Organizacja Rady Miejskiej w Pleszewie

Skład Rady Miejskiej w Pleszewie

Ryszard Borkiewicz
Andrzej Borkowski
Stanisław Cierniak
Adela Grala-Kałużna
Włodzimierz Grobys
Piotr Hasiński
Kazimierz Jakóbczak
Tomasz Klak
Mieczysław Kołtuniewski
Tomasz Kuberka
Stanisław Matuszewski
Zbigniew Nawrocki 
Zenon Nowicki
Sławomir Pisarski
Jan Ptak
Marcin Sitnicki
Mariusz Sitnicki
Marian Suska 
Krystyna Tymecka
Olgierd Wajsnis 
Tadeusz Żychlewicz

Przewodniczący Rady

Mieczysław Kołtuniewski - Przewodniczący Rady Miejskiej IV kadencji

Stanisław Cierniak - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej 

Olgierd Wajsnis - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Regulamin Komisji Rewizyjnej

Regulamin Rady Miejskiej w Pleszewie

Lista Komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

 

Komisja Rewizyjna
- przew. Ryszard Borkiewicz
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
- przew. Włodzimierz Grobys
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej
- przew. Marcin Sitnicki
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
- przew. Andrzej Borkowski
Komiska Bezpieczeństwa Publicznego i Inicjatyw Publicznych
- przew. Stanisław Matuszewski
Komisja Wsi i Rolnictwa
- przew. Kazimierz Jakóbczak
Komisja Współpracy i Integracji Europejskiej
- przew. Mariusz Sitnicki
Komisja Inwentaryzacyjna 
- przew. Marian Suska
 

Plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2004

Plan pracy
 Rady Miejskiej w Pleszewie na 2004 rok
 
                           Miesiąc
                     Tematyka
                   Odpowiedzialni
Luty
1.    Uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004
2.    Zatwierdzenie Wieloletniego planu Inwestycyjnego
Burmistrz, Skarbnik i Komisja Budżetowa
 
Z-ca Burmistrza i Komisja WPI
Marzec
1.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2003r.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
3.    Działalność jednostek pomocniczych gminy - sołectw i osiedli
Burmistrz + Komisja Rewizyjna
 
 
 
 
Z-ca Burmistrza
Kwiecień
1.    Działalność kulturalna i sportowa w  
     mieście i gminie jako czynnik
     aktywizujący mieszkańców.
Z - ca Burmistrza + Komisja Oświaty Kultury, Sportu i Rekreacji
Maj
1.    Budownictwo i sprawy mieszkalnictwa na terenie Miasta i Gminy Pleszew
2.    Restrukturyzacja PK
Burmistrz + PK + PTBS + Komisja Budżetu i Spraw Gosp.
Czerwiec
1.    Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy
2.    Funkcjonowanie opieki społecznej w mieście i gminie Pleszew
Burmistrz + PK
 
Burmistrz + MGOPS
Wrzesień
1.    Rozpatrzenie wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2004r.
2.    Organizacja ruchu drogowego i budownictwo dróg i ulic
Burmistrz + Skarbnik + Komisja Budżetowa
 
 
Burmistrz
Październik
1.    Organizacja działalności handlowej i   
      usługowej na terenie Miasta i Gminy   
       Pleszew
Z-ca Burmistrza
Listopad
1.    Działania podejmowane przez samorząd gminy w zakresie rozwiązywania problemów bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Z-ca Burmistrza
Grudzień
1.    Uchwalenie podatków i opłat lokalnych
Burmistrz
 
 

Regulamin Klubu Radnych

Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej

 
Komisja Rewizyjna
Borkiewicz Ryszard - przewodniczący
Tymecka Krystyna -   z-ca przewodniczącego
Hasiński Piotr
Matuszewski Stanisław
Pisarski Sławomir
Sitnicki Marcin
 
Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych
Grobys Włodzimierz - przewodniczący
Cierniak Stanisław
Klak Tomasz
Kołtuniewski Mieczysław
Żychlewicz Tadeusz
 
Komisja Zdrowia, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej
Sitnicki Marcin - przewodniczący
Borkowski Andrzej
Cierniak Stanisław
Grala Kałużna Adela
Kuberka Tomasz
Suska Marian
 
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu  i Rekreacji
Borkowski Andrzej - przewodniczący
Borkiewicz Ryszard
Nowicki Zenon
Tymecka Krystyna
 
Komisja Wsi i Rolnictwa
Jakóbczak Kazimierz - przewodniczący
Nawrocki Zbigniew
Suska Marian
Wajsnis Olgierd
 
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Inicjatyw Publicznych
Matuszewski Stanisław - przewodniczący
Ptak Jan
Wajsnis Olgierd
 
Komisja Integracji Europejskiej
Sitnicki Mariusz - przewodniczący
Cierniak Stanisław
Jakóbczak Kazimierz
 
Komisja Inwentaryzacyjna
Suska Marian - przewodniczący
Grobys Włodzimierz
Ptak Jan