Postępowania 2021


Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021

Ogłoszenie WR.042.01.2021 z dnia 31.03.2021 r. o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.

Pobierz dokument - format pdf


Protokół z przeprowadzonych wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.

Pobierz dokument - format pdf

Lista wiadomości
Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka drogowego w ramach projektu EKO Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 11.06.2021 r. Termin składania ofert: 21.06.2021 r. godz. 10:00.
"Dostawa i montaż wyposażenia w budynku szkoły podstawowej ZSP Nr 3 w Pleszewie" w ramach zadania pn. "Zakup materiałów i wyposażenia". Postępowanie ogłoszone dn. 28.05.2021 r. Termin składania ofert: 11.06.2021 r. godz. 10:00.
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej. Postępowanie ogłoszone dn. 25.05.2021 r. Termin składania ofert: 14.06.2021 r. godz. 10:00.
"Opracowanie dokumentacji technicznej (woda opadowa)". Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 10.05.2021 r. Otwarcie ofert planowane na 18.05.2021 r.
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie"
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie"
"Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego" w ramach zadania inwestycyjnego "EKO Pleszew". Postępowanie ogłoszone dn. 01.04.2021 r. Termin składania ofert: 16.04.2021 r. godz. 12:00.
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 31.03.2021 r. Termin składania ofert: 20.04.2021 r. godz. 13:00.
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 29.03.2021 r. Termin składania ofert: 14.04.2021 r. godz. 10.00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 12.03.2021 r. Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 10:00.
"Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego" w ramach zadania inwestycyjnego "EKO Pleszew". Postępowanie ogłoszone dn. 02.03.2021 r. Termin składania ofert: 23.03.2021 r. godz. 10:00.
Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 15.02.2021 r. Termin składania ofert: 11.03.2021 r. godz. 10:00.
Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 29.01.2021r. Termin składania ofert: 8.02.2021 r.
Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 30.12.2020 r. Termin składania ofert: 26.01.2021 r.
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 23.12.2020 r. Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz. 10:00.