VI kadencja

Uchwała nr XXXII/409/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/409/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/408/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/408/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały X/107/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/407/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/407/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Sowinie Błotnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/406/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/406/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie ustalenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez stowarzyszie Pionier w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/405/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/405/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto i gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/404/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/404/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/403/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/403/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Jankowie mienia komunalnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/402/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/402/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Sowinie Błotnej mienia komunalnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/401/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/401/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Piekarzewie minia komualnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/400/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/400/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Bronowie mienia komunalnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/399/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/399/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie przekazania nieruchomości na wyposażenie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/398/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/398/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwadziałaniu Narkomani na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/397/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/397/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/396/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/396/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 -2016

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/395/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/395/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014r

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/394/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/394/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/393/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/393/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenia miasta i gminy Pleszew w 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/392/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/392/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/391/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r.

Uchwała nr XXXII/391/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/390/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.

Uchwała nr XXXI/390/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości