Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.28.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2019" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - pismo zamieszczone dn. 23.10.2018 r. - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 30.10.2018 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 20.11.2018 r. - format pdf