Oświadczenia za rok 2019

Oświadczenia za rok 2019

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Dryjański Dariusz
Grala-Kałużna Adela
Garsztka Renata
Gil Wiesława
Gawrońska Bernadeta

Hartleb Piotr
Jenerowicz Grzegorz
Hyla Elżbieta
Kaczmarek Błażej
Kowcuń Eryk
Kusiakiewicz Piotr
Ładziński Maciej
Melka Kinga
Molska Jolanta
Noskowski Jan
Sroczyński Jan
Szczepaniak Anita

Szehyński Karol
Trawińska Katarzyna
Wysocka-Balcerek Małgorzata
Żarnowska Dorota

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Agnieszka Baurycza - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

Janina Ciupa - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Angelika Sołtysiak
Anna Skibińska 13.01.2020
Danuta Kołodziejczak
Hanna Nawrot

Joanna Reiwer
Jolanta Wolińska
Katarzyna Matusiak-Marecka
Marta Chrzanowska

Roman Łukasik
Violetta Skrzypczak

Przemysław Kaleta

Osoby zarządzające gminną osobą prawną

Artur Stańczyk 28-08-2019
Grzegorz Knappe
Eugeniusz Małecki
 
Alicja Błaszczyk

Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Adam Staszak
Alicja Rygiel
Anita Błaszczyk

Anna Sierecka

Anna Śledzianowska
Danuta Prusinowska-Zmyślony
Dorota Bystrzycka
Elwira Łucka
Elżbieta Mielcarek
Honorata Dobrowolska
Iwona Korniluk
Janusz Lewandowski

Justyna Zawieja
Przemysław Marciniak
Romana Kaczmarek