VI kadencja

Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/189/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Ludwina

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/188/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Lubomierz

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/187/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Lenartowice

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/186/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/186/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Kuczków

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/185/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Kowalew

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/184/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Sowina Błotna

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/183/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Dobra Nadzieja

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/182/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Brzezie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/181/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Swoina

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/180/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Rokutów

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/179/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Taczanów Pierwszy

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/178/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Zawady

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/177/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu sołectwa Baranówek

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/176/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu Osiedla nr 1 w Pleszewie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/175/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia statusu Osiedla nr 6 w Pleszewie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/174/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/173/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/172/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/171/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyznania dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Lenartowicach.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/170/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/170/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2012.

Pobierz tekst uchwały - format pdf