Sesje IX Kadencji

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2024 r.

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie.