Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Samulskiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034069/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 2393/3 o pow. 99 m?.

Pobierz dokument - format pdf