Archiwum ogłoszeń dot. nieruchomości

Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r.

Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Janków, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r.

Ogłoszenie z dnia 15-12-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że na okres 21 dni został wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 05-12-2011r.

Wykaz z dnia 05-12-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 05-12-2011 r.

Wykaz z dnia 05-12-2011 r. gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położoną w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-12-2011 r.

Wykaz z dnia 01-12-2011 r. gruntu i budynku byłej remizy położonej w Kowalewie przy ul. Fabianowskiej 1.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-12-2011 r.

Wykaz z dnia 01-12-2011 r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne z wydzierżawieniem na okres 3 lat.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-12-2011r.

Wykaz z dnia 01-12-2011r. gruntu z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-12-2011 r.

Wykaz z dnia 01-12-2011 r. pomieszczenia oraz gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-12-2011r.

Wykaz z dnia 01-12-2011r. gruntu z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 16-04-2009 r.

Wykaz z dnia 16-04-2009r. nieruchomości rolnej położonej w Borucinie przeznaczonej na uprawy rolne.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. nieruchomości rolnej położonej w Lenartowicach przeznaczonej na uprawy

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. nieruchomości rolnej położonej w Ludwinie przeznaczonej na uprawy

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. nieruchomości rolnej położonej w Nowej Wsi przeznaczonej na uprawy

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54 pomieszczenie 6

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 30-11-2011r.

Wykaz z dnia 30-11-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54 pomieszczenie 5

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 28-11-2011r.

Wykaz z dnia 28-11-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-10-2011r.

Wykaz z dnia 07-10-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 3 lat.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-09-2011r.

Wykaz z dnia 07-09-2011r. częsści nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Pleszewie przy Pl.Wolności im Jana Pawła II.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 05-09-2011r.

Wykaz z dnia 05-09-2011r. nieruchomości rolnej do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 30-08-2011r.

Ogłoszenie z dnia 30-08-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Grodzisku (155)

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 30-08-2011r.

Ogłoszenie z dnia 30-08-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Grodzisku

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 26-08-2011r.

Wykaz z dnia 26-08-2011r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Grodzisku 54.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 26-08-2011r.

Wykaz z dnia 26-08-2011r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Lipowej 23.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 26-08-2011r.

Wykaz z dnia 26-08-2011r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 55.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02-09-2011r.

Ogłoszenie z dnia 02-09-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lubomierzu.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10-08-2011r.

Ogłoszenie z dnia 10-08-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Przemysława II.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10-08-2011r.

Ogłoszenie z dnia 10-08-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Prokopowie.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01-08-2001r

Ogłoszenie z dnia 01-08-2001r. - III rokowania po dwóch przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej.

Pobierz teskt ogloszenia - format pdf

Wykaz z dnia 20-07-2011r.

Wykaz z dnia 20-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na letni ogródek piwny usytuowany w Pleszewie przy ul. Rynek.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2011r.

Wykaz z dnia 19-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość, działkę położoną w miejscowości Bronów.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-07-2011r.

Ogłoszenie z dnia 07-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że na okres 21 dni zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-07-2011r.

Wykaz z dnia 07-07-2011r. nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Świętego Ducha przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-07-2011r.

Wykaz z dnia 07-07-2011r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w miejscowości Grodzisko przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-07-2011r.

Wykaz z dnia 07-07-2011r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Grodzisko przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-07-2011r.

Wykaz z dnia 07-07-2011r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Bogusza, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 11-07-2011r.

Wykaz z dnia 11-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne położoną w Pleszewie.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 11-07-2011r.

Wykaz z dnia 11-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne w Nowej Wsi.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-07-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 08-07-2011r. o I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 11-07-2011r.

Wykaz z dnia 11-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieużytek z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 3 lat położony w Rokutowie.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 11-07-2011r.

Wykaz z dnia 11-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne w Lenartowicach.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 11-07-2011r.

Wykaz z dnia 11-07-2011r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne w Zawidowicach.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-07-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 08-07-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lubomierzu.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22-06-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 22-06-2011r. dotyczące I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Armii Poznań.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-06-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 28-06-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 3

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 3a pomieszczeń nr 16 i 17

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 3 pomieszczenie nr 7

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 2 oraz nr 1

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 1.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 6-6-2011r.

Wykaz z dnia 6-6-2011r. lokalu położonego przy ul. Zielonej 10 w Pleszewie przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 9-6-2011r.

