Oświadczenia za rok 2020

Oświadczenia za rok 2020

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Dryjański Dariusz
Grala-Kałużna Adela
Garsztka Renata
Gil Wiesława
Gawrońska Bernadeta

Hartleb Piotr
Jenerowicz Grzegorz
Hyla Elżbieta
Kaczmarek Błażej
Kowcuń Eryk
Kusiakiewicz Piotr
Ładziński Maciej
Melka Kinga
Molska Jolanta
Noskowski Jan
Sroczyński Jan
Szczepaniak Anita

Szehyński Karol
Trawińska Katarzyna
Wysocka-Balcerek Małgorzata
Żarnowska Dorota