Ogłoszenia 2020

Wykaz z dnia 10.12.2020

Wykaz działki gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Wielkopolskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na powiększenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zielonej Łące, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00000462/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m?.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodziski gm. Pleszew stanowiący działki:

- nr 278 o pow. 1,0600 ha, KW KZ1P/00034507/4,

- nr 293/3 o pow. 0,1885 ha, KW KZ1P/00035823/2,

- nr 131/1 o pow. 0,1232 ha, KW KZ1P/00031644/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na drogę dojazdową: Kowalew część działki nr 141 o pow. 879m2 ark. mapy 16, KW nr KZ1P/00034237/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie użytkowe oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.12.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Lenartowice - grunt o pow. 0,2180 ha stanowiący część działki nr 192 o pow. całkowitej 1,8100 ha ark. mapy 1, RV i R VI KW KZ1P/00038567/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki gruntowe niezabudowane, położone w Kuczkowie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • Działka nr    63/3    Pow.    0,0893 ha    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/4    Pow.    0,0807 ha    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/5    Pow.    0,0812 ha    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/6    Pow.    0,0806 ha    Nr KW    KZ1P/00034410/7

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew (do 27.10.2099 r.), oznaczonych ewidencyjnie:

 • Nr działki 904/1 Pow. 0,0253 ha KW nr KZ1P/00007215/2 Działka przyległa 903/17
 • Nr działki 904/2 Pow. 0,0275 ha KW nr KZ1P/00007215/2 Działka przyległa 903/18

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.11.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem sprzedaży są

 • Działka nr 77/2    Pow. 1233 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/3    Pow. 935 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/4    Pow. 791 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/7    Pow. 1126 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/8    Pow. 765 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/9    Pow. 668 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 28 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54. Pomieszczenie nr 7-1 o pow. 162,34 m2. Pomieszczenie położone jest na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW KZ1P/00002801/2 (ark.m. 43).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat grunt położony w Brzeziu:Grunt o pow. 400 m2, zapisany w ewidencji gruntów jako część działki nr 71/3,    o pow. całkowitej 0,2026 ha,  KW KZ1P/00032281/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat  nieruchomość o pow. 0.6600 ha położoną w Dobrej Nadziei, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/11 ark. m.1, zapisana w KW nr KZ1P/00014773/3/1 o pow. 1.2500 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać :

 • Działkę nr: 245/3 o  pow. 3000 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00000462/9

Działka gruntowa niezabudowana. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne - RIIIb. Ze względu na brak dojazdu z drogi publicznej, przeznaczona do sprzedaży w trybie ustnym ograniczonym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Pleszewie, stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew (do 27.10.2099 r.), oznaczonych ewidencyjnie:

 • Nr działki 904/1 Pow. 0,0253 ha KW nr. KZ1P/00007215/2
 • Nr działki 904/2 Pow. 0,0275 ha KW nr. KZ1P/00007215/2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki gruntowe niezabudowane położone w Pleszewie (w pobliżu ul. Niepodległości), w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości przyległych.

 • dz.nr  2085/10    powierzchnia    0,0033    nr Ksiegi Wieczystej KZ1P/00036294/1
 • dz.nr  2086/10    powierzchnia    0,0032    nr Ksiegi Wieczystej KZ1P/00036294/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 2 lat. Pomieszczenia nr 2 i 6 o łącznej pow. 427,79 m2 oraz wiata o pow. 410,00 m2 położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt nr 55) na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 3 o pow. 51,51 m2 położone jest na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW KZ1P/00005342/7 ark. m. 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o pow. 159,00 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wykazuje do zamiany w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Pleszewie przy ulicy Polnej:

 • Nr działki: 2240/6 Pow. działki: 0,2739 ha Nr KW. KZ1P/00017254/0
 • Nr działki: 2240/7 Pow. działki: 0,0090 ha Nr KW. KZ1P/00017254/0

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki gruntowr niezabudowanr, położonr w Bronowie, przeznaczonr do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • Nr działki: 77/2  Pow. działki: 0,1233 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0
 • Nr działki: 77/3  Pow. działki: 0,0935 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0
 • Nr działki: 77/4  Pow. działki: 0,0791 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0
 • Nr działki: 77/7  Pow. działki: 0,1126 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0
 • Nr działki: 77/8  Pow. działki: 0,0765 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0
 • Nr działki: 77/9  Pow. działki: 0,0668 ha  Nr KW.  KZ1P/00031940/0

