Postępowania 2019


Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.042.1.2019

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 553595-N-2019 z dnia 30 maja 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ): SIWZ z dnia 30 maja 2019 r. (format zip).

Odpowiedzi na zapytania: Pismo z dnia 7 czerwca 2019 r. ws. odpowiedzi na zapytania (format pdf) oraz poprawiona SST (format pdf).

Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert z dnia 14 czerwca 2019 r. (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 28 czerwca 2019 r. o unieważnieniu postępowania w Części nr 1 (format pdf).

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 1 lipca 2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części nr 2 (format pdf).

Lista wiadomości
Koncepcja rowerów miejskich w formule PPP (stacje rowerowe - lokalny biznes). Tryb: baza konkurencyjności. UWAGA! Termin składania ofert przesunięty na dzień: 17.01.2020 r.
Bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach, przystankach komunikacyjnych i terenach Miasta i Gminy Pleszew. Przetarg ogłoszony dn. 12.12.2019 r. Termin składania ofert: 20.12.2019 r. godz. 10:00.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2020 r. Postępowanie ogłoszone dn. 27.11.2019 r. Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz. 10:00.
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2020. Przetarg ogłoszony dn. 20.11.2019 r. Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00.
Usługa opracowania graficznego i druku materiałów promocyjnych (ulotka, plakat) wraz z dostawą do Zamawiającego, na potrzeby realizacji projektu pn. "Smart Pleszew". Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 22.11.2019 r.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020 - Część V. Przetarg ogłoszony dn. 08.11.2019 r. Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 10:00.
Diagnoza i inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z ekspertyzą wdrożenia inteligentnego oświetlenia w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 8.11.2019 r.
Opracowanie diagnozy dotyczącej umieszczenia czujników na sieci wodociągowej. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 5.11.2019 r.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2019/2020. Przetarg ogłoszony dn. 21.10.2019 r. Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 10:00.
Badania ilościowe dotyczące rowerów miejskich w Pleszewie. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 24.10.2019 r.
Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu ulic: 70-Pułku Piechoty w Pleszewie i Dmowskiego. Przetarg ogłoszony dn. 15.10.2019 r. Termin składania ofert: 30.10.2019 r. godz. 10:00.
Remont biura obsługi interesantów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku Ratusza". Przetarg ogłoszony dn. 9.10.2019 r. Termin składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 10:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 13.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Przetarg ogłoszony dn. 20.09.2019 r. Termin składania ofert: 23.10.2019 r. godz. 11:00
Druk materiałów konferencyjnych na potrzeby konferencji wprowadzającej, organizowanej w projekcie pn. "SMART Pleszew" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014?2020. Tryb: baza konkurencyjności. Termin składania ofert: 30.09.2019 r.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg ogłoszony dn. 14.08.2019 r. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 11:00.
Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie. Przetarg ogłoszony dn. 01.08.2019 r. Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 17 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 lipca 2019 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2020. Przetarg ogłoszony dn. 17.07.2019 r. Termin składania ofert 20.08.2019 r. godz. 11.00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody, postępowanie wszczęte 15.07.2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26.07.2019 r.
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 12 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 24 lipca 2019 r.
"Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie", postępowanie wszczęte 13.06.2019 r. Termin składania ofert 2.07.2019 r.
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 28 maja 2019 r. TERMIN OTWARCIA OFERT 11 czerwca 2019 r.
"Budowa i przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej", postępowanie wszczęte 30 maja 2019 r. Termin składania ofert 14 czerwca 2019 r.
"Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo", postępowanie wszczęte 15.05.2019 r. Termin składania ofert 30.05.2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej", postępowanie wszczęte 8 maja 2019 r. Termin składania ofert 23.05.2019 r., godzina 10:00.
Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera w Pleszewie, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 maja 2019 r., godzina 10:00.
Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2019 r., godzina 10:00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie wszczęte 5 kwietnia 2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
"Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku byłej biblioteki w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki"
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o udzielenie decyzji na budowę budynku mieszkalno-użytkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz wniosku o udzielenie decyzji na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu przeznaczenia nowego budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie?
Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew"