Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 19 listopada 2018 r.

W porządku obrad przewiduję:

  1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
  7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
  9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej  Pleszewie.