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt oraz budynek byłej remizy położony w Kowalewie przy ul. Fabianowskiej 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: część działki nr 2529 o pow. 15 m2 , KW KZ1P/00034486/0 położonej w Pleszewie przy ul. Plac Wolności im. Jana Pawła II .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujący grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne: Ludwina działka nr 121/6 o pow. 0,3500 ha RV, działka nr 121/7 o pow. 0,5600 ha RV, księga wieczysta nr KZ1P/00001203/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina grunt o pow. 0,6300 ha stanowiący działk ę nr 33 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/ 00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Nowa Wieś część działki nr 9 o powierzchni 3,3322 ha ( R IIIa 2,300 ha, RIV a 0,370 0 ha , RIVb 0,0960, RV 0,5662 ), KW nr KZ1P/00030717/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew działka nr 1904/3 o pow. 1,8780 ha (RIIIa 0,0247 ha, RIVa 0,2644 ha, RV 1,5889 ha) , Księga Wieczysta nr KZ1P/00019821/0, ark. mapy 24.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Nr działki: 6/3, Pow. działki: 0,1045 ha, Nr KW. KZ1P/00018632/1
 • Nr działki: 6/4, Pow. działki: 0,0924 ha, Nr KW. KZ1P/00018632/1


Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 9 października 2020 r. (piątek) II rokowania po dwóch przetargach i pierwszym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • dz. nr 80/1 o pow. 0,1298 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8 (godz. rokowań 10°°)
 • dz. nr 80/2 o pow. 0,1297 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8 (godz. rokowań 11°°)

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3, położonego w Kowalewie przy ul. Kowalewiec 2, na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2, KW nr KZ1P/00018632/1. W Księdze Wieczystej dział III i IV wolne od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) o godz. 10°° II rokowania po dwóch przetargach i pierwszych rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
- dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na czas nieokreślony część  nieruchomości o pow. 0.0020 ha położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 736/7 ark. m.20, zapisana w KW nr KZ1P/00017406/1 o pow. całkowitej 1.6213 ha .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.08.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03.08.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

 • Pleszew - działkę nr 3697/5 i działki od nr 3697/17 do nr 3697/34 o pow. łącznej 1.9438 ha R IVa, Księga Wieczysta -  KZ1P/00040293/5 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na  okres  do 3 lat pomieszczenia  w części piwnicznej, parterowej i salę na I pietrze w budynku byłego Domu Kultury, położonym  przy ul. Bogusza w Pleszewie na działce nr 3694 o pow.  0.1057 ha  zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00007668/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat pomieszczenia na parterze w budynku byłego Domu Kultury, położonym  przy ul. Bogusza w Pleszewie na działce nr 3694 o pow.  0.1057 ha  zapisanej w księdze wieczystej KZ1P/00007668/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew grunt stanowiący działkę nr 2164/4 (R IIIb - 0,1784 ha, R IVa-0,6304 ha, R V - 0,0357 ha, R VI - 0,0245 ha) KW nr KZ1P/00003993/1 ark. m. 29 o powierzchni 0,8690 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Dobra Nadzieja grunt o pow. 1,35 ha, stanowiący część działki nr 19/22 R V 0,4889 ha, R VI 0,8611 ha, ark.m. 1, księga wieczysta nr KZ1P/00015749/3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew - grunt o pow. 1.7573 ha stanowiący:

 • działkę nr 2288 o pow. 0.0570 ha - RVI
 • działkę nr 2289 o pow. 0.0200 ha - RVI
 • działkę nr 2291/2 o pow.1.6803 ha - RVI

Księga Wieczysta KZ1P/00022021/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną położoną w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod uprawy rolne:

