Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.27.2018

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert dn. 19.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 28.12.2018 r. - format pdf