Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.32.2018

Ogłoszenie o zamówieniu, dla postępowania pn. "Rozbudowa ciągu ulic Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie", "Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Ogrodowej i Kolejowej w Pleszewie" oraz "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - zamieszczone dn. 29.11.2018 r. - format pdf

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 06.12.2018 r. - format pdf

Kosztorysy do 9a i 9 c - format zip

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - ogłoszenie zamieszczone w BZP dn. 06.12.2018 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 10.01.2019 r. godz. 10:00.

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 11.12.2018 r. - format pdf

Zadanie nr 3 - Kosztorys kanalizacji deszczowej - format pdf

Informacje z otwarcia ofert - protokół zamieszczony dn. 10.01.2019 r. - format pdf

Informacja o unieważnieniu Zadania nr 3 "Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem" - pismo zamieszczone dn. 23.01.2019 r. - format pdf

Informacja o wyniku postępowania w Zadaniach częściowych nr 1 i 2: Informacja z dnia 5 kwietnia 2019 r., o wyborze ofert najkorzystniejszych (format pdf).