Wykaz z dnia 9-6-2011r. pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 3 pomieszczenie nr 5.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-05-2011r.

Wykaz z dnia 19-05-2011r. gruntów   przeznaczonych   do   oddania   w   użytkowanie  wieczyste  wraz     z przeniesieniem własności znajdujących się na nich schodów.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 26-05-2011r.

Wykaz z dnia 26-05-2011r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lubomierzu przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 26-05-2011r.

Wykaz z dnia 26-05-2011r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz teskt wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 09-05-2011r.

Wykaz z dnia 09-05-2011r. - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy położonego w Pleszewie przy ulicy Lipowej.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-05-2011r.

Wykaz z dnia 06-05-2011r. - lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży położonego w Kowalewie przy ulicy Chrobrego.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-04-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 26-04-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Prokopowie

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-04-2011r

Ogłoszenie  z dnia 26-04-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Przemysława II

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-04-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 26-04-2011r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Karłowicza.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 21-04-2011

Wykaz z dnia 21-04-2011 - nieruchomości gruntowej niezabudowanej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym połoznej przy zbiegu ulic Kaliskiej i Komunalnych

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-04-2011

Wykaz z dnia 07-04-2011 - staw w miejscowości Pleszew przy ul.Lipowej

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-04-2011

Wykaz z dnia 06-04-2011 - staw w miejscowości Borucin

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-04-2011

Wykaz z dnia 01-04-2011 nieruchomości rolnych do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne położone w Kuczkowie.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 05-04-2011

Wykaz z dnia 05-04-2011 nieruchomości rolnych do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne położone w Bógwidzach.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-03-2011r

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30-03-2011r. o II rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 10-03-2011r.

Wykaz z dnia 10-03-2011r. nieruchomości niezabudowanych do sprzedaży przy ul. Poniatowskiego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 02-03-2011r.

Wykaz z dnia 02-03-2011r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul.Kubackiego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 02-03-2011r.

Wykaz z dnia 02-03-2011r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek 3 pomieszczenie 1.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 02-03-2011r.

Wykaz z dnia 02-03-2011r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-02-2011 r.

Ogłoszenie z dnia 28-02-2011 o przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntu na okres 3 lat położonego w Pleszewie przy ul. Piaski oraz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Przemysława II

Pobierz wykaz- format pdf

Wykaz z dnia 17-02-2011

Wykaz z dnia 17-02-2011 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Przemysława II

Pobierz wykaz- format pdf

Informacja o ogłoszeniu - format pdf

Wykaz z dnia 17-02-2011

Wykaz z dnia 17-02-2011 nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul.Karłowicza

Pobierz wykaz- format pdf

Informacja o ogłoszeniu - format pdf

Wykaz z dnia 07-02-2011r.

Wykaz z dnia 07-02-2011 pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego obiekt nr 47

Pobierz wykaz- format pdf

Wykaz z dnia 16-02-2011

Wykaz z dnia 16-02-2011 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Prokopów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz wykaz- format pdf

 

Informacja o ogłoszeniu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-01-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 26-01-2011r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Lenartowice

 Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-01-2011r.

Ogłoszenie  z dnia 26-01-2011r. o przetargu na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Pacanowice

 Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 09-12-2010

Wykaz z dnia 09-12-2010 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul.Osiedlowej 4

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 09-12-2010

Wykaz z dnia 09-12-2010 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Zielonej 8

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 09-12-2010

Wykaz z dnia 09-12-2010 - nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Kuczkowie przy ul. Parkowej 7

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - nieruchomość rolna z przeznaczeniem na uprawy rolne, Pleszew - działka nr 2362

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - nieruchomość rolna z przeznaczeniem na uprawy rolne, Pleszew - działka nr 23/20

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - nieruchomość rolna z przeznaczeniem na uprawy rolne, Pleszew - działka nr 2214

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010 -

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Kubackiego 55/6.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Kubackiego 55/5.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - grunt o pow. 5,00 m2 położony w Korzkwach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz - format pdf

 

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - nieruchomość rolna z przeznaczeniem na uprawy rolne Brzezie - działka nr 228

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-12-2010

Wykaz z dnia 06-12-2010 - grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Bogusza.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 03-12-2010r.

