Protokoły IX kadencji

Projekty protokołów, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) są dostępne w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, p. 204.