Jesteś tutaj:   

Wybory, referenda

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

 

URZĘDNIK WYBORCZY

 

IZABELA BORZYMOWSKA 

 

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew

II piętro, pokój 213

Tel. 62 580-11-83

Kom. 789-286-816

Fax 62 742-83-01

e-mail: urz-302006-1@pkw.gov.pl

 

Zakres zadań urzędnika wyborczego:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizac ję, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 maja 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 maja 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 14 i 19 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 maja 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 maja 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 20 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 maja 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 maja 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 4, 14 i 16 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 6 maja 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 6 maja 2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019 dla wyborców niepełnosprawnych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 kwietnia 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 3/2019 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019

Uchwała nr 3/2019 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 kwietnia 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja  o warunkach udziału  obywateli polskich  w głosowaniu w obwodach głosowania  utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału  obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami  polskimi w wyborach  do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Informacja z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do Europarlamentu.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Europarlamentu

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Tryb postępowania w sprawie odpłatnego umieszczania plakatów reklamowych na latarniach ulicznych podczas kampanii wyborczych

Tryb postępowania w sprawie odpłatnego umieszczania plakatów reklamowych na latarniach ulicznych podczas kampanii wyborczych - format pdf

Wniosek dotyczący plakatów wyborczych umieszczanych na latarniach ulicznych - format pdf

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - format pdf

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf