Ogłoszenia 2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-12-2016

Burmistrz Miasta i Gminy ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kowalewie,

Pobierz tekst ogłoszenia  - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-12-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 1 marca 2017 r. (środa) o godz.10°° II rokowania po dwóch przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach
 

Wykaz z dnia 19-12-2016

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Grunwaldzkiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego z przeznaczeniem pod dwa garaże.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew działka nr 2214 o pow. 1,0206 ha (RV 0,2901 ha, RVI 0,7305 ha), ark. m. 27. Księga Wieczysta brak.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt o pow. 0,2320 ha R VI, stanowiący działkę nr 2361, ark. m.40. Księga Wieczysta KZ1P/00034534/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16-11-2016r.

Wykaz z dnia 16-11-2016: Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 10 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00020366/2, położonej w Bronowie nr 28 na działce oznaczonej nr 18/34 o pow. 758 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00028853/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 14-10-2016r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza IV rokowania po trzech przetargach i trzech rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 107/1000, zapisanej w KW nr KZ1P/00018708/5, położonej przy ul. Daszyńskiego 1 w Pleszewie.
 

Wykaz z dnia 11.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pobierz dokumenty - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na handel jajkami.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następujący grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne: Nowa Wieś grunt o pow. 0,4362 RIIIa, stanowiący część działki nr 85/7 ha, ark. m. 1, KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetragowym lokal mieszkalny nr 4, położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 67, na działce oznaczonej nr 383/5 o pow. 418 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00011925/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne: Brzezie działka nr 161/2 o pow. 1,17 ha RIVa 0,03ha, RV 1,14 ha, ark. m. 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038363/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Al. Wojska Polskiego 21 (obiekt Kubackiego 52) na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o łącznej o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć trybie bezprzetargowym pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55 na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 8 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 2 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.
 

Wykaz z dnia 20.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 15 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 60 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 54 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 4 położony w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego 5 na działce oznaczonej nr 2443/5 o pow. 1 024 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017198/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.09.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02-09-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 3 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a
 

Wykaz z dnia 02-09-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną położoną w Kowalewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 02-09-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.
 

Wykaz z dnia 02-09-2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres trzech lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.
 

Ogłoszenie z dnia 31.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1071 o pow. 0,0460 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9.
 

Wykaz z dnia 08.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną położoną w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod uprawy rolne: działka nr 249/2 o pow. 0,9239 ha, RV, Księga Wieczysta KZ1P/000001713/1.
 

Wykaz z dnia 08.08.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolnicze: Pleszew ul. Wschodnia - działka nr 2243/4 o pow. 3,2050 ha, RV i RVI ark. m. 26, Księga Wieczysta nr KZ1P/00036932/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 27.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu: 8 września 2016 r. (czwartek) o godz.10°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 63/4 o powierzchni 1,2538 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6.
 

Ogłoszenie z dnia 27.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
 

Ogłoszenie z dnia 27.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszewo głasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
 

Ogłoszenie z dnia 22.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 3034/22 o pow. 0,7719 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00018471/4.
 

Ogłoszenie z dnia 19-07-2016 r.

Ogłoszenie z dnia 19-07-2016 r. o III rokowaniach po trzech przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 107/1000, położonej przy ul. Daszyńskiego 1 w Pleszewie.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf 

Wykaz z dnia 11.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 13 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument -  format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt rolny położony w Kuczkowie na okres 3 lat: Grunt stanowi działkę nr 67 o pow. 0, 94 ha (R IVa), Księga Wieczysta nr KZ1P/00036091/8, ark. mapy 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.
 

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 miesiąca grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza na okres 3 lat wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54. Obiekt nr 54 -pomieszczenie nr 1-2 o pow. 170,00 m².
 

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kowalew działka nr 141 o pow. 1,15 ha (RIVa 0,44 ha, RIVb 0,71 ha), ark. m. 16, KW nr KZ1P/00034237/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na ogródek przydomowy: Kowalew działka nr 35/1 o pow. 100 m2 ark. m. 12, KW nr KZ1P/00032068/0.
 

Ogłoszenie z dnia 05.07.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00038052/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 337 o pow. 500 m².
 

Wykaz z dnia 31.05.2016

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 23.05.2016

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego. Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 59 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 9 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 12 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 18 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.05.2016

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie w rejonie ulicy Pomorskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
 

Wykaz z dnia 12.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość: Kuczków grunt o łącznej pow. 0,4365 ha stanowiący działkę nr 176/7 i 176/8, ark. mapy 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00019063/8.
 

Wykaz z dnia 12.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową nr 2 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00020366/2, położoną w Bronowie nr 28 na działce oznaczonej nr 18/34 o pow. 758 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00028853/9.
 

Wykaz z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kolejowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Krzywej 1 na działce oznaczonej nr 1138/5 o pow. 324 m2 zapisanej w KW KZ1P/00032209/1.
 

Ogłoszenie z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 63/4 o pow. 1,2538 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, uprawiana rolniczo. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne klasa RV.
 

Ogłoszenie z dnia 11.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Zachodniej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00033635/3, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek: 476/4 i 477/1 o pow. łącznej 0,0241 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 10.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kowalewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 8/1 o pow. 0,7628 ha oraz nr 8/3 o pow. 0,4016 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00008780/0. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, uprawiana rolniczo. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne klasa IVa i IVb. Na działce nr 8/1 znajduje się słup energetyczny.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 09.05.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 107/1000, zapisanej w KW nr KZ1P/00018708/5, położonej przy ul. Daszyńskiego 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.04.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, położonych w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat cztery pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujący grunt rolny: Pacanowie działka nr 41 o pow. 0,52 ha RV, ark. m. 21. Księga Wieczysta nr KZ1P/00034543/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.04.2016

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Samulskiego na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym grunt na poszerzenie siedliska, położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat.
 

Wykaz z dnia 13.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.
 

Wykaz z dnia 13.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.
 

Ogłoszenie z dnia 12.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz.10°° II rokowania po trzech przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Sowina oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 138/29 o powierzchni 403 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.04.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem cele rolnicze: Grodzisko grunt o pow. 0,8800 ha stanowiący działkę nr 17 R IVa ark. m. 1 o pow. 0,8800 ha, Księga Wieczysta KZ1P/00037160/0.
 

Wykaz z dnia 31 marca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujący grunt położony w Grodzisku z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko część działki nr 110/13 o pow. 0,25 ha RV, KW KZ1P/00017071/3, ark. m. 1.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 marca 2016 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie z Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2016-03-22

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie w Rynku  „Strefy kibica 2016” wraz z punktem gastronomicznym i  ogródkiem piwnym w okresie od 10 czerwca 2016 r. do 16 lipca 2016 r.

Pobierz dokument w formacie pdf

Wykaz z dnia 21-03-2016

Wykaz z dnia 21-03-2016 działek gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz  dokument - format pdf

 

Wykaz z dnia 10.03.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Targowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 2016-03-01.

Wykaz z dnia 2016-03-01 - Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy  - wykaz nieruchomości w Wałkowie przeznaczonej do sprzedaży.

 

Pobierz informajcę - format pdf

więcej informacji na stronie www.zgzgb.bip.gmina.pl

Wykaz z dnia 22.02.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 6 lat grunt rolny położony w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne: - działka nr 1806/13 o pow. 0,0335 ha RV, KW KZ1P/00031585/3.
 

Ogłoszenie z dnia 23.02.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza 8 kwietnia 2016 r. o godz.11°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 107/1000, zapisanej w KW nr KZ1P/00018708/5, położonej przy ul. Daszyńskiego 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 19.02.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 10°° III rokowania po trzech przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów oznaczonej w ewidencji gruntów gminy PLESZEW numerami działek 18/49 i 18/51 o powierzchni łącznej. 1.047 m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022948/0.
 

Wykaz z dnia 10 lutego 2016 r.

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 1071 o pow. 0,0460 ha, zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r. - grunty rolne do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na rzecz obecnego dzierżawcy na okres 3 lat (działki nr 128/10, 128/11, 128/13, 128/14 położone w Kuczkowie)

 

Pobierz wykaz format pdf

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r. - pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

 

Pobierz wykaz format pdf

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r.

Wykaz z dnia 29 stycznia 2016 r. - grunty rolne przeznaczone do dzierżawy na okres 3 lat (działki nr 128/7, 128/8 położone w Kuczkowie)

 

Pobierz wykaz format pdf

Wykaz z dnia 15.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice działka nr 42 o pow. 0,67 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 12.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 0,71 ha na okres 3 lat, położonego w Taczanowie Drugim KW KZ1P/00037590/3, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 116, RIIIa, ark. m. 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 12.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 0,42 ha na okres 3 lat, położonego w Taczanowie Drugim KW KZ1P/00037590/3, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 25, RIIIa, ark. m. 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kowalewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 8/1 o pow. 0,7628 ha oraz nr 8/3 o pow. 0,4016 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00008780/0.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07.01.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 63/4 o pow. 1,2538 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6.