VIII Kadencja

Obwieszczenie nr LXXVIII/9/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Obwieszczenie nr LXXVIII/9/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr LXXVIII/8/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Obwieszczenie nr LXXVIII/8/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr LXXVIII/7/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Obwieszczenie nr LXXVIII/7/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr LIII/5/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Obwieszczenie nr LIII/5/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: Statutu Domu Kultury w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXXIV/3/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r

Obwieszczenie nr XXXIV/3/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 rw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXVII/2/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r

Obwieszczenie nr XXVII/2/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf