Sport Pleszew Sp. z o.o.

Biuletyn Informacji Publicznej Sport Pleszew Sp z o.o. w Pleszewie

 

Sport Pleszew Sp. z o.o.
63 - 300 Pleszew
ul. Sportowa 4

Mail : sport@pleszew.pl
Telefon: 062 7421 293
www.sport.pleszew.pl

Władze spółki

Rada Nadzorcza

Henryk Woldański - przewodniczący

Grzegorz Grygiel - wiceprzewodniczący

Jerzy Matyjaszczyk - sekretarz

Paweł Kołek - członekZarząd

Eugeniusz Małecki - prezes  zarządu

Informacje o spółce

Sport Pleszew sp. z o.o. funkcjonuje od 7 lipca 2009r. Zostało utworzone Uchwałą NR XXIX/256/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r.

Jedynym udziałowcem  spółki jest Miasto i Gmina Pleszew.

Sport Pleszew  jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną  w Sądzie Rejonowym Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS w Poznaniu pod nr  KRS 0000334199
Kapitał zakładowy spółki  wynosi 12.829.000 zł.
Sport Pleszew sp. z o.o. na podstawie uchwały nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r. przejął majątek  i zadania likwidowanego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie.
Zadaniem Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji zdrowotnej i turystyki a w szczególności prowadzenie 

  • obiektów sportowych
  • obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
  • działalności rozrywkowej i rekreacyjnej
  • edukacji sportowej i prozdrowotnej
  • zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • współpracy z klubami  sportowymi i stowarzyszeniami działającymi w zakresie sportu, rekreacji i turystyki.


Uchwała Nr XXIX/256/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r. w sprawie : utworzenia spółki Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie. Pobierz - format pdf

Instrukcja korzystania z Biuletynu

Rejestr zmian