Oświadczenia za rok 2018

Oświadczenia za rok 2018

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Dryjański Dariusz 
Grala-Kałużna Adela
Garsztka Renata
Gil Wiesława
Gawrońska Bernadeta
Hartleb Piotr
Jenerowicz Grzegorz
Hyla Elżbieta
Kaczmarek Błażej
Kowcuń Eryk
Kusiakiewicz Piotr
Ładziński Maciej
Melka Kinga
Molska Jolanta
Noskowski Jan
Sroczyński Jan
Szczepaniak Anita
Szehyński Karol
Trawińska Katarzyna
Wysocka-Balcerek Małgorzata
Żarnowska Dorota

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Angelika Sołtysiak
Ilona Błaszczyk
Magdalena Biardzka
Marta Chrzanowska
Danuta Kołodziejczak
Roman Łukasik
Katarzyna Matusiak-Marecka
Hanna Nawrot
Przemysław Kaleta
Joanna Reiwer
Violetta Skrzypczak
Jolanta Wolińska

Osoby zarządzające gminną osobą prawną

Alicja Błaszczyk
Grzegorz Knappe
Eugeniusz Małecki

Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Dorota Bystrzycka
Anna Śledzianowska
Honorata Dobrowolska
Romana Kaczmarek
Iwona Korniluk
Janusz Lewandowski
Elwira Łucka
Elżbieta Mielcarek
Danuta Prusinowska-Zmyślony
Alicja Rygiel
Anna Sierecka
Adam Staszak
Mariusz Szymczak
Przemysław Marciniak
Justyna Zawieja

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie złożone na poczatek kadencji

Dryjański Dariusz

Garsztka Renata

Gawrońska Bernadeta

Gil Wiesława

Hartleb Piotr

Hyla Elżbieta

Jenerowicz Grzegorz

Kaczmarek Błażej

Kowcuń Eryk

Kusiakiewicz Piotr

Ładziński Maciej

Melka Kinga

Molska Jolanta

Noskowski Jan

Sroczyński Jan

Szczepaniak Anita

Szehyński Karol

Trawińska Katarzyna

Wysocka-Balcerek Małgorzata

Żarnowska Dorota