Ogłoszenia 2020

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat  pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć  na okres 5 lat  pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.
Pomieszczenie nr 2 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2 usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.m.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
- Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 5/3 o pow. 50,00 m2, położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w Bronowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew. Przedmiotem sprzedaży są:

  • Działka nr 77/10 Pow. 845 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0
  • Działka nr 77/11 Pow. 1125 m2 Nr KW KZ1P/00031940/0

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

  • Nr działki: 6/3    Pow. działki: 0,1045 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1
  • Nr działki: 6/4    Pow. działki: 0,0924 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1
  • Nr działki: 6/5    Pow. działki: 0,0902 ha    Nr KW: KZ1P/00018632/1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej (dalej: nieruchomości) położonej w miejscowości Brzezie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie:

  • Działka nr 228    Pow.0,2000 ha    Nr KW KZ1P/00038881/7

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących jeden kompleks, położonych w miejscowości Zielona Łąka u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • Działka nr 101/4 o powierzchni 0,0669 ha księga wieczysta KZ1P/00018955/1
  • Działka nr 102/1 o powierzchni 0,0473 ha księga wieczysta KZ1P/00018955/1
  • Działka nr 103/2 o powierzchni 0,0051 ha księga wieczysta KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 121/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 14/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej nie zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Warneńczyka i Podgórnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na po prawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 989.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych , położonych w Bronowie przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pleszewie przy Placu Kościuszki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości przyległej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w miejscowości Brzezie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.04.2020

Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec zapisanej w KW nr KZ1P/00018632/1; przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne położone w Bógwidzach :
- działka nr 86/1 o pow. 0,4700 ha R IIIa 0,0200 ha, RIVa 0,4500 ha, KW KZ1P/00034475/0,
- działka nr 86/3 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/4 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/5 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/6 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/7 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9,
- działka nr 86/8 o pow. 0,0600 ha R IVa, KZ1P/00032128/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na reklamę położony w Pleszewie przy ul. Kilińskiego .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha .

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:
- Działka nr 101/4 Pow.  - 0,0669 ha    KZ1P/00018955/1
- Działka nr102/1 Pow.  - 0,0473 ha    KZ1P/00018955/1
- Działka nr103/2 Pow. -0,0051 ha    KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Bógwidze grunt o pow. 10.9100 ha stanowiący część działki nr 117 ark. mapy 1 R I V a, R IVb Księga Wieczysta KZ1P/00039439/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.03.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KWYKAZ Z1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako  działki nr 1071 zapisaną w KW KZ1P/00001160/9  ark. m.21 o  pow. 0,0460 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 2 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.680m2 zabudowaną kortem tenisowym wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego z przeznaczeniem na handel artykułami spożywczymi.
Grunt o pow. 2 m2 stanowiący część działki nr 744/34 o powierzchni całkowitej 0,0019 ha KW KZ1P/00010089/3 (ark.mapy 20).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami.
Grunt o pow. 3 m2 stanowiący część działki nr 744/34 o powierzchni całkowitej 0,0019 ha KW KZ1P/00010089/3 (ark.mapy 20).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 3 kwietnia 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

- dz. nr 80/1 o pow. 0,1298 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8
- dz. nr 80/2 o pow. 0,1297 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017377/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0. CENA WYWOŁAWCZA - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2020

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 762/12 KW KZ1P/00024067/4 i 748/42 KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8, na okres 7 lat począwszy od 1 lutego 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z 02.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 13 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 na działce oznaczonej nr 383/4 o pow. 419 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018411/6.

Pobierz dokument - format pdf