VI kadencja

Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/69/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalania stawek opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/68/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy Kościele p.w. Św. Floriana w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: ustalania wysokosći opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/66/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: dotacji z budżetu Miasta i Gminy Pleszew udzielanych na podstawie art. 80 ust. 2a i 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r.

Uchwała Nr VII/65/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/64/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia projektu pt. "Lepsze jutro" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/63/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: skargi Pana Macieja Hajdasza

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/40/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.02.2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/61/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/60/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zgłoszenia Miasta i Gminy Pleszew do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: likwidacji Szkoły Filialnej w Brzeziu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pleszewie

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: ustalania wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania skargi.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. W sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w Strefie, oraz ustalenia Regulaminu funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2021

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Miasta i Gminy Pleszew na rok 2011

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/325/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielenia ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r.

Uchwała Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 07 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Pobierz teskt uchwały - format pdf