Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2017.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za 2017.

RB27 S - format pdf

RB28 S- format pdf

RB - N - format pdf

RB - NDS- format pdf

RB Z - format pdf