Inne materiały sesyjne

Działalność instytucji publicznych pracujących na rzecz wsi i rolnictwa na terenie miasta i gminy Pleszew.

 
Sprawodzania instytucji publicznych pracujących na rzecz wsi i rolnictwa dostęne są w Biurze Rady Miejskiej, Rynek 1, p. 206

Gospodarowanie majątkiem gminnym.

 
Dokumenty do wglądu w Biurze Rady Miejskiej - Rynek 1, p.206

Informacja o wizycie delegacji Miasta i Gminy Pleszew w Spangenbergu w dniach 13- 15 maja 2005r.

 
Dokument opracowany wyłącznie w formacie pdf

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Pleszewie - informacja na temat

 
Dokument został opracowny w formacie pdf
 

Budownictwo i sprawy mieszkalnictwa na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Dokument przygotowany wyłacznie w formacie pdf
 

Organizacja działalności handlowej i usługowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Ze względu na rozmiar opracowania dokument przygotowano wyłacznie w formacie pdf
 
 

Działania podejmowane przez samorząd gminy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Ze względu na rozmiar opracowania dokument przygotowano wyłącznie w formacie pdf 
 

Plan Gospodarki Odpadami

Ze względu na obszerność dokumentu, dokument przygotowano w wyłacznie formacie pdf
 
 
 

PROJEKT PLANU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA I GMINY PLESZEW NA LATA 2004-2007

Ze względnu na obszerność dokumentu, projekt planu opracowano jedynie w formacie pdf