Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe PTBS/1252/2024

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz dokument - format odt

Pobierz przedmiar robót - format pdf

Pobierz rysunek elewacji - format pdf

Pobierz specyfikację - format pdf


Wynik postępowania - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/5015/2023

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS na okres od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Pobierz formularz ofertowy - format odt


Protokół z wyboru oferty - format pdf

 

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS na okres od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Pobierz formularz ofertowy - format odt


Protokół z wyboru oferty - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3988/2023

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2023/2024 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Formularz cenowy - format ods


Protokół z wyboru oferty - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3413/2023

Informacja z dnia 26.09.2023 dotycząca zapytania ofertowego na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe PTBS/3413/2023 na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3194/2023

Zapytanie ofertowe na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

SWZ - format pdf

Rysunek elewacji - format pdf

Specyfikacja - format pdf

Przedmiar robót - format pdf

Informacja z dnia 28.08.2023 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS /3033/2023

Informacja z dnia 22.08.2023 dotycząca zapytania ofertowego na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

SWZ - format pdf

Rysunek elewacji - format pdf

Specyfikacja - format pdf

Przedmiar robót - format pdf

Aukcja na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w aukcji na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele budowlane znajdujących się przy ulicy Edwarda Horoszkiewicza w Pleszewie. Łączna powierzchnia działek będących przedmiotem aukcji wynosi 5 197 metrów kwadratowych.

Działki są uzbrojone w instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Gazociąg wykonano na całej długości ul. Edwarda Horoszkiewicza.

Termin złożenia ofert wstępnej to 31.08.2023 r. Wraz z ofertą wstępną należy wpłacić wadium w kwocie 20 000 zł.

Aukcja odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia składania ofert wstępnych w siedzibie Spółki. Sprzedający powiadomi o terminie aukcji tych oferentów, którzy spełniają warunki przystąpienia do aukcji na nie mniej niż 5 dni przed terminem aukcji, podając jednocześnie godzinę rozpoczęcia aukcji.

Z poważaniem
Artur Stańczyk
Prezes Zarządu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - format pdf

Decyzja podziałowa - format pdf

Decyzja podziałowa, część graficzna - format pdf

Pozwolenie na budowę - format pdf

Formularz oferty wstępnej - format docx

Zapytanie ofertowe PTBS/3987/2022

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Formularz cenowy - format ods

Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022

Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022 na termomodernizację ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz SWZ - format pdf

Pobierz załączniki - format zip

 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy informuje, że w postępowaniu PTBS/3218/2022 dotyczącym wykonania termomodernizacji ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy, zmienia się zakres robót tj. dopisuje się następujące pozycje:

1. Demontaż daszku nad drzwiami wejściowymi od strony południowej.

2. Montaż nowego daszku, który zostanie zakupiony przez Inwestora.


Informacja z dnia 21.09.2022 - format pdf


Protokół postępowania o udzielenie zamówienia - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 2942/ 2022

Zapytanie ofertowe  PTBS / 2942/ 2022 na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych oraz utwardzenie terenu łącznie z wykonaniem stóp fundamentowych pod blaszane pomieszczenia gospodarcze na terenie nieruchomości przy ulicy Marszewskiej 40A w Pleszewie.

SIWZ - format pdf

Pobierz załączniki - format zip

Zapytanie ofertowe PTBS/609/2022

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2021 i sporządzenie z tego badania sprawozdania.

Pobierz treść zapytania - format docx


Informacja z dnia 18.02.2022 - format pdf

 

Zapytanie ofertowe PTBS/309/2022

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz specyfikację warunków zamówienia - format pdf

Pobierz specyfikację techniczną - format pdf

Pobierz wzór umowy - format pdf

Pobierz zestawienie okien - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/308/2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz z przebudową rampy dla oób niepełnosprawnych.

Pobierz treść zapytania - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/307/2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 9 wiat śmietnikowych przy ul. Osiedlowej w Pleszewie.

Pobierz treść zapytania - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/205/2022

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2021 i sporządzenie z tego badania sprawozdania.

Pobierz treść zapytania - format docx

 


Informacja z dnia 01.02.2022- format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/4551/2021

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Wykaz powierzchni chodników - format ods

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3813/2021

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf


Szanowni Państwo!

 

Informuję, że termin składania ofert w postępowaniu PTBS/3813/2021 na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o. zostaje przesunięty na dzień 24 września 2021 r. na godzinę 12:00.


 

Informacja z dnia 27.09.2021 - format pdf

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie   Towarzystwo  Budownictwa   Społecznego   Sp. z o. o   w    Pleszewie  ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do   kotłowni  zarządzanych  przez  Pleszewskie  TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/2519/2021

Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej w lokalach będących własnością MiG Pleszew.

SIWZ - format pdf

Specyfikacja techniczna - format pdf

Zestawienie okien - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1740/2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań i pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych w budynkach PTBS, Miasta i Gminy Pleszew oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzaniu PTBS.

SIWZ - format pdf

Lista nieruchomości - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Formularz ofertowy - format pdf

Formularz cenowy - format ods

Klauzula RODO - format pdf


Informacja z dnia 17.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1586/WM/2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji frontowej, termomodernizacji elewacji szczytowej i podwórzowej budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Pleszewie.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Kosztorys zerowy - format pdf

Klauzula RODO - format pdf


Protokół z dnia 05.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1285/WM/2021

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prokopowskiej 52 w Pleszewie".

SIWZ - format pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac - format pdf

Projekt budowlany - format pdf

Plan zagospodarowania - format pdf

Kosztorys zerowy  - format pdf

Załączniki 1-5 - format pdf


Informacja z dnia 15.04.2021 - format pdf


Protokół z dnia 05.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS /4407/ 2020

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf 

SIWZ - format docx

Projekt umowy - format odt

Wykaz powierzchni chodników - format ods


Informacja z dnia 09.12.2020 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie.

 

SIWZ - format pdf

Dokumentacja projektowa - format zip

UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru "Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie".

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00

Informacja z dnia 07.10.2020 -  format pdf

Informacja z dnia 16.10.2020 - format pdf

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022 paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument -  format pdf


Sprostowanie do ogłoszenia - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Oświadczenie - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 2576 / WM / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 40 w Pleszewie.

Termin składania ofert 14 sierpnia 2020 do godz. 12:00

SIWZ - format pdf

Przedmiar - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 1 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 2 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 3 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 4 - instalacja gazowa - format pdf

Przedmiar - termoizolacja - format pdf

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka".

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx


Informacja z dnia 14.08.2020 - format pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - format pdf


 Informacja z dnia 19.08.2020 - format pdf


Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020 - Zaprojektowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u  zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki: Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 15.07.2020 - format pdf

Decyzja o warunkach zabudowy - format pdf


Informacja z dnia 17.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 22.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 13.08.2020 - format pdf

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020 - Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki:

Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Harmonogram - format xlsx

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 11.05.2020 - format pdf


Ogłoszenie  z dnia 21.05.2020 - format pdf

Informacja z dnia 21.05.2020 - format pdf

Zmiana zagospodarowania terenu - format pdf

Harmonogram - format xlsx


Informacja z dnia 25.05.2020 - format pdf


Informacja z dnia 29.05.2020 - format pdf

Projekt umowy po zmiananch - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 12.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 18.06.2020 - format pdf


Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2020 - format pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2020 - format pdf

Przetarg nieograniczony PTBS / 521 / WM / 2020

Informacja z dnia 06.03.2020 - format pdf


Ogłoszenie z dnia 28.02.2020 - format pdf


Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki - format zip

Zapytanie ofertowe L.Dz.PTBS/281/WM/2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Poznańskiej 55 w Pleszewie. Termin składania ofert: 14 lutego 2020 r. Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym.

SIWZ- pobierz format pdf

Dokumentacja - pobierz format zip

Przetarg nieograniczony PTBS / 01 / I / 232 / 2020

Informacja z dnia 15 lipca 2020 - format pdf


 

Informacja z dnia 17.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie z dnia 12.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540024405-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 10 lutego 2020 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r. 

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania - format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu - format zip

załącznik 8.2. STWiOR - format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany - format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy - format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary - format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne - format zip

załącznik 8.7 zestawienie segmentów - format xslx

załącznik 8.8 pozwolenie na budowę - format pdf

Klucz publiczny - formac asc

 

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 3595 / 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania: pismo z dnia 23 grudnia 2019 r.


Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do pobrania: zestawienie ofert z dnia 2 grudnia 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 27 listopada 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 22 listopada 2019 r.

Kosztorysy do pobrania: kosztorysy w formacie .ATH (plik .ZIP).


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 20 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540250651-N-2019 z dnia 20 listopada 2019 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania - format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu - format zip

załącznik 8.2. STWiOR - format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany - format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy - format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary - format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne - format zip

 

 

Zapytanie ofertowe L.Dz.PTBS/2810/2019

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o., tzw. "obsługa". Termin składania ofert: 18 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Informacja z dnia 23 września 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ

Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Zapytanie ofertowe.

Projekt umowy.

Oświadczenie.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Przetarg z dnia 11.04.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 8 maja 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).

 


Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert złożonych w dniu 26 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Odpowiedzi na zapytania: Odpowidzi na zapytania z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

SIWZ: zmodyfikowana SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540078217-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. kosztorysy w formacie ATH,
 4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).

Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. kosztorysy w formacie ATH,
 4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).

Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie"

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja z dnia 10 kwietnia 2019 r. (format pdf).


Odpowiedzi na zapytania: Odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Kosztorysy w formacie ath: kosztorysy ATH (format zip).

 


Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 528488-N-2019 z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. edytowalne załączniki do SIWZ nr 1, 4-7 i 9 (format docx)