Ogłoszenia 2023

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 grudnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako: działka nr 67/1 o pow. 0,1103 ha; 67/4 o pow. 0,1391 ha; 67/5 o pow. 0,1517 ha i 67/6 o pow. 0,1605 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.12.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki niezabudowane położone w Kowalewie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. dz. nr 6/6 o pow. 0,0946 ha i dz. nr 6/7 o pow. 0,0927 ha zapisane w KW nr KZ1P/00018632/1.

Pobier dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na drogę dojazdową:Kowalew część działki nr 141 o pow. 879m2 ark. mapy 16, KW nr KZ1P/00034237/0.

Pobier dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Suchorzew działka nr 24 o pow. 1,03 ha R IV b (0,45 ha) RV (0,58 ha) ark. m 11, Księga Wieczysta nr KZ1P/00033978/9.

Pobier dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Bógwidze

 • działka nr 106 o pow. 0.0400 ha ŁV- 0.0200 ha i RV ? 0.0200 ha,
 • działka nr 107 o pow. 0.1600 ha ŁIII ? 0.1400 ha i RIVb  - 0.0200 ha

Księga Wieczysta - KZ1P/00039439/1,

Pobier dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina - działka nr 64/1 o pow. 3.0100 ha,  RIVa- 0.9000 ha, RV - 2.1100ha, Księga Wieczysta - KZ1P/00040238/2 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.  Obiekt nr 54

 • pomieszczenie nr 8 o pow. 164,00 m2 ,
 • pomieszczenie nr 9 o pow. 81,83 m? .

Pomieszczenia położone są na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat.Obiekt nr 52/1  pomieszczenia o łącznej pow. 145,00 m2. Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - część działki nr 110/13 o pow. 0.2500 ha, RV ark. m. 1. KW KZ1P/00017071/3,

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Pomieszczenie nr 3 o pow. 11,77 m2 usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark. m. 33).

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018765/2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1497/41 o pow. 0,0559 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie użytkowe położone w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2. Pomieszczenie użytkowe ( piwnica ) o pow. 87,90 m2 usytuowane na części działki nr 1071 o powierzchni całkowitej 0,0460 ha KW KZ1P/00001160/9 (ark. 21).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie użytkowe oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego  55

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenia nr 3-1 o pow. 121,10 m2 usytuowane w budynku nr 52. Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark. 39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku następujące nieruchomości z przeznaczeniem na uprawy rolne Pleszew - grunt o pow. 1.7247 ha stanowiący działki nr:

 • - 2241/1 ( RV-0.1376 ha, RVI-0.2318 ha) KW KZ1P/00030840/2
 • - 2235/2 ( RV- 0.4840 ha, RVI- 0.8713 ha) KW KZ1P/00017254/0.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.10.2023

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew na dzień 17 października 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 301 ? III piętro), ustalono termin I przetargu ustnego ograniczonego, na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie  przy ul. Lenartowickiej (druga linia zabudowy) oznaczonej ewidencyjnie nr 1806/16 o pow. 0,0155 ha; zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00031585/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Lenartowicach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego tj. dz. nr 136/6 o pow. 0,0199 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00018154/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Zawidowicach, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. dz. nr 111 o pow. 0,1300 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00040616/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki niezabudowane, położone w Kuczkowie, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj.:

 • 67/1    0,1103 ha KZ1P/00036091/8
 • 67/4    0,1391 ha KZ1P/00036091/8
 • 67/5    0,1517 ha KZ1P/00036091/8
 • 67/6    0,1605 ha KZ1P/00036091/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18 października 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki niezabudowane, położone w Bronowie, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj.: dz. nr 77/1 o pow. 0,0283 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00031940/0 i nr 77/15 o pow. 0,0548 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00040772/7 Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 września 2023 r.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018765/2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1497/41 o pow. 0,0559 ha

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 07.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt oraz budynek byłej remizy położony w Kowalewie przy ul. Fabianowskiej 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.09.2023

Burmistrz Miasta i  Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

 • Pleszew - grunt o pow. 2,3985 ha stanowiący działkę nr 2234/2  RV i  VI. księga Wieczysta KZ1P/00035643/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 06.09.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej ? druga linia zabudowy, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031585/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1806/16 o pow. 155 m?.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne:

- działkę nr 2236/4 o pow. 0.5015 ha - RV-0.4518 ha, RVI-0.0497 ha KW KZ1P/00017254/0

- działkę nr 2240/4 o pow. 0.2764 ha - RV-0.2493 ha, RVI-0,0271 ha KW KZ1P/00017254/0

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina - działka nr 19 o pow. 0.4900 ha R IIIa 0.3200 ha, RV 0.1700 ha, ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny   z przeznaczeniem pod uprawy rolne : Lenartowice - działka nr 171 o pow. 0.2300 ha, klasoużytek  ŁV, Księga Wieczysta KZ1P/00017536/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy - działka nr 132/3 o pow. 0,3417 ha, (R IV b-0,1469 , RV-0,1948 ) .Księga Wieczysta - KZ1P/00024069/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 5 lat: Brzezie - grunt o pow. 0.1100 ha stanowiący część działki nr 71 o pow. całkowitej 0.2500 ha R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres do 5 lat: Brzezie - grunt o pow. 0.1100 ha stanowiący część działki nr 71 o pow. całkowitej 0.2500 ha R V, Księga Wieczysta nr KZ1P/00024101/5, ark. m. 3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat  nieruchomość gruntową z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - działka nr 57, R Iva, ark. m. 1 o pow. 0.6100 ha, Księga Wieczysta KZ1P/00031830/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Grodzisko - działka nr 17 o pow. 0.8800 ha, R IVa ark. m. 1 Księga Wieczysta KZ1P/00037160/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew - działkę nr 3697/5, 3697/14 i działki od nr 3697/17 do nr 3697/22 i od nr 3697/24 do nr 3697/27 i od nr 3697/29 do nr 3697/34 o pow. łącznej 1.8505 ha  R IVa, Księga Wieczysta - KZ1P/00040293/5 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i  Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne  Zawidowice -  grunt o pow. 0.5698 ha stanowiący  działkę nr 63/3  RV, Księga  Wieczysta KZ1P/00031766/6, grunt o pow. 0.0910 ha stanowiący działkę nr 63/6  Ps IV, Księga  Wieczysta KZ1P/00036104/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres do 2 lat. Pomieszczenie nr 8/6 o pow. 14,40 m2  usytuowane w budynku nr 52. Pomieszczenie położone jest na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55  pomieszczenie nr 1 o pow. 810,00 m2, grunt o pow. 40,00 m2 . Pomieszczenie położone jest na działce nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW nr KZ1P/00005342/7 (ark. m.43). Grunt stanowi część działki nr 2322/2 o łącznej powierzchni 0,2250 ha KW KZ1P/00005342/7 (ark. m.43)

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem pod uprawy rolne: Taczanów Drugi - działka nr 25 o pow. 0.4200 ha i działka nr 116 o pow. 0.7100 RIIIa, Księga Wieczysta KZ1P/00037590/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew - grunt o pow. 0,0850 ha stanowiący część działki nr 128/7 R V o pow. 0.1483 ha. Księga Wieczysta -  KZ1P/00036518/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Aleje Mickiewicza na okres 30 lat. Grunt o pow. 1880 m2 stanowi działkę nr 2483/2 KW nr KZ1P/00042071/7 ark. m. 39. Działka posiada ograniczony dostęp do drogi publicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na  okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew - grunt o pow. 0,2280 ha stanowiący działkę nr 2198/1 ( RIVa - 0,0240 ha, RV- 0,2040 ha). Księga Wieczysta - KZ1P/00017022/5

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny z przeznaczeniem pod uprawy rolne : Lenartowice - działka nr 62/2 o pow. 2.4091 ha, RIIIa - 0.5552, RIVa - 1.8539, Księga Wieczysta KZ1P/00034635/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Brzezie - grunt o pow. 0,32 ha stanowiący działkę nr 56/2 R IVa, RVI, Księga Wieczysta nr KZ1P/00018152/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.07.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, położoną w Sowinie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: dz. nr 110/29 o pow. 0,0207 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.07.2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 sierpnia 2023 dotycząca I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf


Burmistrz Miasta i Gminy  Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018765/2, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr  1497/41 o pow. 0,0559 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej (druga linia zabudowy), przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego tj. dz. nr 1806/16 o pow. 0,0155 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00031585/3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
- Suchorzew część działki nr 55 o pow. 0,6000 ha R IIIa (0,2300 ha) R IVa (0,3700 ha) ark.m 12, Księga Wieczysta nr KZ1P/00019188/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
- Taczanów Drugi część działki nr 213 o pow. 1.6800 ha, ( RIIIa-1.6800 ha) - KW KZ1P/00037129/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres 5 lat n/w grunty położone w Sowinie Błotnej z przeznaczeniem na uprawy rolne:
- działka nr 381 o pow. 0.2300 ha, KW KZ1P/00031875/3, (RIIIa-0.1600 ha, RIVa-0.0700 ha)
- działka nr 382 o pow. 0.2500 ha, KW KZ1P/00031875/3, (RIIIa-0.1800 ha, RIVa-0.0700 ha)
- działka nr 383 o pow. 0.2500 ha, KW KZ1P/00031875/3, (RIIIa-0.1700 ha, RIVa-0.0800 ha)
- część działki nr 384 o pow. 0.9396 ha, KW KZ1P/17567/7, (RIIIa-0.5550 ha, RIVa-0.2426 ha, RV-0.1420 ha).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza przetarg ustny nieograniczonyna wydzierżawienie gruntu rolnego o pow. 2.1821 ha na okres 3 lat położonego w Pleszewie stanowiącego n/w działki

 • działka nr 2253/3 o pow. 0.1540 ha - RVI KW KZ1P/00033633/9
 • działka nr 2253/6 o pow. 0.1892 ha - RVI KW KZ1P/00033633/9
 • działka nr 2256/3 o pow. 0.1353 ha - RVI KW KZ1P/00033633/9
 • działka nr 2256/6 o pow. 0.1800 ha - RVI KW KZ1P/00033633/9
 • działka nr 2259 o pow. 0.1884 ha - RVI KW KZ1P/00033633/9
 • działka nr 2262/9 o pow. 1.3352 ha - RVI KW KZ1P/00017017/7

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.06.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 9 położony w Pleszewie przy ul. Malińskiej 3 na działce oznaczonej nr 943 o łącznej pow. 3.081 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00002949/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.05.2023

Wykaz dla działki nr 6/11 położonej w Dobrej Nadziei przeznaczonej do użyczenia na realizację celów statutowych spółki.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew - grunt o pow. 2.1821 ha stanowiący:
-        działkę nr 2253/3 o pow. 0.1540 ha - RVI     KW KZ1P/00033633/9
-        działkę nr 2253/6 o pow. 0.1892 ha - RVI     KW KZ1P/00033633/9
-        działkę nr 2256/3 o pow. 0.1353 ha - RVI     KW KZ1P/00033633/9
-        działkę nr 2256/6 o pow. 0.1800 ha - RVI     KW KZ1P/00033633/9
-        działkę nr 2259 o pow. 0.1884 ha - RVI        KW KZ1P/00033633/9
-        działkę nr 2262/9 o pow. 1.3352 ha - RVI     KW KZ1P/00017017/7

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.05.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: dz. nr 2478/3 o pow. 0,0312 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00016946/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.05.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetatgu ustnego nieograniczonego: działka nr 1497/41 o pow. 0,0559 ha , zapisana w KW nr KZ1P/00018765/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.04.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną położoną w Jankowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. dz. nr 184/1 o pow. 0,0428 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00042241/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Sportowej 1 na okres 10 lat .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego na prowadzenie handlu warzywami i owocami.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Modrzewskiego z przeznaczeniem na handel artykułami spożywczymi.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie pr zy ul. Aleje Mickiewicza na okres 10 lat

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

 • Pleszew - grunt o pow. 0,2320 ha R VI, stanowiący działkę nr 2361, ark. m.40. Księga Wieczysta KZ1P/00034534/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną częścią budynku niemieszkalnego, położoną w Brzeziu, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 60/1 o pow. 0,0162 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00034391/7.

Pobierz dokument - format pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 67/4 o pow. 0,1391 ha i 67/5 o pow. 0,1517 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf
Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć na okres do dwóch lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego. Budynek nr 47 pomieszczenie nr 3 o powierzchni 40,00 m2. Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 10 lat grunt z przeznaczeniem na reklamę położony w Kowalewie. Grunt o pow. 3,00 m2 stanowi część działki nr 271 o powierzchni całkowitej 0.0504 ha KW KZ1P/00020603/6 ark. m.3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zawidowice grunt o pow. 0.7400 ha, stanowiący działkę nr 41 RV, RVI Księga Wieczysta nr KZ1P/00018222/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Pomieszczenie nr 6 o pow. 216,15 m2 położone jest w budynku przy ul. Kubackiego 54 na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  5 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki : nr 762/12 - KW KZ1P/00024067/4 i nr 748/42 - KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat nieruchomość o pow. 0.0300 ha położoną w Pleszewie przy ul.70 Pułku Piechoty, oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 3697/28 ark. m.18, zapisaną w księdze wieczystej KW nr KZ1P/00040293/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format pdf