VI kadencja

Uchwała nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r

Uchwała nr XXX/369/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: budżetu na rok 2014.
 

Uchwała nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/368/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/367/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
 

Uchwała nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/366/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
 

Uchwała nr XXX/365/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/365/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.
 

Uchwała nr XXX/364/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/364/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.
 

Uchwała nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/363/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 

Uchwała nr XXIX/361/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/361/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/360/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/358/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/282/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/357/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/356/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/356/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/185/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/354/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/354/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Pobierz załącznik nr 3 - format pdf

Pobierz uzasadnienie - format pdf

Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/353/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr XXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/352/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/351/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r.

Uchwała nr XXIX/351/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/350/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/350/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/48/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2011-2015.

Pobierz dokument - format pdf