Europarlament 2024

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.- format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Załączniki

Pismo ZKF.624.116.2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024r.

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad prowadzenia i finansowania agitacji wyborczej w czasie  równoczesnego trwania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023

Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senahi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf