VI kadencja

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2012 roku.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała nr XVI/167/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 -2023.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r.

Uchwała Nr XVI/166/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/165/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marszew

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/163/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/162/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/162/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania szkoły w Kuczkowie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/161/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/161/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania Publicznej szkoły Podstawowej w Kuczkowie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/160/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/160/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Kuczkowie

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/159/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r.

Uchwała nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu odnowy miejscowości Marszew

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/157/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/156/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/154/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/154/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/153/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/152/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/151/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała nr XIV/150/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf