Ogłoszenia

Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2021 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2021 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2021 rok - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 21.04.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz zakresy prac remontowych dla:

1. Pleszew, ul. Krzyżowa 1 lokal nr 6 - format pdf

2. Kowalew, ul. Cegielniana 1 lokal nr 4 - format pdf

3. Bógwidze 16, lokal nr 1 - format pdf

4. Bógwidze 16, lokal nr 2 - format pdf

5. Bógwidze 16, lokal nr 3 - format pdf

6. Grodzisko 77, lokal nr 3 - format pdf

Zatwierdzone roczne projekty wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, zamiany na 2020 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2020 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2020 rok - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2020 rok - format pdf

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI WARUNKÓW NAJMU LOKALU

Zaproszenie do negocjacji z dnia 14 października 2019 r. (L.Dz.PTBS/3256/2019) - POBIERZ.

Zakres prac wykonanych w lokalu użytkowym - POBIERZ.

Rzut budynku (budynek główny, parter) - POBIERZ.

Projekt umowy najmu lokalu użytkowego - POBIERZ.

 

 UWAGA!: Termin składania ofert wstępnych przesunięty na dzień 12 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.09.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokalu usytuowanego na terenie Miasta i Gminy Pleszew pod warunkiem wykonania remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. inwestycji

Informacja z dnia 12.11.2019 o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf


Ogłoszenie z dnia 02.09.2019 o naborze na stanowisko: specjalista ds. inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. inwestycji

Informacja z dnia 02.09.2019 o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf


 

Informacja z dnia 12.08.2019 o naborze na stanowisko: specjalista ds. inwestycji.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 09.08.2019

PTBS Sp. z o.o. w Pleszewie posiada na sprzedaż 2 lokale mieszkalne oraz lokal handlowo-usługowy w aktualnie budowanym budynku mieszkalno-handlowo-usługowym Przy Placu Powstańców w Pleszewie.

Pobioerz ogłoszenie - format pdf

Ogłoszenie z dnia 09.08.2019

PTBS Sp. z o.o. w Pleszewie posiada na sprzedaż 3 lokale mieszkalne oraz 3 garaże w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Malinie 4 w Pleszewie.

Pobierz ogłoszenie - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Informacja z dnia 15.07.2019 o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf


 

Informacja z dnia 18.06.2019 o naborze na stanowisko Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14.06.2019

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu użytkowego - garażu.

Pobierz dokument - format pdf

 

Informacja z dnia 14 maja 2019

Informacja z dnia 14 maja 2019 o wynikach naboru na stanowisko: Prezesa Zarządu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. technicznych i rozliczeń

Informacja z dnia 21.05.2019 o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. technicznych i rozliczeń.

Pobierz dokument - format pdf


 

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. technicznych i rozliczeń.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Informacja z dnia 21.05.2019 o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf


 

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019

Zarządzenie Nr 63/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie : ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Informacja z dnia 18.04.2019  o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf


 

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. technicznych i rozliczeń

Informacja z dnia 28.03.2019 o wynikach naboru.

Pobierz dokument - format pdf


 

Pleszewskie TBS Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Specjalista ds. technicznych i rozliczeń.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2019 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2019 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2019 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2019 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2019 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2019 rok

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Pleszewskiego TBS Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25 ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz regulamin przeprowadzenia konkursu - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Informacja z dnia 6.02.2019 o wynikach naboru na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf


 

 Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. księgowości.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 178/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 178/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 177/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 177/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 170/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 150/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie: orzeczenia o braku uprawnień do zawarcia umowy najmu i zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018

Zarządzenie Nr 149/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie : zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 113/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018

Zarządzenie Nr 113/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018

Zarządzenie Nr 32/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 marca 2018 w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2018 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na 2018 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2018 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2018 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2018 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2018 rok

Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 164/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach "procedury uzupełniającej".

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017

Zarządzenie Nr 163/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 października 2017 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia rocznego wykazu osób zakwalfikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017

Zarządzenie Nr 123/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie ustalenia wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku w ramach "procedury uzupełniającej".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 09-06-2017 o naborze na stanowisko specjalisty d/s rozliczeń.

Informacja z dnia 05-07-2017 o wynikach naboru na stanowisko specjalisty d/s rozliczeń.

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 09-06-2017 o naborze na stanowisko specjalisty d/s rozliczeń.

