Informacje organizacyjne

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Pleszewie

tel. +48 62 7428 334

email : rada@pleszew.pl

Przewodniczący Rady: Błażej Kaczmarek
Z-ca przewodniczacego: Piotr Kusiakiewicz
Z-ca przewodniczacego: Dariusz Dryjański

Obsługa Biura Rady: Paulina Tecław / Klaudia Witek

Składy osobowe komisji Rady Miejskiej IX kadencji

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Renata Garsztka
Wiceprzewodniczący Wiesława Gil
Członkowie Maciej Ładziński
  Anita Szczepaniak
  Małgorzata Walendowska

 

Budżetu i Spraw Gospodarczych Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Kinga Melka
Wiceprzewodniczący Małgorzata Wysocka-Balcerek
Członkowie Dariusz Dryjański
  Wiesława Gil
  Małgorzata Grzechowiak
  Tomasz Klak
  Piotr Kusiakiewicz
  Adrian Michalak

 

Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Maciej Ładziński
Wiceprzewodniczący Małgorzata Grzechowiak
Członkowie Renata Garsztka
  Adela Grala-Kałużna
  Piotr Kusiakiewicz
  Konrad Świderski
  Małgorzata Wysocka-Balcerek

 

Komisja Wsi i Rolnictwa Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Jan Noskowski
Wiceprzewodniczący Piotr Hartleb
Członkowie Tomasz Klak
  Kinga Melka
  Anita Szczepaniak

 

Komisja Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Anita Szczepaniak
Wiceprzewodniczący Małgorzata Walendowska
Członkowie Elżbieta Hyla
  Adrian Michalak
  Konrad Świderski
  Katarzyna Trawińska

 

Komisja Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący Andrzej Jędruszek
Członkowie Renata Garsztka
  Piotr Hartleb
  Kinga Melka
  Sebastian Wasielewski

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pleszewie

Przewodniczący Sebastian Wasielewski
Wiceprzewodniczący Katarzyna Trawińska
Członkowie Wiesława Gil
  Małgorzata Grzechowiak
  Jan Noskowski

Skład Rady Miejskiej IX kadencji

 1. Dryjański Dariusz - Wiceprzewodniczący RM
 2. Garsztka Renata
 3. Gil Wiesława
 4. Grala-Kałużna Adela
 5. Grzechowiak Małgorzta
 6. Hartleb Piotr
 7. Hyla Elżbieta
 8. Jędruszek Andrzej
 9. Kaczmarek Błażej - Przewodnicząca RM
 10. Klak Tomasz
 11. Kusiakiewicz Piotr - Wiceprzewodniczący RM
 12. Ładziński Maciej
 13. Melka Kinga
 14. Michalak Adrian
 15. Noskowski Jan
 16. Szczepaniak Anita
 17. Świderski Konrad
 18. Trawińska Katarzyna
 19. Walendowska Małgorzata
 20. Wasielewski Sebastian
 21. Wysocka-Balcerek Małgorzata

Skład Rady Miejskiej VIII Kadencji

 1. Dryjański Dariusz
 2. Garsztka Renata
 3. Gawrońska Bernadeta
 4. Gil Wiesława
 5. Grala-Kałużna Adela - Przewodnicząca RM
 6. Hartleb Piotr
 7. Hyla Elżbieta
 8. Jenerowicz Grzegorz
 9. Kaczmarek Błażej
 10. Kowcuń Eryk
 11. Kusiakiewicz Piotr - Wiceprzewodniczący RM
 12. Ładziński Maciej - Wiceprzewodniczący RM
 13. Melka Kinga
 14. Molska-Elias Jolanta
 15. Noskowski Jan
 16. Sroczyński Jan
 17. Szczepaniak Anita
 18. Szehyński Karol
 19. Trawińska Katarzyna
 20. Wysocka-Balcerek Małgorzata
 21. Żarnowska Dorota

Składy osobowe komisji Rady Miejskiej VIII kadencji

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jolanta Molska-Elias
Wiceprzewodniczący Wiesława Gil
Członkowie Renata Garsztka
  Piotr Hartleb
  Eryk Kowcuń