Wykaz z dnia 03-12-2010r. nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lenartowice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Pobierz informacje dodatkową - format pdf

Ogłoszenie z dnia 29-11-2010

Ogłoszenie z dnia 29-11-2010 o I rokowaniach na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 25-11-2010r

Wykaz z dnia 25-11-2010r. nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Pacanowice – gmina Pleszew, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 23-11-2010

Ogłoszenie z dnia 23-11-2010 -  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Armii Poznań

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 04-11-2010

Wykaz z dnia 04-11-2010 pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03-11-2010

Ogłoszenie z dnia 03-11-2010 -  I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 12-10-2010

Wykaz z dnia 12-10-2010 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 12-10-2010

Wykaz z dnia 12-10-2010 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 12-10-2010

Wykaz z dnia 12-10-2010 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 26 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 8

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 12-10-2010

Wykaz z dnia 12-10-2010 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22-09-2010

Ogłoszenie z dnia 22-09-2010 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Armii Poznań,

Pobierz tekst ogłoszenia  - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14-09-2010

Ogłoszenie z dnia 14-09-2010 o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zawidowice

Pobierz tekst ogłoszenia  - format pdf

Wykaz z dnia 07-10-2010

Wykaz z dnia 07-10-2010 pomieszczenia do wynajęcia  z przeznaczeniem na działalność gospodarczą  położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego  55.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 22-09-2010

Wykaz z dnia 22-09-2010 nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami garaży, położonej w Pleszewie przy ul. Marszewskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 15-09-2010

Wykaz z dnia 15-09-2010 nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 14-09-2010

Wykaz z dnia 14-09-2010 korty tenisowe położonych w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 10-09-2010

Wykaz z dnia 10-09-2010 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-09-2010

Wykaz z dnia 06-09-2010 pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 04-11-2011

Wykaz z dnia 04-11-2011 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku nr 1 przy ul. Cegielnianej w Kowalewie

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-11-2011

Wykaz z dnia 07-11-2011 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 19 położonego  w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 16-11-2011

Wykaz z dnia 16-11-2011 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Grodzisku

Pobierz -format pdf

Wykaz z dnia 07-11-2011

Wykaz z dnia 07-11-2011 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy - lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku nr 10 przy ul. Zielonej w Pleszewie

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-11-2011

Wykaz z dnia 07-11-2011 nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w Brzeziu - grunt o powierzchni  400m2

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 06-09-2010

Wykaz z dnia 06-09-2010 nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Krzywoustego przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 01-09-2010r.

Wykaz z dnia 01-09-2010r. pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia w Pleszewie przy ul.Kubackiego

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 01-09-2010r.

Wykaz z dnia 01-09-2010r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Korzkwy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 26-08-2010r.

Wykaz z dnia 26-08-2010r. nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowođci Pacanowice

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 09-08-2010r

Wykaz z dnia 09-08-2010r. nieruchomości przeznaczonej do spzedaży położonej przy ul.Armii Poznań (działka 3227)

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 09-08-2010r.

Wykaz z dnia 09-08-2010r. nieruchomości przeznaczonej do spzedaży położonej przy ul.Armii Poznań (działka 3228)

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Nowa Wieś

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Zawidowice

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Zielona Łąka

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Kuczkow

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Kuczków

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. gruntu przeznaczonego do dzierżawy położonej w miejscowości Korzkwy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Pleszew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Kowalew

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Dobra Nadzieja

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Brzezie

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 03-08-2010r.

Wykaz z dnia 03-08-2010r. działki przeznaczonej do dzierżawy położonej w miejscowości Bógwidze

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 05-07-2010

Ogłoszenie z dnia 05-07-2010 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie – skrzyżowanie ulic Władysława Warneńczyka i Zygmunta Starego

Pobierz tekst ogłoszenia  - format pdf

Wykaz z dnia 05-07-2010r.

Wykaz z dnia 05-07-2010r. lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Pleszewie przy ul. Zielonej 8 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 05-07-2010r

Wykaz z dnia 05-07-2010r. nieużytku położonego w Kowalewie ozn. w ewidencji gruntów działka nr 16/2 o pow. 0,32 ha, Księga Wieczysta – 34267 przeznaczonego do dzierżawy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 23-06-2010r.

Wykaz z dnia 23-06-2010r. nieruchomości położonych w miejscowości Jedlec gm. Gołuchów przeznaczonych do zbycia w 27/100 części udziału w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu  terytorialnego

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-06-2010r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-06-2010r. o I przetargu ustnym  nieograniczonym na  sprzedaż działki  niezabudowanej położonej w miejscowości Zawidowice, oznaczonej  w  ewidencji  gruntów gminy Pleszew numerem 63/6 o powierzchni 910 m².

Pobierz - format pdf

 

Informacja z dnia 18-06-2010 - korekta ogłoszenia Pobierz - format pdf

  

Wykaz z dnia 07-06-2010r.

Wykaz z dnia 07-06-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13..

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-06-2010r.

Wykaz z dnia 07-06-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul.Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 07-06-2010r.

Wykaz z dnia 07-06-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 17-05-2010r.

Wykaz z dnia 17-05-2010r nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie (skrzyżowanie ulic Władysława Warneńczyka i Zygmunta Starego) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 29-04-2010r

Wykaz z dnia 29-04-2010r nieruchomości gruntowej położonej w Pleszewie przy ul. Mikołaja Reja przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.   

Pobierz - format pdf

Wykaz z dnia 12-04-2010

Wykaz z dnia 12-04-2010 nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali położonych przy ul.Marszewskiej 40.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 06-04-2010r.

Wykaz z dnia 06-04-2010r. gruntu do dzierżawy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w miejscowości Dobra Nadzieja

Pobierz wykaz - format pdf  

Ogłoszenie z dnia 29-03-2010

Ogłoszenie z dnia 29-03-2010 o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami 870, 865/5, 868/2 i 869 o powierzchni łącznej 6.765 m².

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 25-03-2010r.

Wykaz z dnia 25-03-2010r. gruntu do dzierżawy z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul.Poznańskiej 67a.

Pobierz wykaz - format pdf  

Wykaz z dnia 25-03-2010r.

Wykaz z dnia 25-03-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul.Ogrodowej 13.

Pobierz wykaz - format pdf  

Wykaz z dnia 25-03-2010r.

Wykaz z dnia 25-03-2010r. gruntu do dzierżawy z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy zbiegu  ul.St.A.Poniatowskiego i ul.Kazimierza Wielkiego.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-03-2010r

Wykaz z dnia 10-03-2010r nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 01-03-2010r.

Wykaz z dnia 01-03-2010r. lokalu mieszkalnego nr 19 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 przeznaczonego do sprzedaży

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-03-2010r.

Ogłoszenie z dnia 08-03-2010r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Piekarzew – gmina Pleszew.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 01-03-2010r. - Ogrodowa 13, bud.3

Wykaz z dnia 01-03-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 01-03-2010r. - Ogrodowa 13, bud.3/5

Wykaz z dnia 01-03-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 01-03-2010r - Kubackiego obiekt 54

Wykaz z dnia 01-03-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego - obiekt 54.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 01-03-2010r. - Kubackiego - obiekt 67

Wykaz z dnia 01-03-2010r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego - obiekt 67.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 110/4.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 110/3.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 110/2.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 110/1.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 99/3.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r.

Ogłoszenie z dnia 18-02-2010r. o przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem 99/2.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 04-02-2010r.

Wykaz z dnia 04-02-2010r. gruntu  położonego w Pleszewie przy ul. Targowej z przeznaczeniem na prowadzenie dzialalności gospodarczej .

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 04-02-2010r.

Wykaz z dnia 04-02-2010r. pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 04-02-2010r.

Wykaz z dnia 04-02-2010r. budynku gospodarczego położonego w Suchorzewie do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 04-02-2010r.

Wykaz z dnia 04-02-2010r. gruntu rolnego położonego w Pleszewie do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 31-12-2009

Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 31-12-2009 w sprawie przekazania budynku przychodni lekarskiej położonego w Sowinie Błotnej.

pobierz treść protokołu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-01-2010r.

Ogłoszenie z dnia 08-01-2010r. o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz pełną treść ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 08-01-2010r.

Wykaz z dnia 08-01-2010r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Pleszewie przy ul.Krzyżowej.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 04-01-2010r.

Wykaz z dnia 04-01-2010r. pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia położonych w Pleszewie przy ul.Kubackiego 55.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 05-01-2010r.

Wykaz z dnia 05-01-2010r. przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze położonej w Suchorzewie.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 04-01-2010r.

Wykaz z dnia 04-01-2010r. przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul.Zielonej.

Pobierz pełną treść wykazu - format pdf