Ogłoszenia 2022

Wykaz z dnia 14.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a na działce oznaczonej nr 957/8 o pow. 1 815 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr KZ1P/00019387/5

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 67/1 o pow. 0,1103 ha i 67/2 o pow. 0,1189 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Grunt o pow. 78,71 m2 stanowiący część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:
- działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,
- działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,
- działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.
Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 4 o pow. 131,48 m2 położone w budynku nr 52na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5, ark. m. 39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul.Kubackiego. Budynek nr 43 o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na drogę dojazdową: Korzkwy - część działki nr 129/1 o pow. 675 m2 ark. mapy 1, KW nr KZ1P/00036592/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.05.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w Kuczkowie na działce oznaczonej nr 66 o pow. 6.400 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00032624/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 52-1 przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 11 przy ul. Ogrodowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 55-5 przy ul. Kubackiego .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości przy ul. Krzywoustego przeznaczonej na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Wielkopolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 1288/25 o pow. 0,0449 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00036341/6.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 22.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego tj.: dz. nr 49/5 o pow. 0,0105 ha i 3017/22 o pow. 0,0127 ha; zapisane w KW nr KZ1P/00017676/4.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 13.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczoną ewidencyjnie nr dz. 2440/11 o pow. 0,1996 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00023022/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku zachodnią część płyty rynku z przeznaczeniem na stoisko handlowe - sprzedaż lodów.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 11.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza zbyć w drodze zamiany działkę niezabudowaną położoną w Nowej Wsi w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 249/10 o pow. 0,2738 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001713/1.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.600m2 zabudowaną dwiema namiotowymi halami sportowymi do tenisa ziemnego o pow. łącznej 1.188m? pełniącymi funkcję zadaszenia dwóch kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o pow. 25,55m? oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.680 m2 zabudowaną kortem tenisowym wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Kowalewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych: dz. 90/5 o pow. 0,6300 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00017267/4.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2986/19 położonej w Pleszewie przy ul. Lipowej, użytkowanej jako staw.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej pomieszczenie przy ul. Kubackiego - budynek nr 47,  przeznaczone na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę nr 1806/13 położoną w Pleszewie przeznaczoną do wydzierżawienia na upraw rolne.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 11.02.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 2438/3, 2438/4, 2440/13 i 2435/3 o pow. łącznej 0,9529 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017697/7

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 138/37 o pow. 0,0937 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m 37 o łącznej pow. 4259 m2

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod "Ptasi Bufet".

Pobierz dokument - format  pdf