Ogłoszenia 2015

Ogłoszenie z dnia 08.12.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położonej w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.12.2015r.

Wykaz z 10.12-2015 - Zielona Łąka działka nr 245/3 o pow. 0,30 ha R IIIb, Księga Wieczysta nr KZ1P/0000462/9, ark. m. 1 z przeznaczeniem na uprawy rolne

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.12.2015r.

Wykaz z dnia 10.12.2015 - Pleszew działka nr 2352 o pow. 0,1200 ha R VI, Księga Wieczysta brak, ark. m. 27 z przeznaczeniem na uprawy rolne

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.12.2015r.

Wykaz z 10.12.2015 - Borucin część działki nr 80/1 i 80/2 o łącznej pow. 0,10 ha RV, KW KZ1P/00017377/8 z przeznaczeniem na uprawy rolne

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.12.2015r.

Wykaz z 10.12.2015 - Brzezie grunt o pow. 0,11 ha stanowiący część działki nr 71 R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3. z przeznaczeniem na uprawy rolne

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.12.2015r.

Wykaz z dnia 08.12.2015r - Suchorzew działka nr 24 o pow. 1,03 ha R IVb (0,45 ha) RV (0,58 ha) ark.m 11, Księga Wieczysta nr KZ1P/00033978/9 do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-12-2015

Ogłoszenie z dnia 08-12-2015 o przetargu na dzierżawę kolei dojazdowej Pleszew - Kowalew, na odcinku km 34.80 do km 38.74 wraz z układem torów stacyjnych”

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  formularz ofertowy - format pdf

Pobierz  formularz ofertowy - format doc

Pobierz wzór umowy - format pdf

Ogłoszenie z dnia 03.12.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek 2263/4 o pow. 0,9073 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001325/4 oraz nr 2254/2 o pow. 0,2717 ha i 2255/2 o pow. 0,2527 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00033633/9.
 

Ogłoszenie z dnia 30.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Kowalewiec będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
 

Wykaz z dnia 27.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, nieruchomość zabudowaną o pow. 3.200 m² stanowiącą basen kąpielowy otwarty wraz z budynkiem do jego obsługi o pow. użytk. 388,70 m2, zapisaną w ewidencji gruntów, jako część działki nr 2487, ark. m 39, KW KZ1P/00017841/2 położoną w Pleszewie przy ul. Al. Mickiewicza 6, na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Zachodniej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00033635/3, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek: 476/4 i 477/1 o pow. łącznej 0,0241 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 26.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kowalew, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00020099/9, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 5/3 o pow. 0,0753 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017536/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 218/3 o pow. 588 m².

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz.11°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o powierzchni 403 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza na okres 3 lat wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt rolny położony w Pleszewie przy ul. Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.11.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach, zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 63/4 o pow. 1,2538 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 06.11.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Kowalewie, zapisanej w KW nr KZ1P/00008780/0, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 8/1 i 8/3 o pow. łącznej 1,1644 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 05.11.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 0,96 ha na okres 3 lat, położonego w Zielonej Łące KW KZ1P/00000462/9, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 248/3, RV, ark. m. 1.
 

Wykaz z dnia 30.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następujące nieruchomości rolne położone w Taczanowie Drugim z przeznaczeniem pod uprawy rolne: działka nr 25 o pow. 0,42 ha, RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.
 

Wykaz z dnia 30.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat cztery pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.
 

Wykaz z dnia 30.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
 

Wykaz z dnia 30.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 52, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą na okres 3 lat.

Wykaz z dnia 22.10.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 45 położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 11 na działkach oznaczonych nr 3041/1,3041/2, 3022/1, 3022/2, 3042/1, 3042/2 o łącznej pow. 3.999 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017281/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.10.2015

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste oraz przekazanie na własność budynku i urządzeń na rzecz samorządowej osoby prawne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15-10-2015

Wykaz z dnia 15-10-2015 - nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie w rejonie ulic Śmieja Młyn i Piaski

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 13-10-2015

Wykaz z dnia 13-10-2015 - nieruchomość rolna z przeznaczeniem na uprawy rolne położona w miejscowości Zielona Łąk

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 08-10-2015

Wykaz z dnia 08-10-2015 - nieruchomości rolnych położonych w Pleszewie przy ul. Polnej i Śmieja Młyn

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 08-10-2015

Wykaz z dnia 08-10-2015 - działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przeznaczonych do sprzedaży

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-10-2015

Ogłoszenie z dnia 07-10-2015 o II rokowaniach w dniu 19-10-2015 po trzech przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów


Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 07-10-2015

Wykaz z dnia 07-10-2015 - nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Kowalewie, zapisanej w KW nr KZ1P/00020099/9, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 5/3 o pow. 0,0753 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-10-2015

Wykaz z dnia 07-10-2015 - nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Zachodniej, zapisanej w KW nr KZ1P/00033635/3, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 476/4 i 477/1 o pow. łącznej 0,0241 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 07-10-2015

Wykaz z dnia 07-10-2015 - nieruchomości gruntowej zabudowanej nieczynną studnią, położonej w miejscowości Sowina, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 06-10-2015

Wykaz z dnia 06-10-2015 - grunt do dzierżawy, położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie dzialalności handlowej.

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 06-10-2015

Wykaz z dnia 06-10-2015 - nieruchomość rolna do dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolnicze położona w Borucinie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02-10-2015

Wykaz z dnia 02-10-2015 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Lenartowice, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 30-09-2015

Wykaz z dnia 30-09-2015 gruntu położonego w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami .

Pobierz wykaz w formacie pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-09-2015

Ogłosznie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09-09-2015 o II przetargu ustnyu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A położonej w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1.

Pobierz ogłoszenie w formacie pdf

Wykaz z dnia 08-09-2015

Wykaz z dnia 08-09-2015 nieruchomości rolnych położonych w Pleszewie przy ul. Polnej i Śmieja Młyn do dzierżawy na okres 1 roku

Pobierz wykaz w formacie pdf

Wykaz z dnia 08-09-2015

Wykaz z dnia 08-09-2015 nieruchomości rolnej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Pobierz wykaz w formacie pdf

Ogłoszenie z dnia 08-09-2015

Ogłoszenie z dnia 08-09-2015 o przetargu na dzierżawę kolei dojazdowej Pleszew - Kowalew, na odcinku km 34.80 do km 38.74 wraz z układem torów stacyjnych”

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  formularz ofertowy - format pdf

Pobierz  formularz ofertowy - format doc

Pobierz wzór umowy - format pdf

Wykaz z dnia 03.09.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 4 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18-08-2015 r.

Wykaz z dnia 18-08-2015 r. pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ulicy Kubackiego 54

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18-08-2015 r.

Wykaz z dnia 18-08-2015 r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne położonych w Kowalewie - działki nr 8/1, 8/2 i 8/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.08.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina działka nr 110/9 o pow. 0,62 ha R V ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.08.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.08.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć cztery pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 4 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 1-08-2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kowalew działka nr 8/1, 8/2 i 8/3.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06.08.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o pow. 0,0403 ha.
 

Wykaz z dnia 16.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na czas nieokreślony cztery pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 61,16 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków lokalowych Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność kulturalną.
 

Wykaz z dnia 09.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku nieruchomość rolną położoną w Zawidowicach z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 09.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Kowalewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew działka nr 1904/3 o pow. 1,8780 ha (RIIIa 0,0247 ha, RIVa 0,2644 ha, RV 1,5889 ha), Księga Wieczysta nr KZ1P/00019821/0, ark. mapy 24.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Brzeziu z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku nieruchomość rolną położoną w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 06.07.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne położoną w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 9 położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow.2.735 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujący grunt położony w Grodzisku z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko działka nr 257/2 o pow. 0,57 ha (ŁV), KW KZ1P/00034507/4, ark. m. 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-06-2015 o przetargu

Ogłoszenie z dnia 18-06-2015 o przetargu na dzierżawę kolei dojazdowej Pleszew - Kowalew, na odcinku km 34.80 do km 38.74 wraz z układem torów stacyjnych”

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  formularz ofertowy - format pdf

Pobierz wzór umowy - format pdf

Wykaz z dnia 01.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kolejowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.06.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o pow. 0,0403 ha.
 

Wykaz za rok 2014

Wykaz osób , które otrzymały pomoc publiczną na podstawie art. 71 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r poz. 518 ze zmianami) oraz na podstawie Ustawy o Finansach Publicznych art. 59 ust 1,2,3 (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.
 

Wykaz z dnia 18.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położonej w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1.
 

Wykaz z dnia 12.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 na działkach oznaczonych nr 3041/1,3041/2, 3022/1, 3022/2, 3042/1, 3042/2 o łącznej pow. 3.999 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017281/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 12.05.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 11 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.04.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu: 8 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 9°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów oznaczonej w ewidencji gruntów gminy PLESZEW numerami działek 18/49 i 18/51 o powierzchni łącznej. 1.047 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0.
 

Wykaz z dnia 27.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 1 przy ul. Cegielnianej w Kowalewie na działce oznaczonej nr 35/4 o pow. 1 900 m2 zapisanej w KW KZ1P/00022388/6.
 

Wykaz z dnia 18.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pleszewie przy ul. Warneńczyka.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć dwa pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolnicze na okres 3 lat położonej w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.03.2015

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny ograniczony na wydzierżawienie nieruchomości na cele rolnicze na okres 4 lat położonej w Lenartowiczach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 62/2 o pow. 2,4091 ha, RIIIa, RIVa, Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.
 

Wykaz z dnia 27.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową nr 1 A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położona w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1.
 

Wykaz z dnia 27.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową nr 1 A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położona w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1.
 

Wykaz z dnia 26.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość na której znajduje się trafostacja położoną w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomość na której znajduje się trafostacja położoną w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt, położony w Pleszewie przy ul. Makowskiego. Grunt stanowi część działki nr 3182 KW KZ1P/00018868/4 oraz działkę nr 3110/1 o KZ1P/00019147/1 o łącznej powierzchni 97,00 m2 (ark.10).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 2 położony w Pleszewie przy ul. Krzywej 1 na działce oznaczonej nr 1138/5 o pow. 324 m2 zapisanej w KW KZ1P/00032209/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018153/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 123/4 o pow. 1.038 m².
 

Wykaz z dnia 12.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kowalew, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034267/9, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 16/2 o pow. 0,3200 ha.
 

Wykaz z dnia 06.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat w trybie przetargowym, grunty rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.02.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie przetargu ustnego ograniczonego na okres 4 lat następujący grunt rolny położony w Lenartowicach z przeznaczeniem pod uprawy rolne : działka nr 62/2 o pow. 2,4091 ha, RIIIa, RIVa, Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.02.2015

Burmistrz Miasta i Gmuiny Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 138/29 o pow. 0,0403 ha.
 

Wykaz z dnia 30.01.2015

Burmistrz Miasta i Gmuiny Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 18/49 o pow. 0,0656 ha i 18/51 o pow. 0,0391 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.01.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Pleszewie przy ul. Warneńczyka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
 

Wykaz z dnia 05.01.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Warneńczyka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00021208/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki: 2937/52 o pow. 0,1135 ha.