Oświadczenia za rok 2022

 

Oświadczenia majątkowe za rok 2022

Uwaga! Oświadczenia majątowe są dokumentami skanowanymi do formatu pdf.

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Pleszewie

Dryjański Dariusz
Grala-Kałużna Adela
Garsztka Renata
Gil Wiesława
Gawrońska Bernadeta

Hartleb Piotr
Jenerowicz Grzegorz
Hyla Elżbieta
Kaczmarek Błażej
Kowcuń Eryk
Kusiakiewicz Piotr
Ładziński Maciej
Melka Kinga
Molska-Elias Jolanta
Noskowski Jan
Sroczyński Jan
Szczepaniak Anita

Szehyński Karol
Trawińska Katarzyna
Wysocka-Balcerek Małgorzata
Żarnowska Dorota

Oświadczenia majątkowe kierownictwa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Arkadiusz Ptak - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Andrzej Jędruszek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Izabela Świątek - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
Ewa Świątek - Sekretarz Miasta i Gminy Pleszew
Agnieszka Baurycza - Skarbnik Miasta i Gminy Pleszew

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza

Angelika Sołtysiak
Anna Skibińska 
Hanna Nawrot
- z dnia 24.04.2023
Joanna Reiwer
Katarzyna Matusiak-Marecka
Marta Chrzanowska

Roman Łukasik
Violetta Skrzypczak
Danuta Kołodziejczak

Aldona Janiak z dnia 02.02.2022
Judyta Bruzi  z dnia 02.02.2022
Marlena Kopaczewska z dnia 11.02.2022

Osoby zarządzające gminną osobą prawną

Artur Stańczyk
Grzegorz Knappe
Łukasz Ratajczyk z dnia 22.10.2023
Eugeniusz Małecki

Kierownicy jednostek oganizacyjnych

Adam Staszak
Dominika Frencel
 
Anita Błaszczyk

Anna Sierecka
Anna Śledzianowska-Pietrzak
Danuta Prusinowska-Zmyślony
Dorota Bystrzycka
Elwira Łucka
Honorata Dobrowolska
Iwona Korniluk
Jolanta Robaczyk
Przemysław Marciniak
Romana Kaczmarek

Zuzanna Musielak-Rybak
Marta Ignasiak-Pawlak z dnia 31.08.2022
Elżbieta Bijacik-Knappe