Jesteś tutaj:   

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.15.3.2017.MSz

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" zapytanie ofertowe - format pdf

Załaczniki 1-3 do Zapytania ofertowego.ZIP

UWAGA ! Dokumentacja  została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować. 

Lista wiadomości
Opracowanie diagnozy usług publicznych oraz strategii usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej. Ogłoszony dn. 07.11.2013 r.
Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych, dostawa oprogramowania do monitorowania sieci oraz sporządzanie miesięcznych raportów z monitorowania sieci. Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert: 27.03.2020 r.
Remont budynku Gimnazjum w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony w dn. 05.07.2016 r.
Na przeprowadzenie wykładów w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa" . Zamieszczone w dn. 23.11.2016 r.
na pełnienie funkcji eksperta zwenętrznego - mentoring podczas realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na przygotowanie merytoryczne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 24.11.2016 r.
na druk materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
na opracowanie graficzne materiałów konferencyjnych w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja miasta Pleszewa". Zamieszczone w dn. 25.11.2016 r.
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.4.2017.MSz
Na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej, w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.3.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inżynieryjnej drogowej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.2.2017.MSz
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ramach zadania pn.: "Nowa Jakość Edukacji" WI.7013.15.1.2017.MSz
"Zamieszczenie 6 ogłoszeń prasowych w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Druk ulotek w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Szkolenie z instalacji, konfiguracji i obsługi programu do obsługi mieszkańców EBOI+".
"Druk plakatów w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew"
"Wykonanie naklejek informacyjnych samoprzylepnych do oznakowania sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu Miasta i Gminy Pleszew pn. Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew".
"Doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz Gabinetów Terapii Pedagogicznej? w ramach Projektu ?Nowa jakość edukacji?
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i gminy Pleszew"
Remonty dróg oraz parkingu na terenie Miasta i Gminy Pleszew (Grodzisko, Bógwidze-Józefina, parking przed cmentarzem komunalnym). Przetarg ogłoszony dn. 20.02.2018 r.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto"
Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.12.2021 r. Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 11:00.
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew WI.7013.28.5.2018.MSz na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych"
Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną. Postępowanie ogłoszone dn. 20.12.2021 r. Termin składania ofert: 04.02.2022 r. godz. 10:00.
Zapytanie ofertowe Miasta i Gminy Pleszew na: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych"
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2022. Postępowanie ogłoszone dn. 01.12.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 12:00.
"Remont szatni i zaplecza sanitarnego na stadionie miejskim wraz z wyposażeniem"
Koncepcja rowerów miejskich w formule PPP (stacje rowerowe - lokalny biznes). Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert przesunięty na dzień: 17.01.2020 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2022-2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.11.2021 r. Termin składania ofert: 08.12.2021 r. godz. 10:00.
Remont alejek w parku miejskim oraz remont nawierzchni parkingu przed cmentarzem komunalnym. Przetarg ogłoszony dn. 27.03.2018 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 12.12.2019 r. Termin składania ofert: 20.12.2019 r. godz. 10:00.
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 22.11.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 10:00.
Remont dachu budynku Przedszkola w Brzeziu. Przetarg ogłoszony dn. 30.03.2018 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2020 r. Postępowanie ogłoszone dn. 27.11.2019 r. Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 - Część V. Postępowanie ogłoszone dn. 09.11.2021 r. Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 10:00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 21.10.2021 r. Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 10:00.
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli od 03.09.2018 r. do 21.06.2019 r. oraz od 02.09.2019 r. do 23.12.2019 r.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022. Postępowanie ogłoszone dn. 19.10.2021 r. Termin składania ofert: 27.10.2021 r. godz. 10:00.
Dostawa i montaż systemu wentylacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach. Postępowanie ogłoszone dn. 07.12.2022 r. Termin składania ofert: 16.12.2022 r. godz. 10:00.
"Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r. oraz od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r."
Usługa opracowania graficznego i druku materiałów promocyjnych (ulotka, plakat) wraz z dostawą do Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu pn. "Smart Pleszew". Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 22.11.2019 r.
"Rozbiórka dwóch budynków usługowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 12.10.2021 r. Termin składania ofert: 29.10.2021 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023. Postępowanie ogłoszone dn. 02.11.2022 r. Termin składania ofert: 10.11.2022 r. godz. 10:00.
Rozwój elektronicznych usług publicznych w Mieście i Gminie Pleszew
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020 - Część V. Przetarg ogłoszony dn. 08.11.2019 r. Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00.
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kowalew.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.10.2022 r. Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 18.10.2022 r. Termin składania ofert: 14.11.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa ulicy Glinki w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 30.04.2018 r.
Diagnoza i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z ekspertyzą wdrożenia inteligentnego oświetlenia w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 8.11.2019 r.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przetarg został ogłoszony dn. 20.09.2021 r. Termin składania ofert: 18.10.2021 r. godz. 10:00.
Budowa boiska w Bronowie
Opracowanie diagnozy dotyczącej umieszczenia czujników na sieci wodociągowej. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 5.11.2019 r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Postępowanie ogłoszone dn. 13.08.2021 r. Termin składania ofert: 07.09.2021 r. godz. 10:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Postępowanie ogłoszone dn. 05.10.2022 r. Termin składania ofert: 02.11.2022 r. godz. 10:00.
Budowa drogi Zawady - Grodzisko
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 14.12.2020 r. Termin składania ofert: 22.12.2020 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020. Przetarg ogłoszony dn. 21.10.2019 r. Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 10:00.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 11.08.2021 r. Termin składania ofert: 01.09.2021 r. godz. 10:00.
Cyfrowa Gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.09.2022 r. Termin składania ofert: 28.10.2022 r. godz. 10:00.
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. Przetarg ogłoszony dn. 18.05.2018 r.
Badania ilościowe dotyczące rowerów miejskich w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 24.10.2019 r.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2021 r. Postępowanie ogłoszone dn. 9.12.2020 r. Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 12:00.
Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 04.08.2021 r. Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 17 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Postępowanie ogłoszone dn. 16.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godz. 10:00.
Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego. Przetarg ogłoszony dn. 15.10.2019 r. Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021 oraz Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli w roku 2021. Przetarg ogłoszony dnia 17.11.2020 r. Termin składania ofert: 25.11.2020 r. godz. 10:00.
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Postępowanie ogłoszone dn. 02.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.09.2022 r. godz. 10:00.
Budowa systemu magazynowania i rozprowadzania wód opadowych w Zespole Szkół Publicznych w Taczanowie Drugim. Termin składania ofert: 28.10.2020 r.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Remont biura obsługi interesantów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza". Przetarg ogłoszony dn. 9.10.2019 r. Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Przebudowa dróg gminnych w Suchorzewie, Jankowie oraz budowa parkingu w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 18.08.2022 r. Termin składania ofert: 02.09.2022 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021. Przetarg ogłoszony dn. 21.10.2020 r. Termin składania ofert: 29.10.2020 r. godz. 10:00.
Zakup 15 szt. komputerów. Przetarg ogłoszony dn. 08.06.2018 r.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Przetarg ogłoszony dn. 20.09.2019 r. Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz. 11:00
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu ekologii realizowanych na terenie ogródków ekologicznych przy przedszkolach miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, dla uczestników projektu "EKO Pleszew"
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 17.08.2022 r. Termin składania ofert: 12.09.2022 r. godz. 10:00.
Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej oraz Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie
Druk materiałów konferencyjnych na potrzeby konferencji wprowadzającej, organizowanej w projekcie pn. "SMART Pleszew" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014?2020. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 30.09.2019 r.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 16.10.2020 r. Termin składania ofert: 3.11.2020 r. godz. 10:00.
Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 23.07.2021 r. Termin składania ofert: 24.08.2021 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 12.08.2022 r. Termin składania ofert: 15.09.2022 r. godz. 10:00. UNIEWAŻNIONE
Zadanie 1 "Remont Przedszkola nr 2 "Miś Uszatek" przy ul. Mieszka I" Zadanie 2 "Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego"
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg ogłoszony dn. 14.08.2019 r. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 11:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Przetarg ogłoszony dn. 21.09.2020 r. Termin składania ofert: 22.10.2020 r. godz. 11:00.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Przetarg został ogłoszony dn. 14.07.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 10:00.
Zakup komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Postępowanie ogłoszone dn. 10.08.2022 r. Termin składania ofert: 05.09.2022 r. godz. 10:00.
"Renowacja elewacji budynku Przedszkola w Brzeziu"
Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie. Przetarg ogłoszony dn. 01.08.2019 r. Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00
Opracowanie ekspertyzy liczba kotłów tradycyjnych. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 16.09.2020 r.
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" - "Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej"
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 08.08.2022 r. Termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 17 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 lipca 2019 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 4 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2021. Przetarg ogłoszony dn. 21.08.2020 r. Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:00.