VI kadencja

Uchwała nr XXXIV/429/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/429/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie kanalizacji sanitarnej dla Aglomeracji Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/428/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/428/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

 

Uchwała nr XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/427/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/426/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/426/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/425/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/424/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/424/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/422/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/422/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/421/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/304/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Fabrycznej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/420/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/420/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/418/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/418/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2020.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Uchwała nr XXXIV/417/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/417/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/416/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r.

Uchwała nr XXXIV/415/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Pleszewskim zadania pn. "Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze gminnej ul. Piaski w Pleszewie na odcinku od wjazdu na Cmentarzs Komunalny do granicy miasta Pleszewa tj. do rzeki Ner".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIII/414/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 kwietnia 2014r.

Uchwała nr XXXIII/414/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 kwietnia 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 w Brzeziu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/413/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/413/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie skargi Pani Zofii Kaczor

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/412/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodręnineie w Budzecie Miasta i Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/411/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/411/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przyznania dotacji na prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Lenartowicach

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/410/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/410/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Ze względu naduży rozmiar i brak możliwości zeskanowaia mapa stanowiąca załączanik do uchwały dostęna jest w ywdziale Architekry urzędu miasta i miny w Pleszewie w godzinac pracy urzędu