VI kadencja

Uchwała nr XXVIII/349/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/349/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Uchwała nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/348/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/347/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r

Uchwała nr XXVIII/347/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statusu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/346/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/246/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/345/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/122/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/344/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany statutu Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/343/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/342/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/342/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/341/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do zawarcia aneksu nr 1 do Umowy Wsparcia zawartej w dniu 20 maja 2011 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Sport Pleszew sp. z o.o. oraz Miastem i Gminą Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/340/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2013-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/339/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/339/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/279/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/338/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/264/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 października 2012r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/337/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/337/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/278/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2016.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/334/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2492/6 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/333/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Sport Pleszew Spółka z o.o. w Pleszewie przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/332/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r

Uchwała nr XXVIII/332/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/260/2012 z dnia 27 września 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/331/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r.

Uchwała nr XXVIII/330/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi nr 4334P Pleszew - Chocz na odcinku Pleszew - Prokopów wraz z chodnikiem.

Pobierz dokument - format pdf