 • działka nr 249/11 o pow. 0,4049 ha, RV, Księga Wieczysta KZ1P/000001713/1.
 • działka nr 249/4 o pow. 0,9376 ha, RV, Księga Wieczysta KZ1P/000001713/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 2 lat grunt o łącznej pow. 200 m2 położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego, oznaczony w ewidencji gruntów jako część działek nr 2497/6 o pow. ok. 50 m2 (pow. całk. 1,0172 ha), KW nr KZ1P/00019712/3, i 2796 o pow. ok. 150 m2 ( pow. całk. 0,4556 ha ), ark. m.43, KW nr KZ1P/00002801/2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew - część działki nr 2374 o pow. 0,1900 ha RVI, Księga Wieczysta KZ1P/00017576/3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Nowa Wieś - część działki nr 9 o powierzchni 1,6378 ha ( RV 1,1538 ha i RIVb 0,4840 ha), KW nr KZ1P/00030717/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujące grunty rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne :
- działka nr 1854/1 o pow. 0,8146 ha RIVb, RV, RVI, KW KZ1P/00017022/5,
- działka nr 1854/2 o pow. 0,0743 ha RV, KW KZ1P/00017022/5,
- dzialka nr 1806/26 o pow. 0,0152 ha RV KZ1P/00031585/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8 na okres 7 lat począwszy od 1 lutego 2023r.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 7 lat począwszy od 1 lutego 2023r. nieruchomości stanowiące działki nr 891 o pow. 0,0497 ha, nr 892 o pow.0,0043 ha KW KZ1P/00034885/7, nr 893 o pow. 0,0339 ha, nr 894 o pow.0,4002 ha, KW KZ1P/00033760/8 (łączna pow. 0,4881 ha) zabudowane parkingiem, położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 3, położony w budynku przy ul.Kowalewiec 2 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00018632/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 63 przy ul. Poznańskiej w Pleszewie na działce oznaczonej nr 380/1 o pow. 1.254 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017586/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 6 położony w Pleszewie przy ul. Mieszka I 6 na działce oznaczonej nr 3017/12 o pow. 4.540 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017563/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat  pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć  na okres 5 lat  pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.
Pomieszczenie nr 2 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2 usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.m.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
- Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 5/3 o pow. 50,00 m2, położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem sprzedaży są:

 • Działka nr 77/10 Pow. 845 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
 • Działka nr 77/11 Pow. 1125 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Nr działki: 6/3    Pow. działki: 0,1045 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1
 • Nr działki: 6/4    Pow. działki: 0,0924 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1
 • Nr działki: 6/5    Pow. działki: 0,0902 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w miejscowości Brzezie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie:

 • Działka nr 228    Pow.0,2000 ha    Nr KW KZ1P/00038881/7

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • Działka nr 101/4 o powierzchni 0,0669 ha księga wieczysta KZ1P/00018955/1
 • Działka nr 102/1 o powierzchni 0,0473 ha księga wieczysta KZ1P/00018955/1
 • Działka nr 103/2 o powierzchni 0,0051 ha księga wieczysta KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 121/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 14/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Warneńczyka i Podgórnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na po prawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 989.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych , położonych w Bronowie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy Placu Kościuszki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Brzezie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.04.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec zapisanej w KW nr KZ1P/00018632/1; przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne położone w Bógwidzach :
- działka nr 86/1 o pow. 0,4700 ha R IIIa 0,0200 ha, RIVa 0,4500 ha, KW KZ1P/00034475/0,
- działka nr 86/3 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/4 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/5 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/6 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/7 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/8 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na reklamę położony w Pleszewie przy ul. Kilińskiego .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha .

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:
- Działka nr 101/4 Pow.  - 0,0669 ha    KZ1P/00018955/1
- Działka nr102/1 Pow.  - 0,0473 ha    KZ1P/00018955/1
- Działka nr103/2 Pow. -0,0051 ha    KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Bógwidze grunt o pow. 10.9100 ha stanowiący część działki nr 117 ark. mapy 1 R I V a, R IVb Księga Wieczysta KZ1P/00039439/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KWYKAZ Z1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako  działki nr 1071 zapisaną w KW KZ1P/00001160/9  ark. m.21 o  pow. 0,0460 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 2 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.680m2 zabudowaną kortem tenisowym wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego z przeznaczeniem na handel artykułami spożywczymi.
Grunt o pow. 2 m2 stanowiący część działki nr 744/34 o powierzchni całkowitej 0,0019 ha KW KZ1P/00010089/3 (ark.mapy 20).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami.
Grunt o pow. 3 m2 stanowiący część działki nr 744/34 o powierzchni całkowitej 0,0019 ha KW KZ1P/00010089/3 (ark.mapy 20).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 3 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- dz. nr 80/1 o pow. 0,1298 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8
- dz. nr 80/2 o pow. 0,1297 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0. CENA WYWOŁAWCZA - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2020

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 762/12 KW KZ1P/00024067/4 i 748/42 KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8, na okres 7 lat począwszy od 1 lutego 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z 02.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 13 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 na działce oznaczonej nr 383/4 o pow. 419 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018411/6.

Pobierz dokument - format pdf