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Błażej Kaczmarek
Wiceprzewodniczący Dariusz Dryjański
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Wiesława Gil
  Elżbieta Hyla
  Grzegorz Jenerowicz
  Piotr Kusiakiewicz
  Jolanta Molska-Elias
  Maciej Ładziński
  Małgorzata Wysocka-Balcerek
  Dorota Żarnowska

 

Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,

Przewodniczący Renata Garsztka
Wiceprzewodniczący Dorota Żarnowska
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Elżbieta Hyla
  Piotr Kusiakiewicz
  Maciej Ładziński
  Karol Szehyński
  Małgorzata Wysocka-Balcerek

 

Komisja Wsi i Rolnictwa

Przewodniczący Jan Noskowski
Wiceprzewodniczący Kinga Melka
Członkowie Jan Sroczyński
  Katarzyna Trawińska

 

Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący Katarzyna Trawińska
Członkowie Renata Garsztka
  Wiesława Gil
  Grzegorz Jenerowicz
  Błażej Kaczmarek
  Jolanta Molska-Elias
  Anita Szczepaniak
  Karol Szechyński

 

Komisja Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący Jan Sroczyński
Członkowie Kinga Melka
  Dorota Żarnowska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Piotr Hartleb
Wiceprzewodniczący Anita Szczepaniak
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Kinga Melka
  Jan Noskowski
  Eryk Kowcuń

 

Skład Rady Miejskiej VII Kadencji

1. Dryjański Dariusz

2. Garsztka Renata   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

3. Gawrońska Bernadeta

4. Gil Wiesława

5. Gorzelińki Zdzisław

6. Grobys Tadeusz

7. Grobys Włodzimierz

8. Grygiel Grzegorz

9. Hyla Elżbieta

10. Kaczmarek Błażej       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

11. Kowcuń Eryk

12. Kusiakiewicz Piotr

13. Molska Jolanta

14. Noskowski Jan

15. Regulska-Duda Anna

16. Skowroński Czesław

17. Stencel Adam

18. Suska Marian

19. Szehyński Karol

20. Śledzianowska Anna

21. Wajsnis Olgierd          Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

Składy osobowe komisji Rady Miejskiej VII kadencji

KOMISJA REWIZYJNA:
 
Przewodniczący: Czesław Skowroński
Wiceprzewodniczący: Dariusz Dryjański
 Członkowie Eryk Kowcuń
  Piotr Kusiakiewicz
  Marian Suska
KOMISJA BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH:  
Przewodniczący: Zdzisław Gorzeliński
Wiceprzewodniczący: Jolanta Molska
Członkowie:   
Wiesława Gil
  Włodzimierz Grobys
  Eryk Kowcuń
  Karol Szehyński
  Piotr Kusiakiewicz
  Czesław Skowroński

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

SPRAW SOCJALNYCH, OPIEKI SPOŁECZNEJ

I ZDROWIA:

 
Przewodniczący: Grzegorz Grygiel
Wiceprzewodniczący: Adam Stencel
Członkowie: Renata Garsztka
  Elżbieta Hyla
  Anna Regulska-Duda
  Bernadeta Gawrońska

KOMISJA WSI, ROLNICTWA I OCHRONY

ŚRODOWISKA:

 
Przewodniczący: Marian Suska
Wiceprzewodniczący: Jan Noskowski
Członkowie:   
Adam Stencel
   
KOMISJA OŚWIATY I KULTURY:  
Przewodniczący:   
Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący: Anna Śledzianowska
Członkowie: Wiesława Gil
  Grzegorz Grygiel
  Błażej Kaczmarek
  Jolanta Molska
KOMISJA SPORTU I REKREACJI:  
Przewodniczący:   
Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący: Anna Regulska-Duda
Członkowie: Zdzisław Gorzeliński
  Tadeusz Grobys
  Błażej Kaczmarek
  Karol Szehyński
  Anna Śledzianowska

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017.

Pobierz plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017 - format pdf

Pobierz plan pracy Komisji Rwizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017 - format pdf

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Pobierz plan pracy Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016

Pobierz plan pracy Komisji Rwizyjnej Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016

Kontakt z radnymi

Dane kontaktowe radnych - format pdf