.06.2021 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Oferta z dnia 14.06.2021 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.06.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa.

Oferta z dnia 08.06.2021 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - Integracja europejska, rozwój kontaktów między społeczeństwami miast partnerskich - wznowienie fizycznej współpracy po pandemii. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 10.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.06.2021 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny

Oferta z dnia 10.06.2021 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 07.06.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.06.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa obiektu liniowego podziemnego - sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek o nr eiwd.: 2639/4 i 2639/27, arkusz mapy: 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego.

Oferta z dnia 01.06.2021 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 01.06.2021 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 01.06.2021 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.16.2021 z dnia 31.05.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 maja 2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 17,6 Dz 125" w miejscowości Pleszew, w ulicy Kaliskiej, na terenie działek: nr 2180/6, arkusz mapy 26, nr 1904/1, arkusz mapy 24, nr 1903, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.15.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego  - sieć gazowa średniego ciśnienia" w miejscowości Marszew, w rejonie ulicy Marszewskiej, na terenie działek  nr 73, arkusz mapy 3, 25/11, arkusz mapy 1, obręb Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.14.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "bbudowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Ludwina, na terenie działki  nr 262, arkusz mapy 1, obręb Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.13.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej do 1 kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego" w miejscowości Janków, na terenie działek  nr 27, 22, 30/2, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 27.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63, na terenie działki o nr eiwd.: 30, 8 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, arkusz mapy: 12, 24, 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2020 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia" - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2021 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2021 rok - format pdf

Komunikat Burmistrza z 24.05.2021

Komunikat o ogłoszeniu nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.66.2021.KW z dnia 19.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.66.2021.KW z dnia 19.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.57.2021.MJ z dnia 18.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.57.2021.MJ z dnia 18.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 19.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN, na terenie działki nr: 23/28, 3008, 2978, 2980/10, arkusz mapy 18, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.18.2021 z dnia 18.05.2021

Obwieszczenie GP.6721.18.2021 z dnia 18.05.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Informacja PO.ZUZ.2.4210.143.2021.BK z dnia 13.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.143.2021.BK z dnia 13.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.12.2021 z dnia 14.05.2021

Obwieszczenie GP.6721.12.2021 z dnia 14.05.2021 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.52.2021.MJ z dnia 10.05.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.52.2021.MJ z dnia 10.05.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 11.05.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji, na terenie działek o nr eiwd.: 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 z dnia 21.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.11.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.04.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa drogi rowerowej pomiędzy ulicą Sienkiewicza a ulicą Samulskiego" w miejscowości Pleszew, na terenie działek: nr 2390, 2433/1, 2435/2, 2350/3, 2799, arkusz mapy 32, nr 934, arkusz mapy 33, nr 2436, 2437, 2350/2, 2435/1, 2440/8, 2440/9, 2452/6, 2392/1. 2392/2, 2396, 2397, 2400, 2401, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 21.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz zakresy prac remontowych dla:

1. Pleszew, ul. Krzyżowa 1 lokal nr 6 - format pdf

2. Kowalew, ul. Cegielniana 1 lokal nr 4 - format pdf

3. Bógwidze 16, lokal nr 1 - format pdf

4. Bógwidze 16, lokal nr 2 - format pdf

5. Bógwidze 16, lokal nr 3 - format pdf

6. Grodzisko 77, lokal nr 3 - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2020

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia, na terenie działek o numerach ewid.: 23/1 i 22/10, obręb Korzkwy, arkusz mapy 2, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 15.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.04.2021 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w miejscowości Brzezie, na terenie działki o nr eiwd.: 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy: 3, obręb Brzezie, oraz działek o nr ewid.: 4, 5, arkusz mapy: 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 07.04.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, na terenie działek o nr eiwd. 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy: 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument -  format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31.03.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 31.03.2021 o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021 r. o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.10.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:"budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=280mb" w miejscowości Zielona Łąka, w ulicy Grzybowej, na terenie działek  nr 109, 74/20, 74/19, 74/15, 74/22, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.9.2021 z dnia 29.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa obiektu liniowego podziemnego - sieć gazowa L=110mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Bolesława Chrobrego, na terenie działek  nr 2639/4, 2639/27, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.6.2021 z dnia 23.03.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.03.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf 
Prognowa oddziaływania na środowisko - format pdf
Tekst Studium -zapis ujednolicony - format pdf
Załączniki graficznzne - mapy - format zip

Link do dyskusji publicznej ONLINE

Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021

Obwieszczenie GP.6730.194.2020 z dnia 22.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 55/2021(sprawa nr GP.6730.194.2020) dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 790/16, arkusz mapy 20, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.8.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Przebudowa pomieszczeń budynku A Starostwa Powiatowego w Pleszewie na potrzeby Wydziału Komunikacji" w Pleszewie przy ul. Poznańskiej, na terenie działek  nr 384/18, 384/19, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.7.2021 z dnia 10.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w miejscowości Pleszew, w ulicach 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań, na terenie działek  nr 2980/10, 2978, 3008, 23/28, arkusz mapy 18, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.03.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 08.03.2021 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków  - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 370 mb, na terenie działki o nr eiwd.: 2528/1 i 2486, arkusz mapy: 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej sieci energetycznej SN-15 kV, na terenie działki nr 23/6 oraz na części działek nr: 108, 91, 25, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 05.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63" w miejscowości Kowalew, w ulicach Mickiewicza, Kościelna, Kowalewiec, Cmentarna, na terenie działek  nr 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305, 6/1, 104/4, obręb Kowalew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021

Zawiadomienie GP.6730.194.2020 z dnia 02.03.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na częściowej rozbiórce, budowie, przebudowie, nadbudowie, rozbudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z wykorzystaniem istniejących elementów konstrukcyjnych dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 790/16; arkusz mapy: 20; miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.465m.2020.KW. z dnia 16.02.2021

Informacja PO.ZUZ.2.4210.465m.2020.KW. z dnia 16.02.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.6.2021 z dnia 12.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach" w miejscowości Lenartowice, na terenie działek nr 61/1, 61/2, 61/3, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.1.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or. 526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Miejsko - Gminnemu  Szkolnemu  Związkowi  Sportowemu

Pobierz plik - format.pdf

Decyzja Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021

Decyzja  Or.526.2.2021 z dnia 05.02.2021 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowemu "Kosz Pleszew"

Pobierz plik - format.pdf

Protokół WR.042.01.2021 z dnia 08.02.2021

Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  • Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego,
  • Utworzenie 6 aplikacji ekologicznych dla 6 szkół,
  • Utworzenie 1 aplikacji dla 3 przeszkoli,
  • Utworzenie aplikacji dla mieszkańców.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021

Obwieszczenie GP.6733.4.2021 z dnia 04.02.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej średniego napięcia, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia" w miejscowości Korzkwy, na terenie działek nr 23/1, 22/10, arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.1.64.5.2020 z dnia 04.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony postępowania, że w dniu 04.02.2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 17/2021(znak sprawy: GP.6730.1.64.2021) w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 21/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. (znak sprawy: GP.6730.183.2019), dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o nr 3605/13, 3023/11 oraz część działek o nr ewid.: 3023/12, 3023/4, 3016/7, 3023/3, 3016/6, 3019/7, 3046/1, 3046/2, 3045/1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021

Obwieszczenie GP.6733.36.2020 z dnia 26.01.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja na terenie działki nr 45/3, oraz części działek 108, 107/3, 75 arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew, w związku z sytuacją epidemiczną, odbędzie się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi przepisami oraz online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams.

Dyskusja odbędzie się 1 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NDFiYzllODktNzQ0Yi00MjJjLWE1YmItMjQxNTM3YmE2Mjcw%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252227021c66-9dd3-4b4d-871f-97fe621dba4c%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=9c48fcf8-a056-40d8-b792-992049ef6414&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021

Obwieszczenie GP.6721.5.2021 z dnia 22.01.2021 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie

Pobierz plik - format pdf

Uchwała Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
Rysunek Miejscowego planu zagospodarowania - format pdf
 
Prognoza odziaływania na środowisko- format pdf

Dyskusja odbędzie się 25 lutego 2021 o godz. 14:30 i będzie dostępna pod linkiem:


Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Przebieg dyskusji będzie nagrywany w celu sporządzenia protokołu wymaganego przepisami.

W przypadku problemów z dołączeniem do spotkania poprzez w/w link prosimy skopiować i wkleić poniższy link do przeglądarki Edge lub Chrome

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmZkZmFlODYtYzgyMy00MWM4LWE4MDUtMTQ2MWE4NTRjMDA4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25223d55ef19-846f-4516-bf28-ce8d0d355265%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c0f0f77a-1049-44c9-9c5d-573d5b18b00b%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=147d1e26-b15a-4a68-8ff6-853a776cb064&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 25.01.2021

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 25.01.2021 o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.:

  • Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego,
  • Utworzenie 6 aplikacji ekologicznych dla 6 szkół,
  • Utworzenie 1 aplikacji dla 3 przeszkoli,
  • Utworzenie aplikacji dla mieszkańców.

Pobierz plik - format pdf

Protokół GK.7021.05.2021 z dnia 15.01.2021

Protokół z procedury udzielenia zamówienia dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów ?ROCZNIAK?, Model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.3.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej sieci energetycznej SN-15kV" w miejscowości Chorzew, na terenie działek  nr 108, 91, 25, 23/6, 66/3, 26, arkusz mapy 1, obręb Chorzew , gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.2.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej s/ć dz 63 PE L=370mb" w miejscowości Pleszew, w ulicy Aleje Mickiewicza, na terenie działek  nr 2528/1, 2486, arkusz mapy 39, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020

Obwieszczenie GP.6733.1.2021 z dnia 14.01.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków" w miejscowości Brzezie, na terenie działek  nr 7, 8/4, 9/5, 9/6, 11/2, 12, 15, 16/1, arkusz mapy 3, obręb Brzezie oraz działek nr 4 i 5, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie IR-III.746.72.2020.12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Kowalewie wraz z niezbędną infrastrukturą", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych w rejestrze gruntów jako działki o nr. ewid.: 10/11, 10/14, 10/15 arkusz 23; obręb 0009, Kowalew; jedn. ewid. 302006_5, Pleszew - obszar wiejski; gmina Pleszew; powiat pleszewski, stanowiących tereny zamknięte na podstawie Decyzji nr 14 Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe (Dz.Urz. Min. Inf. poz. 38).

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 stycznia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że koordynatorem ds. szczepień na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest Pan Zbigniew Duszczak, Komendant Straży Miejskiej w Pleszewie.

Mieszkańcy mogą zgłaszać potrzebę skorzystania z transportu do punktu szczepień pod numerem telefonu 502 260 876.

 

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku, transport taki powinien być przeznaczony dla osób:

- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

- mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich. 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.01.2021 o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż prasy hydraulicznej do zagniatania i paczkowania odpadów "Roczniak" model PR 60Ta.

Pobierz dokument - format pdf