Ogłoszenia 2018

Wykaz z dnia 21.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.600m2 zabudowaną dwiema namiotowymi halami sportowymi do tenisa ziemnego o pow. łącznej 1.188m2  pełniącymi funkcję zadaszenia dwóch kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o pow. 25,55m2 oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.12.2018

Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 6/3 Pow. 0,1045 ha  Nr KW  KZ1P/00018632/1
 • Działka nr 6/4 Pow. 0,0924 ha  Nr KW  KZ1P/00018632/1
 • Działka nr 6/5 Pow. 0,0902 ha  Nr KW  KZ1P/00018632/1
 • Działka nr 6/6 Pow. 0,0946 ha  Nr KW  KZ1P/00018632/1
 • Działka nr 6/7 Pow. 0,0927 ha  Nr KW  KZ1P/00018632/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    zamierza   wydzierżawić na okres do 1 roku grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne położony: Pleszew - część działki nr 2246 o pow. 1,2419 ha,( RV-0,0980 ha, RVI-1,1439 ha), całkowita pow. działki 1.5147 ha, KW KZ1P/00017015/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza na okres 3 lat wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą wraz z przyległym gruntem, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.
Obiekt nr 54

 • pomieszczenie nr 1-2 o pow. 170,00 m?
 • grunt o pow. 50m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres do 3 lat pomieszczenia przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Budynek nr 47

 • pomieszczenie nr 1 o powierzchni 80,00 m?,
 • pomieszczenie nr 3 o powierzchni 40,00 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew:

 • - działka nr 23/26 o pow. 3.4893 ha R IVa,Księga Wieczysta - KZ1P/00004523/3 .
 • - działka nr 23/29 o pow. 0.3322 ha R IVa, Księga Wieczysta - KZ1P/00004523/3 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres do 10 lat, cztery pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 61,16 m2 z przeznaczeniem na poprawę warunków lokalowych Prokuratury Rejonowej w Pleszewie.
Ww. pomieszczenia znajdują się na poddaszu budynku użytkowego, położonego w Pleszewie przy ul. Plac Kościelny 1, na działce nr 1040 o powierzchni 0.0410 ha KW KZ1P/00000863/0 (ark. mapy 21).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego z przeznaczeniem pod dwa garaże.
Grunt o łącznej pow. 30 m2 stanowi część działki nr 960/7 o powierzchni całkowitej 1.300 m2, ark. mapy 36, KW nr KZ1P/00017589/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Brzezie grunt o pow. 0.2000 ha stanowiący działkę nr 228 R V . Księga Wieczysta - KZ1P/00038881/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew działka nr 2352/2  o pow. 0.1102 ha R VI, Księga Wieczysta T.13 k.645, ark. m. 27.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres do 5 lat następującą nieruchomość  rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Borucin część działki nr 80/1 i 80/2 o łącznej pow. 0.1000 ha RV(pow. całkowita działek 0.2595), KW KZ1P/00017377/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 5 lat:
Brzezie - grunt o pow. 0.1100 ha stanowiący część działki nr 71 o pow. całkowitej 0.2500 ha R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz   Miasta   i   Gminy    Pleszew    zamierza   wydzierżawić na  okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Zawidowic:

 • grunt o pow. 0.5698 ha stanowiący działkę nr 63/3 RV, Księga Wieczysta KZ1P/00031766/6,
 • grunt o pow. 0.0910 ha stanowiący działkę nr 63/6  Ps IV, Księga  Wieczysta KZ1P/00036104/3,

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Zielona Łąka - działka nr 245/3 o pow. 0.3000 ha R IIIb, Księga Wieczysta nr KZ1P/0000462/9, ark. m. 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres do 3 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 6-1 o pow. 161,70 m - położone na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. m. 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zielona Łąka - grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00000462/9.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Samulskiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034069/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2393/3 o pow. 99 m?.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawady.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.
Pomieszczenia nr 3-1 o pow. 121,10 m2 usytuowane w budynku nr 52. Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Kowalew - grunt o pow. 0,7824 ha stanowiący część działki nr 6/8 R IIIa ark. m. 25 o pow. całkowitej 1,0896 ha. Księga Wieczysta -  KZ1P/00018632/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Kowalew działka nr 8/1, 8/2, 8/3 o łącznej pow. 1,2169 ha ( RIVa-0,7628 ha, RIVb-0,4541 ha), ark. m. 16, KW nr KZ1P/00008780/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 31.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy  Pleszew  zamierza wydzierżawić na  okres do 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew - grunt o  pow. 2.1242 ha stanowiący  działkę nr 2247/4 ( RV-0.6294 RVI-1.4948 ha) Księga Wieczysta KZ1P/00017015/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 3 lat gruntu rolnego o pow. 2.7500 ha, położonego w Suchorzewie KW KZ1P/00031420/9, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 23, RIVb (1.0000 ha), RV( 1.7500 ha) ark. mapy 11.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 12.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działkę:

Nr działki: 136/1 Pow. działki:0,0414 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018154/6

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 12.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki:

Nr działki: 6/3 Pow. działki: 0,1045 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018632/1
Nr działki: 6/4 Pow. działki: 0,0924 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018632/1
Nr działki: 6/5 Pow. działki: 0,0902 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018632/1
Nr działki: 6/6 Pow. działki: 0,0946 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018632/1
Nr działki: 6/7 Pow. działki: 0,0927 ha  Księga wieczysta: KZ1P/00018632/1

Działki  niezabudowane,  przeznaczone  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną, nieogrodzone.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  zamierza wydzierżawić na okres 1roku  nieruchomość rolną zapisaną w KW KZ1P/00033633/9  położoną  w Pleszewie przy ul. Polnej i Śmieja Młyn ark. mapy 26 w skład, której wchodzą:

 • działka nr 2252   o pow. 0.3100 ha     RV-0.0500 , RVI-0.2600,
 • działka nr 2253/3 o pow. 0.1540 ha RVI,
 • działka nr 2253/5 o pow. 0.0107 ha RVI,
 • działka nr 2253/6 o pow. 0.1892 ha RVI,
 • działka nr 2256/3 o pow. 0.1353 ha RVI,
 • działka nr 2256/5 o pow. 0.0094 ha RVI,
 • działka nr 2256/6 o pow. 0.1800 ha RVI,
 • działka nr 2257    o pow. 0.2920 ha  RV-0.0550 ha, RVI-0.2370 ha,
 • działka nr 2259    o pow. 0.0450 ha RVI.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.
Pomieszczenie handlowe nr 9 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, stanowiący część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha, KW nr KZ1P/00017491/3 (ark.33)..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Borucin działka nr 14 o pow. 0,6700 ha RV, KW KZ1P/00035323/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: działkę nr 57 o pow. 0,5100 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00038832/9. Nieruchomość  o kształcie zbliżonym do prostokąta dojazd drogą nieutwardzoną, gruntową. Działka użytkowana rolniczo. W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji RVI ? grunty orne

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego: Działkę nr: 2393/3 o  pow. 99 m? zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1.  Działka gruntowa niezabudowana, o kształcie nieregularnym zbliżonym w części do prostokąta, a w części do rombu. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty rolne klasy RIVb

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 1.4300 ha na okres 3 lat, położonego w Piekarzewie KW KZ1P/00021563/0, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 83,  RV-0.6200 ha, ŁV-0.8100 ha  ark. mapy 11 z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej. Nieruchomości stanowią własność Miasta i Gminy Pleszew, oznaczone są ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 101/4               Pow. 0,0669 ha Nr KW KZ1P/00018955/1
 • Działka nr 102/1               Pow. 0,0473 ha Nr KW KZ1P/00035122/8
 • Działka nr 103/2               Pow. 0,0051 ha Nr KW KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew - grunt o pow. 1.3352 ha stanowiący część działki nr 2262/7, R VI . Księga Wieczysta KZ1P/00017017/7..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.10.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza dokonać zbycia w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 30 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew ul. Wschodnia - działka nr 2243/4 o pow. 3,2050 ha, RV-1.4580 ha i RVI- 1.7470 ha, ark. m. 26, Księga Wieczysta nr KZ1P/00036932/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 0,6908 ha na okres 3 lat, położonego w Grodzisku KW KZ1P/00031644/5, oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 131/3,  RV  ark. mapy 3

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza III przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  działki  gruntowej  zabudowanej,  położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pleszew, oznaczona ewidencyjnie nr działki 85/7,  o pow. 0,7691 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031561/9

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza II przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż działek niezabudownych położonych w Kowalewie przy ul. Bojesława Chrobrego.działki stanowią własność Miasta i Gminy Pleszew i oznaczone są ewidencyjnie :
-Działka nr. 150/6 Pow 0,1024 ha KZ1P/00032361/4
-Działka nr 150/7 Pow. 0,0886 ha KZ1P/00032361/4

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenia użytkowe nr 3,4,6 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego  55:
- Pomieszczenie nr 3,4  o pow. 216 m2,
- Pomieszczenie nr 6 o pow. 54,45 m2.
Pomieszczenia położone są na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW nr KZ1P/00002801/2 (ark. m.43).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Zawady - grunt o pow. 0.5100 ha stanowiący działkę nr 57 R VI . Księga Wieczysta - KZ1P/00038832/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Sowina działka nr 110/9 o pow. 0,62 ha R V ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy  Pleszew  zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - działka nr 2362 o pow. 0,2548 ha  R VI, Księga Wieczysta brak.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Bógwidze - grunt o pow. 0,11 ha stanowiący działkę nr 23/3  R IIIa, Księga Wieczysta - KZ1P/00037281/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Suchorzew - działka nr 23  o pow. 2.7500 ha  R IVb (1.0000 ha), RV (1.7500 ha) ark.m. 11 Księga Wieczysta - nr KZ1P/00031420/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Piekarzew - działka nr 83 o pow. 1.4300 ha (RV- 0.6200 ha, ŁV- 0.8100 ha), ark. m. 11 Księga Wieczysta - nr KZ1P/00021563/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko- działka nr 131/3 RV ark. m. 3 o pow. 0.6908 ha ( pow. całkowita działki 0,9908 ha), Księga Wieczysta KZ1P/00031644/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko -  działkę nr 57, R IVa ark. m. 1 o pow. 0.6100 ha, Księga Wieczysta KZ1P/00031830/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 107/1000, zapisanej w KW nr KZ1P/00018708/5, położonej przy ul. Daszyńskiego 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.08.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 128/9 o pow. 0,2000 ha R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.08.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  wydzierżawić na okres do 5 lat grunt położony w Kuczkowie  z przeznaczeniem na uprawy rolne : Kuczków - część działki nr 301/2  o pow.  3.3800 ha (pow. całkowita działki wynosi 3.5800 ha ),  RIVa-2.5700 ha,   ŁIV- 0.0600 ha,  ŁV-0.7500 ha. Księga Wieczysta -  KZ1P/00034410/7

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.08.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  wydzierżawić na okres do 3 lat grunt  położony w Kuczkowie z przeznaczenie na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 67 o pow. 0.9400 ha RIVa Księga Wieczysta-  KZ1P/00036091/8

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.08.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 2,3985 ha na okres 5 lat, położonego w Pleszewie KW KZ1P/00035643/6, oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 2234/2, RV -1,1858 ha, RVI- 1,2127 ha ark. m. 27.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.08.2018

Burmistrz  Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 3 lat pomieszczenia handlowego nr 6 o pow. 11.77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2 położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8, usytuowanego na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha, księga wieczysta nr KZ1P/00017491/3, ark.mapy 33.

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz z dnia 13.08.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  wydzierżawić na okres do 5 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew -grunt o łącznej pow. 0,8598 ha stanowiący działki nr 2204/2, 2205 (RV, R VI), Księgi Wieczyste - KZ1P/00017022/5 i T.13 k.645..

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 7 położony w Pleszewie przy ul. Krzyżowej 1 na działce oznaczonej nr 1072 o pow. 540 m zapisanej w KW nr KZ1P/00000266/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 6 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 na działce oznaczonej nr 383/23 o pow. 251 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017432/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew - grunt o pow. 0,0850 ha stanowiący część działki nr 128/7 R V o pow. 0.1483 ha. Księga Wieczysta KZ1P/00036518/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Korzkwy- działka nr 132/3 o pow. 0,3417 ha, (R IV b-0,1469 , RV-0,1948 ). Księga Wieczysta KZ1P/00024069/8 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew - grunt o pow. 0,2280 ha stanowiący działkę nr 2198/1 ( RIVa - 0,0240 ha, RV- 0,2040 ha). Księga Wieczysta - KZ1P/00017022/5 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew - działka nr 2201/4 o pow. 0,2526 ha (RV 0,1743 ha, RVI 0,0783 ha) , KW KZ1P/00034021/3, ark. mapy 27.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną położoną w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod uprawy rolne:

działka nr 249/11 o pow. 0,4049 ha, RV, Księga Wieczysta KZ1P/000001713/1.

działka nr 249/4 o pow. 0,9376 ha, RV, Księga Wieczysta KZ1P/000001713/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Kuczków - grunt o łącznej pow. 0,7000 ha stanowiący działki nr 204 i 206 ( R IVa - 0.0600 ha, RV - 0.6400 ha). Księga Wieczysta KZ1P/00035061/2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Kowalew - grunt o pow. 0,65 ha stanowiący działkę nr 13 (R IIIa 0,17 ha, RIVa- 0,48 ha) ark. m. 21. Księga Wieczysta - KZ1P/00035291/3 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat  nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Kuczków - działka nr 128/8 o pow. 0, 20 ha R IIIa, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035260/7, ark. mapy 2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy PleszPleszew - grunt o pow. 2,3985 ha stanowiący działkę nr 2234/2 R V i VI . Księga Wieczysta KZ1P/00035643/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na  okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Brzezie - grunt o pow. 0,32 ha stanowiący działkę nr 56/2 R IVa, RVI, Księga Wieczysta nr KZ1P/00018152/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres do 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o łącznej o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 2 w Korzkwach na działce oznaczonej nr 135/14 o pow.1.752 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00024138/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres do 5 lat n/w grunt położony w Taczanowie Drugim z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-  część działki nr 213 o pow. 1.6800 ha, KW KZ1P/00037129/1, (RIIIa-1.6800 ha), całkowita pow. działki 2.1400 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.06.2018

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Glinki, przeznaczonej do sprzedaży.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. - pomieszczenie nr 6 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:

 • działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,
 • działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,
 • działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.

Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.06.2018

Burmistrz  Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (po uwzględnieniu zmiany terminu przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 2393/4    Pow.0,0677 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/5    Pow.0,1126 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/6    Pow.0,1595 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujące nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie i Brzeziu na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność kulturalną:

 • ul. Poznańska 35 działka   nr 743/5 o pow.  0.0319 ha  KW KZ1P/00007668/2, ark. mapy 20,
 • ul. Bogusza 1 działka nr 744/3 KW nr KZ1P/00021638/7, 743/4, 743/6 KW nr KZ1P/00017517/2 o łącznej pow. 0.0693 ha,  ark. mapy 20,
 • Brzezie ul. Stawiszyńska 1 działka nr 57/5 KW nr KZ1P/00006540/2 o pow. 1,3031 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki  gruntowej  zabudowanej,  położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś,  będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 85/7 o pow. 0,7691 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres jednego roku nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 2393/4    Pow.0,0677 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/5    Pow.0,1126 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/6    Pow.0,1595 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość położoną w Kuczkowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/13,  zapisaną w KW nr KZ1P/00034913/3 o pow. 0.8883 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 150/6             Pow. 0,1024 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4
 • Działka nr 150/7             Pow. 0,0886 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4
 • Działka nr 150/13           Pow. 0,1165 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat n/w grunt położony w Kuczkowie z przeznaczeniem na cele rolnicze: - działka nr 63/2 o pow. 0.5000 ha, KW KZ1P/00034410/0, zapisana w operacie ewidencji gruntów jako rola klasy IVa.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunty położone w Sowinie Błotnej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 101/4               Pow. 0,0669 ha Nr KW KZ1P/00018955/1
 • Działka nr 102/1               Pow. 0,0473 ha Nr KW KZ1P/00035122/8
 • Działka nr 103/2               Pow. 0,0051 ha Nr KW KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Niepodległości.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.05.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  oddać  w  użyczenie  na  czas nieokreślony  nieruchomość  położoną  w  Sowinie  Błotnej oznaczoną  w  ewidencji  gruntów jako działka nr  77/6 ark. m.1 , zapisaną w KW nr KZ1P/00032567/8 o pow. 0.2027 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:

 • Działkę nr: 2393/4 o pow. 677 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1
 • Działkę nr: 2393/5 o pow. 1.126 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1
 • Działkę nr: 2393/6 o pow. 1.595 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

 • Pleszew - część działki nr 2374 o pow. 0,1900 ha RVI, Księga Wieczysta KZ1P/00017576/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2018

Burmistrz   Miasta   i Gminy    Pleszew  zamierza   wydzierżawić na okres 3 lat  następujące grunty rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze :

 • działka nr 1855 o pow. 0,0589 ha RV, KW brak,
 • działka nr 1854/1 o pow. 0,8146 ha RIVb, RV, RVI, KW KZ1P/00017022/5,
 • działka nr 1854/2 o pow. 0,0743 ha RV, KW KZ1P/00017022/5,
 • dzialka nr 1806/26 o pow. 0,0152 ha RV KZ1P/00031585/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:

 • Działkę nr: 150/13 o pow. 1.165 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4
 • Działkę nr: 150/6 o pow. 1.024 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4
 • Działkę nr: 150/7 o pow. 886 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 29, położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 na działce oznaczonej nr 376/2 o pow. 355 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00012089/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 12 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz z dnia 28.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 miesięcy grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe sprzedaż lodów usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2492/6 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00032511/1 zabudowana dwoma budynkami: budynkiem byłej przepompowni (nr 14) o pow. 125m2 i budynkiem internatu o pow. 3.166m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt, położony w Pleszewie przy ul. Makowskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt stanowiący działki 2164/4 (R IIIa 0,1784 ha, R IVa 0,5206 ha, R V 0,0357 ha, R VI 0,0245 ha) KW nr KZ1P/00003993/1 ark. m. 29, 2240/2 (R V 0,1304 ha, R VI 0,1747 ha) KW nr KZ1P/00017254/0 ark. m. 27 o łącznej powierzchni 1,0643 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt stanowiący działkę 2243/4 (R V 1,1714 ha, R VI 1,3968 ha) KW nr KZ1P/00020791/0 ark. m 26 o powierzchni 2,5682 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki  gruntowej  zabudowanej,  położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś,  będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 85/7 o pow. 0,7691 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Kaliskiej o pow. 0,0909 ha RV stanowiący działkę nr 1904/1 (ark. m. 24) RV, księga wieczysta nr KZ1P/00019821/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dwa pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf