Ogłoszenia 2024

Wykaz z dnia 10.06.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 4 o pow. 131,48 m2 położone w budynku nr 52na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5, ark. m. 39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.06.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat  nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. M. Reja z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska: działka nr 792/28 ark. m. 20 o pow. 0.0122 ha. Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KZ1P/00021353/5.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 maja 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie: dz. nr 67/1 o pow. 0,1103 ha; 67/4 o pow. 0,1391 ha; 67/5 o pow. 0,1517 ha i 67/6 o pow. 0,1605 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną, położoną w Kowalewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. dz. nr 6/9 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00018632/1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 maja 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018632/1, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 6/6 o pow. 0,0946 ha 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki :
- nr 744/38 o powierzchni 0,0019 ha Nr KW KZ1P/00035551/4
- nr 748/61 o powierzchni 0,0008 ha Nr KW KZ1P/00035551/4   

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie wraz z gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55. Pomieszczenie nr 5 o pow. 102 m2 wraz z gruntem tzw. wystawką o pow. 15 m2,położone na części działki nr 2322/2 o powierzchni 0,2250 ha KW nr KZ1P/00005342/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych. Stawka miesięczna czynszu 32,73 zł + obowiązująca stawka VAT. Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW nr KZ1P/00019712/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Budynek nr 47 -pomieszczenie nr 1 o powierzchni  80,00 m2, Stawka miesięczna czynszu 7,50 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT. Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska: Dobra Nadzieja grunt o pow. 0,0110 ha stanowiący działkę nr 20/2, ark. mapy 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00015749/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.04.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt położony w Sowinie Błotnej gm. Pleszew stanowiący część działki nr 384 o pow. 0,1890 ha KW KZ1P/00017567/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.04.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomość lokalową nr 4 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00008268/0, położoną przy ul. Młynarskiej 13 w Kaliszu na działce oznaczonej nr 13 o pow. 611 m2, księga wieczysta nieruchomości gruntowej nr KZ1A/00008246/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) wykazuje do sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomość lokalową nr 4 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1A/00008268/0, położoną przy ul. Młynarskiej 13 w Kaliszu na działce oznaczonej nr 13 o pow. 611 m2, księga wieczysta nieruchomości gruntowej nr KZ1A/00008246/0. Dział III i IV księgi wieczystej nieruchomości lokalowej wolny od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolne: Sowina - grunt o pow. 0,0523 ha stanowiący działkę nr 110/30 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujący grunt rolny: Pacanowie działka nr 41 o pow. 0.5200 ha RV, ark. m. 21 Księga Wieczysta nr KZ1P/00034543/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Kaliskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działka nr 2246/1 o pow. 1.2297 ha, KW KZ1P/00040381/9 ark. mapy 26.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat część nieruchomości położonej w Pleszewie przy ul. Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 382/11 o pow. 38 m2 zapisana w KW KZ1P/00023174/0 ark. m.27 o łącznej pow. 0.0648 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolne: Sowina - grunt o pow. 0,0201 ha stanowiący część działki nr 110/10 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego na okres 5 lat z przeznaczeniem pod działalność sportowo-rekreacyjną. Grunt o pow. 2843 m2 stanowi część działki nr 957/14 ark. m. 37 KW KZ1P/00036881/3 na którym znajduje się boisko "ORLIK 2012".

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Dwa pomieszczenia nr 4 i 6  o pow. 11,77 m2 i pomieszczenie nr 7 o pow. 11,50 m2 oraz 9 m2 gruntu tzw. wystawki, usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark. m. 33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Makowskiego. Grunt stanowi część działki nr 3182 KW KZ1P/00018868/4 oraz działkę nr 3110/1 o KZ1P/00019147/1 o łącznej powierzchni 97,00 m2(ark.10).

Pobierz dokument - format pdf

Lista osób zakwalifikowanych do brania udziału w I przetargu ustnym ograniczonym.

Lista osób zakwalifikowanych do brania udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lenartowicach oznaczonej ewidencyjnie nr dz. 136/6 o pow. 0,0199 ha, zapisanej w KW nr KZ1P/00018154/6, który odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 10/00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie ul. Rynek 1 - III piętro, pok. 301;

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.02.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 1806/41 o pow. 0,0191 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 lutego 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew , zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 6/6 o powierzchni 0,0946 ha i 6/7 o powierzchni 0,0927 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 05.02.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zielona Łąka - grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00039813/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow. 0.0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34 o pow. łącznej 0,0900 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 5 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą pomieszczenia położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54: Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Zawidowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00040616/6, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 111, o pow. 0,1300 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lenartowicach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018154/6   , oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 136/6 o pow. 0,0199 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 10.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format pdf