Ogłoszenia 2021

Wykaz z dnia 22.06.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o powierzchni 0,4218 ha położony w Pleszewie przy ul. Solskiego stanowiący działkę nr 3436/2 ark. mapy 5 KW KZ1P/00016854/9

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.06.2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Chorzewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 24.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.06.2021

Wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.06.2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Korzkwach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 51/1 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.06.2021

Wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Wrzesińskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. 3684/8 .

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031585/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1806/39 o pow. 282 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 13, położony w Pleszewie przy ul. Lipowej 8 na działkach ozn. Nr 290/9 i 290/10 o łącznej pow. 2.735 m2, zapisanych w KW nr KZ1P/00017708/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.05.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 5, położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 na działce oznaczonej nr 376/2 o pow. 355 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00012089/

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę nr 1497/43 o pow. 0,5766 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00021558/2, położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość gruntową niezabudowanej tj. działkę 77/1, położoną w Bronowie , przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 77/2 .

pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać: nieruchomość niezabudowaną tj. dz. 77/5, położoną w Bronowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległych tj. dz. nr 77/4 i 77/7 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat  pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:

 • Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w dzierżawę na okres do 10 lat grunt o łącznej powierzchni 1,3717 ha położony w Grodzisku gm. Pleszew stanowiący działki:

 • nr 278 o pow. 1.0600 ha, KW KZ1P/00034507/4,
 • nr 293/3 o pow. 0.1885 ha, KW KZ1P/00035823/2,
 • nr 131/1 o pow. 0.1232 ha, KW KZ1P/00031644/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1,2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 12.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 14, położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 na działce oznaczonej nr 376/2 o pow. 355 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00012089/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 12.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 7, położony w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego 28, na działce oznaczonej nr 2586/4 o pow. 672 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00002945/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  nieruchomość zabudowaną położoną w Brzeziu na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność kulturalną:

 • Brzezie ul. Stawiszyńska 1 działka nr 57/5 KW nr KZ1P/00006540/2 o pow. 1,3031 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolne:

 • Sowina - grunt o pow. 0,0700 ha stanowiący działkę nr 110/10 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości przyległych nieruchomości niezabudowane położone w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej

 • Dz. Nr 1806/22    Pow. w ha KW 0,0164 ha    KZ1P/00031585/3    Cena 14.000,00 zł - Działka o kształcie regularnym czworokątnym, przeznaczona na uzupełnienie dz. 1843.
 • Dz. Nr 1806/23    Pow. w ha KW 0,0144 ha    KZ1P/00031585/3    Cena 13.000,00 zł - Działka o kształcie regularnym czworokątnym, przeznaczona na uzupełnienie dz. 1844.
 • Dz. Nr 1806/24    Pow. w ha KW 0,0131 ha    KZ1P/00031585/3    Cena 11.000,00 zł - Działka o kształcie regularnym czworokątnym, przeznaczona na uzupełnienie dz. 1849.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną położonej w Pleszewie w pobliżu ulicy Lenartowickiej tj.Działkę nr: 1806/39 o pow. 282 m2, zapisaną w KW nr KZ1P/00031585/3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Pleszewie przy ulicy Polnej na poszerzenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 2236/6. tj. dz. nr 2236/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Makowskiego. Grunt stanowi część działki nr 3182 KW KZ1P/00018868/4 oraz działkę nr 3110/1 o KZ1P/00019147/1 o łącznej powierzchni 97,00 m2(ark.10).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8 pomieszczenie nr 10 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 2 lat zabudowaną nieruchomość położoną w  Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2 oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 1071 zapisaną w KW KZ1P/00001160/9 ark. m.21 o  pow. 0,0460 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 17 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 na działce oznaczonej nr 383/23 o pow. 251 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00017432/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 9 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 na działkach oznaczonych nr 1450 i 1451/1 o łącznej pow. 1.565 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00015852/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.03.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 8 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 na działkach oznaczonych nr 1450 i 1451/1 o łącznej pow. 1.565 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00015852/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.
Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie. Pomieszczenie handlowe nr 12 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, stanowiące część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW nr KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 1 marca 2021r. (poniedziałek) III rokowania po dwóch przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

 • Nr działki: 80/1 Pow. działki: 0,1298 ha KW nr: KZ1P/00017377/8 Cena: 36.344,00 zł godz. rokowań: 10°°   (Kwota podlegają zwolnieniu z podatku VAT)
 • Nr działki: 80/2 Pow. działki: 0,1297 ha KW nr: KZ1P/00017377/8 Cena: 36.316,00 zł godz. rokowań: 11°°    (Kwota podlegają zwolnieniu z podatku VAT)

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
Przedmiotem sprzedaży są:

 • Działka nr    63/3    Pow.    893 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/4    Pow.    807 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/5    Pow.    812 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
 • Działka nr    63/6    Pow.    806 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 10 lat grunt  położony w Sowinie Błotnej gm. Pleszew stanowiący część działki nr 49 o pow. 1.1450 ha,  KW KZ1P/00034287/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o powierzchni 0,4218 ha położony w Pleszewie przy ul. Solskiego stanowiący działkę nr 3436/2 ark.mapy 5 o pow. 0.4218 Kw KZ1P/00016854/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dani 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

 • Zielona Łąka - grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00000462/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako  część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7  ark. m.27,  o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
- Pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone  na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf