Ogłoszenia 2024

Wykaz z dnia 09.02.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 1806/41 o pow. 0,0191 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 lutego 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew , zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 6/6 o powierzchni 0,0946 ha i 6/7 o powierzchni 0,0927 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.02.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zielona Łąka - grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00039813/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow. 0.0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34 o pow. łącznej 0,0900 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 5 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą pomieszczenia położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54: Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00040616/6, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 111, o pow. 0,1300 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018154/6   , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 136/6 o pow. 0,0199 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format pdf