Ogłoszenia 2020

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 762/12 KW KZ1P/00024067/4 i 748/42 KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8, na okres 7 lat począwszy od 1 lutego 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z 02.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 13 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 na działce oznaczonej nr 383/4 o pow. 419 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018411/6.

Pobierz dokument - format pdf