Wykaz z dnia 05.12.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Zielona Łąka - działka nr 245/3 o pow. 0.3000 ha R IIIb, Księga Wieczysta nr KZ1P/0000462/9, ark. m. 1.

Pobierz dokument - format pdf