VI kadencja

Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

Uchwała nr XIII/129/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

Uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 listopada 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/127/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/126/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i organizacjami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego w roku 2011r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/125/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/105/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wnoszenia, zbywania i cofania udziałów i akcji spółek handlowych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/124/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: wyboru ławników do sądów powszechnych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu Osiedla nr 7 w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r.

Uchwała nr XII/122/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 października 2011r. w sprawie: uchwalenia statutu sołectwa Zielona Łąka.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała Nr XI/121/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zawarcia umowy o partnerstwie z Powiatem Pleszewskim.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/120/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/120/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic: Klonowej i drogi gminnej nr 639073 w Lenartowicach".

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała Nr XI/119/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zawarcia umowy o partnerstwie z Powiatem Pleszewskim.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/118/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Uchwała nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/117/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa na lata 2005-2013.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/116/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/115/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: podjęcia współpracy partnerskiej Miasta i Gminy Pleszew z Gminą Kemer w prowincji Antalya (Turcja).

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/114/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na świadczenia usług telekomunikacyjnych w postaci utworzenia na obszarze Rynku w Pleszewie nieodpłatnego punktu ograniczonego dostępu do Internetu (HotSpot).

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/112/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/111/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011.

Pobierz tekst uchwały + załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 i 3 - format pdf

Załącznik nr 5, 7, 8 i 9 - format pdf

Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r.

Uchwała nr XI/110/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Załącznik nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 - format pdf