Ogłoszenia 2014

Wykaz z dnia 19.12.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 6 lat nieruchomość rolną położoną w Lenartowicach z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 

Wykaz z dnia 17.12.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Kowalew, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.12.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Lenartowice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.12.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Lenartowice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.12.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolnicze w trybie bezprzetargowym, położoną w miejscowości Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 138/29 o pow. 0,0403 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat pomieszczenie użytkowe z przeznaczeniem pod bankomat położone w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat pomieszczenie oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 9 miesięcy nieruchomość rolną położoną w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku nieruchomość rolną położoną w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość położoną w miejscowości Sowinia.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w miejscowości Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na cele rolnicze położony w miejscowości Ludwina.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt oraz budynek położony w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Grodzisku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość położoną w Dobrej Nadziei.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 14-11-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolnicze na okres 2 lat położonej w Lenartowiczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/2 o pow. 2,4091 ha, RIIIa, RIVa, Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.11.2014

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolnicze położoną w miejscowości Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 05-11-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 18/49 o pow. 0,0656 ha i 18/51 o pow. 0,0391 ha.
 

Wykaz z dnia 28.10.2014r.

Wykaz z dnia 28 października 2014 gruntu położonego w Brzeziu do wydzierżaw w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.10.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow.2.735 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 01-10-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu na okres 5 lat położonego w Pleszewie przy ul. Śmieja Młyn KW brak, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pleszewa numerami 2231 i 2232 o łącznej powierzchni 1,02 ha R V i RVI.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 01-10-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu na okres 5 lat położonego w Pleszewie przy ul. Polnej KW KZ1P/00036805/7, oznaczonego w ewidencji gruntów miasta Pleszewa numerem 2306 o powierzchni 0,4132 ha RVI.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 10 lat nieruchomość rolną położoną w Lenartowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolną.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 25.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że ogłoszony na dzień 24 października 2014r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

– działki nr 2937/52 o pow. 0.1135 ha położonej w Pleszewie,

– działek nr 3017/28 o pow. 0.0970ha i nr 3017/29 o pow. 0.0262ha położonych w Pleszewie

nie odbędzie się z uwagi na konieczność doprowadzenia do zgodności dokumentacji będącej podstawą do ogłoszonego przetargu.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 11-09-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pleszewie przy ul. Warneńczyka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 11-09-2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Warneńczyka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nnieruchomości rolne położone w Pleszewie przy ul. Polnej i Śmieja Młyn.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomości rolne położone w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.09.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położoną w Pleszewie przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II.
 

Wykaz z dnia 22.08.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.07.2014

Wykaz z dnia 22.07.2014 nieruchomości gruntowych, położonych w południowej części miasta Pleszewa przy ulicy Warneńczyka, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczoneg.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.07.2014

Wykaz z dnia 22.07.2014 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Warneńczyka, zapisanej w KW nr KZ1P/00021208/4, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 2937/52 o pow. 0,1135 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 18.07.2014 nieruchomości rolnej położonej w Bronowie z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnej położonej w Zawidowicach z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnej położonej w Rokutowie z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnych położonych w Pleszewie z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnych położonych w Pleszewie z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.07.2014

Wykaz z dnia 16.07.2014 nieruchomości rolnej położonej w Lenartowicach z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09-07-2014

Wykaz z dnia 09-07-2014 nieruchomości rolnych położonych z Lenartowicach z przeznaczeniem do dzierżawy na okres 8 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-06-2014

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10-06-2014 o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia12-06-2014

Wykaz z dnia 12-06-2014 - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kolejowej .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 2014-06-06

Wykaz z dnia 2014-06-06r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew - działka nr 2362 o pow. 0,2548 ha R VI.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.05.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Krzyżowej 1 na działce oznaczonej nr 1072 o pow. 540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00000266/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.05.2014

Wykaz nieruchomości rolnej do dzierżawy na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 18.04.2014

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Grunwaldzkiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2014

Wykaz z dnia 07.04.2014 nieruchomości - stawu połozonego przy ul.Lipowej  przeznaczonego do dzierżawy na okres 1 roku.
 

Wykaz z dnia 07.04.2014

Wykaz z dnia 07.04.2014 nieruchomości rolnych do dzierżawy na okres 6 lat przeznaczeniem na uprawy rolne położonych w
Bógwidzach.
 

Wykaz z dnia 03.04.2014

Wykaz z dnia 03.04.2014 gruntu przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności znajdującego się na nim budynku na rzecz samorządowej osoby prawnej.
 

Wykaz z dnia 04.03.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego na okres 5 lat z przeznaczeniem pod działalność sportowo-rekreacyjną.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 20.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017568/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 22/9 o pow. 0,1200 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 20.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00015749/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 20/4 o pow. 0,2317 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 19.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 110/4 o pow. 0,2026 ha.
 

Wykaz z dnia 13.02.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Suchorzewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.01.2014

Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste oraz przekazanie na własność budynków na rzecz obecnego użytkownika.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.01.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.01.2014

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia użytkowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf