Plany zamówień publicznych


Lista wiadomości
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019