Pleszewskie TBS Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs na wolne stanowisko: Specjalista ds. Rozliczeń

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 08-05-2017 o naborze na stanowisko specjalisty d/s inwestycji

Informacja z dnia 07-06-2017 o wynikach naboru - pobierz - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 08-05-2017 o naborze na stanowisko specjalisty d/s inwestycji Pleszewskie TBS Sp. z o. o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie  ogłasza konkurs  na wolne stanowisko: Specjalista ds. Inwestycji    

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr 13/VII/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2017 roku. - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Przetarg na wynajem lokalu przy ul. Rynek 10a

PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w PLESZEWIE

OGŁASZA

PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W PLESZEWIE ul. RYNEK 10a

o powierzchni 36,40 m2

wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną

W przetargu obowiązuje cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni lokalu 16,00 zł (plus VAT 23%)

WARUNKI PRZETARGU:
 1. Wyznaczony do przetargu lokal jest lokalem użytkowym i przyszły najemca jest zobowiązany używać go w takim charakterze.

 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ul. Rynek 10a” należy przesłać na adres P TBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r godz. 1400 (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w sekretariacie PTBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r do godz. 1400..

 3. Komisyjne otwarcie kopert i ustalenie ich ważności oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 05.01.2017r o godz. 1100..

 4. Oferta winna zawierać oferowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w rozliczeniu miesięcznym oraz określenie rodzaju działalności , która będzie prowadzona w lokalu..

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 600,00-zł. na rachunek bankowy PTBS-u Nr 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 do dnia 04.01.2017r..

 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – do zawarcia umowy, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy w powyższym terminie i na przyjętych warunkach – wpłacone wadium przypada na rzecz wynajmującego..

 7. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie rozliczone w należnym czynszu dzierżawnym za najbliższy okres obowiązywania umowy..

 8. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty..

 9. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Informacje szczegółowe można otrzymać w siedzibie PTBS, ul Malinie 6/25,tel 62 7428-365.

Pleszew, dn 19-12-2016r

Przetarg na wynajem lokalu przy ul. Kilińskiego 1

PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. w PLESZEWIE

O G Ł A S Z A

PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W PLESZEWIE ul. Kilińskiego 1

o powierzchni 126,80 m2

wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną

W przetargu obowiązuje cena wywoławcza najmu za 1 m2 powierzchni lokalu 11,00 zł (plus VAT 23%) WARUNKI PRZETARGU:
 1. Wyznaczony do przetargu lokal jest lokalem użytkowym i przyszły najemca jest zobowiązany używać go w takim charakterze.
 2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg ul. Kilińskiego 1” należy przesłać na adres P TBS ul. Malinie 6/25 w terminie do dnia 04.01.2017r godz. 1400 (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć w sekretariacie PTBS ul.Fabryczna 5 w terminie do dnia 04.01.2017r do godz. 1400.
 3. Komisyjne otwarcie kopert i ustalenie ich ważności oraz wybór oferenta nastąpi w dniu 05.01.2017r o godz. 1100.
 4. Oferta winna zawierać oferowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w rozliczeniu miesięcznym oraz określenie rodzaju działalności , która będzie prowadzona w lokalu.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.400,00-zł. na rachunek bankowy PTBS-u Nr 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 do dnia 04.01.2017r.
 6. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu – do zawarcia umowy, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy w powyższym terminie i na przyjętych warunkach – wpłacone wadium przypada na rzecz wynajmującego.
 7. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie rozliczone w należnym czynszu dzierżawnym za najbliższy okres obowiązywania umowy.
 8. Pozostałym oferentom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.
 9. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje szczegółowe można otrzymać w siedzibie PTBS, ul. Malinie 6/25, tel. 0627428-365.

Pleszew, dn. 19.12.2016r.

Ogłoszenie z dnia 02-09-2016

Informacja z dia 11-10-2016 o wynikach naboru - format pdf

 


 

Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko: specjalista ds księgowości

pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 27-07-2016

Infomracja z dnia 29-08-2016 o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

pobierz tekst informacji - format pdf

 


Pleszewskie TBS Sp. z o.o. ul. Malinie 6/25 w Pleszewie ogłasza konkurs dla kandydatów na stanowisko głównego księgowego

pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na 2016 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2016 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2016 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2016 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2015 rok

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2015 rok.

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na 2015 rok.

Pobierz dokument - format pdf